Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zmiany w strukturze organizacyjnej i Zarządzie Ordo Iuris

Data publikacji: 30.11.2017

Z końcem listopada Instytut Ordo Iuris wdraża szerokie zmiany organizacyjne. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw nieustannie wzrastającemu zaangażowaniu Instytutu w obronę kultury prawnej i aksjologicznej tożsamości ładu konstytucyjnego. W 2017 roku znacząco zwiększyła się liczba przygotowanych opinii i analiz oraz podejmowanych przez nas interwencji procesowych w sprawach o precedensowym znaczeniu dla obrony rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa, wolności sumienia, wolności słowa i wolności gospodarczej. Niezwykle angażujące były nasze projekty społeczne („Chrońmy Dzieci”, obrona wolności sumienia lekarzy i farmaceutów, analiza wydatkowania funduszy norweskich), udział w procesie legislacyjnym (wolne niedziele, przeciwdziałanie przemocy) oraz działalność międzynarodowa (status konsultacyjny ONZ, budowa międzynarodowych koalicji organizacji społecznych).

Odpowiadając na te wyzwania, przeprowadzamy zmianę struktury organizacyjnej Ordo Iuris, powołujemy zespół dyrektorów odpowiadających za poszczególne obszary działalności fundacji (Zespół Zarządzający) oraz tworzymy Radę Naukową Instytutu.

Funkcję Prezesa Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris obejmuje ponownie adw. Jerzy Kwaśniewski, zarządzający wcześniej Instytutem w latach 2015-2016. Zastępuje na tym stanowisku prof. Aleksandra Stępkowskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu od listopada 2016 roku. Z pełnienia funkcji w Zarządzie i koordynacji Centrum Prawa Międzynarodowego rezygnuje dr Joanna Banasiuk. Członkiem Zarządu pozostaje Dyrektor Centrum Analiz Prawnych i Legislacyjnych dr Tymoteusz Zych.

Od grudnia planowanie i zarządzanie projektowe w Instytucie Ordo Iuris należeć będzie do Zespołu Zarządzającego, pracującego pod kierownictwem Prezesa Zarządu, w składzie: dr Tymoteusz Zych (Centrum Analiz Prawnych i Legislacyjnych), adw. Bartosz Lewandowski (Centrum Interwencji Procesowej), Karina Walinowicz (Centrum Prawa Międzynarodowego), Marcin Perłowski (Centrum Komunikacji), Joanna Zając (Zespół PR).

Mamy nadzieję, że dokonana reorganizacja pozwoli na dalsze zdynamizowanie działalności społecznej Ordo Iuris, przy zachowaniu najwyższej jakości merytorycznej naszej pracy.

Działalność Instytutu

20.04.2018

Ordo Iuris wyróżnione norweską nagrodą „Obrońców rodziny”

W piątek, 20 kwietnia, adw. Jerzy Kwaśniewski odbierze w imieniu Instytutu Ordo Iuris, norweską nagrodę „Obrońcy Rodziny” przyznawaną przez Chrześcijańską Koalicję Rodziny (KNN). Wyróżnienie wręczy Einar Salvesen – znany skandynawski aktywista, od lat działający na rzecz reformy norweskiego Urzędu ds. Dzieci „Barnevernet”. Adwokat Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu Ordo Iuris, nie będzie jedynym Polakiem wyróżnionym w Norwegii – nagrodę za obronę prawa lekarzy do wolności sumienia otrzyma także lekarka Katarzyna Jachimowicz.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

20.04.2018

Kolejna próba wprowadzenia „związków partnerskich” -  Ordo Iuris: to sprzeczne z Konstytucją RP

Pary prowadzące homoseksualny styl życia zainicjowały postępowanie przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym, w którym chcą uznania, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gwarantujące prawo do zawarcia małżeństwa jedynie kobiecie i mężczyźnie, są niezgodne z Konstytucją RP. Takie działanie ma wymusić wprowadzenie w Polsce tzw. „związków partnerskich”.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.04.2018

Instytut Ordo Iuris złożył zawiadomienie w sprawie profilu na Facebooku nawołującego do aborcji

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Instytut Ordo Iuris złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez niezidentyfikowanego użytkownika prowadzącego profil na portalu społecznościowym Facebook o nazwie „Aborcyjny Dream Team on tour”. Dotyczy ono wpisu, który udziela kobietom wskazówek, jak „warto przygotować się do aborcji zwłaszcza tej farmakologicznej”.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

13.04.2018

Znani dziennikarze w obronie wolności słowa w mediach społecznościowych

Znani dziennikarze w obronie wolności słowa w mediach społecznościowych

Czytaj Więcej