Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zmiany w strukturze organizacyjnej i Zarządzie Ordo Iuris

Data publikacji: 30.11.2017

Z końcem listopada Instytut Ordo Iuris wdraża szerokie zmiany organizacyjne. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw nieustannie wzrastającemu zaangażowaniu Instytutu w obronę kultury prawnej i aksjologicznej tożsamości ładu konstytucyjnego. W 2017 roku znacząco zwiększyła się liczba przygotowanych opinii i analiz oraz podejmowanych przez nas interwencji procesowych w sprawach o precedensowym znaczeniu dla obrony rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa, wolności sumienia, wolności słowa i wolności gospodarczej. Niezwykle angażujące były nasze projekty społeczne („Chrońmy Dzieci”, obrona wolności sumienia lekarzy i farmaceutów, analiza wydatkowania funduszy norweskich), udział w procesie legislacyjnym (wolne niedziele, przeciwdziałanie przemocy) oraz działalność międzynarodowa (status konsultacyjny ONZ, budowa międzynarodowych koalicji organizacji społecznych).

Odpowiadając na te wyzwania, przeprowadzamy zmianę struktury organizacyjnej Ordo Iuris, powołujemy zespół dyrektorów odpowiadających za poszczególne obszary działalności fundacji (Zespół Zarządzający) oraz tworzymy Radę Naukową Instytutu.

Funkcję Prezesa Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris obejmuje ponownie adw. Jerzy Kwaśniewski, zarządzający wcześniej Instytutem w latach 2015-2016. Zastępuje na tym stanowisku prof. Aleksandra Stępkowskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu od listopada 2016 roku. Z pełnienia funkcji w Zarządzie i koordynacji Centrum Prawa Międzynarodowego rezygnuje dr Joanna Banasiuk. Członkiem Zarządu pozostaje Dyrektor Centrum Analiz Prawnych i Legislacyjnych dr Tymoteusz Zych.

Od grudnia planowanie i zarządzanie projektowe w Instytucie Ordo Iuris należeć będzie do Zespołu Zarządzającego, pracującego pod kierownictwem Prezesa Zarządu, w składzie: dr Tymoteusz Zych (Centrum Analiz Prawnych i Legislacyjnych), adw. Bartosz Lewandowski (Centrum Interwencji Procesowej), Karina Walinowicz (Centrum Prawa Międzynarodowego), Marcin Perłowski (Centrum Komunikacji), Joanna Zając (Zespół PR).

Mamy nadzieję, że dokonana reorganizacja pozwoli na dalsze zdynamizowanie działalności społecznej Ordo Iuris, przy zachowaniu najwyższej jakości merytorycznej naszej pracy.

Działalność Instytutu

01.02.2018

Analiza Ordo Iuris: nowelizacja ustawy o IPN zgodna z Konstytucją i prawem międzynarodowym

Dyskusja nad procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej utwierdza jedynie przekonanie, że litera prawa to jedno, a jego twórcza i niejednokrotnie selektywna wykładnia funkcjonująca w debacie publicznej to drugie.  Mec. Bartosz Lewandowski, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris przygotował analizę, która wyraźnie pokazuje, że wokół projektu art.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

30.01.2018

III ogólnopolska konferencja prawnicza „Pomocniczość czy etatyzm? Państwo wobec rodziny i jej autonomii”

III ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Pomocniczość czy etatyzm? Państwo wobec rodziny i jej autonomii” podejmuje najbardziej aktualne problemy i porusza zagadnienia związane z prawem rodzinnym, znajdujące się w centrum debaty publicznej, m.in.:

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

29.01.2018

Szóste posiedzenie Rady Naukowej Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

26 stycznia br. odbyło się szóste posiedzenie Rady Naukowej Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w składzie: prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska, prof. Zdzisława Kobylińska, dr Jennifer Castaneda, prof. Andrzej Lewandowicz, prof. Andrzej Kochański, prof. Tadeusz Pietrucha oraz prof. Krzysztof Wiak. Instytut Ordo Iuris reprezentowali: mec. Jerzy Kwaśniewski, dr Tymoteusz Zych, dr Błażej Kmieciak, dr Marcin Olszówka oraz Olaf Szczypiński.
Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

24.01.2018

Skuteczne działanie prawników Ordo Iuris przeciwko internetowym hejterom

W wyniku interwencji prawników Instytutu Ordo Iuris, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście skierował do sądu sprawę mężczyzny, który we wrześniu 2016 r. podczas procedowania w Sejmie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Stop aborcji”, na publicznym profilu facebookowym Konfederacji Kobiet RP wulgarnie znieważał działaczki tej organizacji.
Czytaj Więcej