Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści

Zmiany w strukturze organizacyjnej i Zarządzie Ordo Iuris

Data publikacji: 30.11.2017

Z końcem listopada Instytut Ordo Iuris wdraża szerokie zmiany organizacyjne. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw nieustannie wzrastającemu zaangażowaniu Instytutu w obronę kultury prawnej i aksjologicznej tożsamości ładu konstytucyjnego. W 2017 roku znacząco zwiększyła się liczba przygotowanych opinii i analiz oraz podejmowanych przez nas interwencji procesowych w sprawach o precedensowym znaczeniu dla obrony rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa, wolności sumienia, wolności słowa i wolności gospodarczej. Niezwykle angażujące były nasze projekty społeczne („Chrońmy Dzieci”, obrona wolności sumienia lekarzy i farmaceutów, analiza wydatkowania funduszy norweskich), udział w procesie legislacyjnym (wolne niedziele, przeciwdziałanie przemocy) oraz działalność międzynarodowa (status konsultacyjny ONZ, budowa międzynarodowych koalicji organizacji społecznych).

Odpowiadając na te wyzwania, przeprowadzamy zmianę struktury organizacyjnej Ordo Iuris, powołujemy zespół dyrektorów odpowiadających za poszczególne obszary działalności fundacji (Zespół Zarządzający) oraz tworzymy Radę Naukową Instytutu.

Funkcję Prezesa Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris obejmuje ponownie adw. Jerzy Kwaśniewski, zarządzający wcześniej Instytutem w latach 2015-2016. Zastępuje na tym stanowisku prof. Aleksandra Stępkowskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu od listopada 2016 roku. Z pełnienia funkcji w Zarządzie i koordynacji Centrum Prawa Międzynarodowego rezygnuje dr Joanna Banasiuk. Członkiem Zarządu pozostaje Dyrektor Centrum Analiz Prawnych i Legislacyjnych dr Tymoteusz Zych.

Od grudnia planowanie i zarządzanie projektowe w Instytucie Ordo Iuris należeć będzie do Zespołu Zarządzającego, pracującego pod kierownictwem Prezesa Zarządu, w składzie: dr Tymoteusz Zych (Centrum Analiz Prawnych i Legislacyjnych), adw. Bartosz Lewandowski (Centrum Interwencji Procesowej), Karina Walinowicz (Centrum Prawa Międzynarodowego), Marcin Perłowski (Centrum Komunikacji), Joanna Zając (Zespół PR).

Mamy nadzieję, że dokonana reorganizacja pozwoli na dalsze zdynamizowanie działalności społecznej Ordo Iuris, przy zachowaniu najwyższej jakości merytorycznej naszej pracy.

Działalność Instytutu

01.12.2017

Piąte posiedzenie Rady Naukowej Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Relacja z piątego posiedzenia Rady Naukowej Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Czytaj Więcej