Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

AKTUALNOŚCI

Aktualnosci

Ochrona życia

28.04.2015

Rada Europy zbada sprawę zabijania dzieci urodzonych żywo w trakcie aborcji

Biuro Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przekazało do Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka, podpisaną przez ponad 185 tysięcy Europejczyków petycję,
Czytaj Więcej
Ochrona życia

27.04.2015

Ruszyła polska kampania na rzecz zakazu surogacji

Członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy skierował do Komitetu Ministrów Rady Europy pisemne pytanie dotyczące kontrowersyjnej praktyki tzw. Macierzyństwa zastępczego, znanej szerzej jako surogacja.
Czytaj Więcej

Konwencja przemocowa zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

Obserwując debatę parlamentarną nad zagadnieniem konstytucyjności zobowiązań, jakie Rzeczpospolita Polska zaciąga poprzez ratyfikację konwencji CAHVIO, uwagę zwracała ogólnikowość a niekiedy wręcz powierzchowność, wywodów
Czytaj Więcej
Ochrona życia

17.04.2015

Czy Rada Europy upomni się o prawa dzieci, które przeżyły aborcję?

European Center of Law and Justice złożyło na ręce Marka Neville podpisaną przez ponad 185 tysięcy Europejczyków petycję, wzywającą Zgromadzenie do podjęcia działań na rzecz zbadania i wyraźnego potępienia praktyki zabijania dzieci urodzonych żywo w trakcie późnej aborcji.
Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.04.2015

Francuski rząd wywiera presję na francuskich europarlamentarzystów, wzywając do przyjęcia tzw. prawa do aborcji

W dniu debaty w unijnym komitecie FEMM nad raportem pos. Noichl dotyczącym „strategii Unii Europejskiej w zakresie równości kobiet i mężczyzn na lata 2015-2020” francuscy posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymali od swojego rządu wytyczne co do tego, jak powinni głosować
Czytaj Więcej
Ochrona życia

07.04.2015

Rządowy projekt in vitro – jeszcze gorszy niż początkowy

Rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności (dalej: uln), którego pierwsze czytanie odbyło się 8 kwietnia br., narusza na wiele sposobów zasadę ochrony godności człowieka, narusza prawa dziecka, nie spełnia standardów wynikających z zasad prawidłowej legislacji oraz budzi szereg innych wątpliwości natury prawnej, medycznej i etycznej.
Czytaj Więcej