Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści

Mec. Jakub Sewerynik

Sewerynik

Radca prawny. Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa spółek handlowych oraz ochrony danych osobowych. Interesuje się prawem pracy i prawem autorskim, prowadzi postępowania sądowe, interesuje go zwłaszcza problematyka niedozwolonych klauzul umownych.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w kancelarii Gessel, gdzie zajmował się m.in. prawem nieruchomości. Następnie praktykował  w międzynarodowych kancelariach: Linklaters, CMS Cameron McKenna i Baker & McKenzie. Związał się z sektorem ubezpieczeniowym współpracując z z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, biorąc m.in. udział w wielu wdrożeniach produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, zajmował się prawem korporacyjnym, negocjował umowy wdrożenia systemów informatycznych czy leasingu floty transportowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz, działającego tam we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego. Od 2011 r. wpisany na listę radców prawnych.

Poza wykształceniem prawniczym, ukończył Wydział Aktorski warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Fascynuje go sport jako widowisko - jeździł wyczynowo na nartach i zdobywał uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego.

Edukacja

Obsceniczne sugestie jednak nieetyczne. Reklama filmu uznana za niemoralną przez Komisję Etyki Reklamy

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, uznał, że reklama filmu „Do zaliczenia” narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.
Czytaj Więcej

Wolność Gospodarcza

Prawne aspekty zjawiska seksualizacji kobiet w reklamie

Każdy z nas jest odbiorcą przekazów reklamowych czy tego chce, czy nie. Palącym problemem związanym z wszechobecnością reklam jest seksualizacja kobiet i dziewcząt w przekazach marketingowych.
Czytaj Więcej

Edukacja

Analiza poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1246)

Zgłoszony przez posłów Ruchu Palikota projekt s zmierza do usunięcia z programów nauczania szkolnego treści ukazujących wartość rodziny oraz informujących o życiu ludzkim w prenatalnej fazie jego rozwoju.
Czytaj Więcej