Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści

Dr Joanna Banasiuk

Banasiuk

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie cywilnym zwłaszcza w problematyce prawa własności intelektualnej. Za swoją rozprawę doktorską pt. "Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim" otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w VIII edycji konkursu na prace naukowe organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Praca zyskała też uznanie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Autorka zdobyła nagrodę za kreatywność w kategorii najlepsza praca naukowa z prawa własności intelektualnej (WIPO Award for Creativity in the category: Best Intellectual Property Scientific Work). Jeszcze w trakcie studiów odbyła roczne stypendium naukowe na Wydziale Prawa Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Niemcy). Ukończyła również z wyróżnieniem studia muzyczne w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina.

Dr Joanna Banasiuk reprezentowała Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w polskim komitecie krajowym Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Jeden z nas".

Ochrona życia

Analiza rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ludobójstwa ze względu na płeć: brakujące kobiety?

Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie ludobójstwa ze względu na płeć: brakujące kobiety?
Czytaj Więcej

Rodzina i Małżeństwo

Analiza projektu ustawy o umowie partnerskiej

Ustawa o umowie partnerskiej odnosi się do osób zamierzających pozostawać w stałym wspólnym pożyciu, które egzystują w związku opartym na więzi emocjonalnej i majątkowej
Czytaj Więcej

Ochrona życia

Zasadnicze wątpliwości prawne co do treści wyroku ETPCz w sprawie P&S przeciwko Polsce

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie P&S przeciwko Polsce (57375/08) orzekł o naruszeniu przez Polskę art. 3 i 8 EKPCz
Czytaj Więcej