Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Publikacje

Świadomość kulturowej złożoności prawa oraz doświadczenie płynące z działalności Instytutu, skłoniły nas do wypełnienia istniejącej na rynku literatury prawniczej luki. Pozycje publikowane w ramach serii Biblioteka Ordo Iuris mają prezentować problematykę prawną w całej jej kulturowej złożoności, pozwalając na lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących w życiu społecznym. Wierzymy, że problematyka poruszana w ramach serii będzie równie interesująca dla praktyków, jak i dla prawników akademickich, sprzyjając integracji tych środowisk.