Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Mec. Jerzy Kwaśniewski

Jerzy Kwaśniewski

Adwokat. Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Wspólnik w Parchimowicz i Kwaśniewski Spółka Adwokacka. Prowadzi praktykę procesową cywilną oraz karną ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych oraz ochrony praw i wolności obywatelskich. Zawodowo zainteresowany problematyką ochrony rodzin, jednostek i inicjatyw społecznych i gospodarczych przed arbitralną interwencją aparatu państwa naruszającą poświadczone konstytucyjnie prawa i wolności. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami trzeciego sektora (NGO) jako ekspert w zakresie praw człowieka, wolności i praw obywatelskich, oraz doradca w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym.

Członek i sekretarz Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji od 2017 roku, od 2015 roku członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do spraw ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego, w latach 2014 - 2016 członek powołanej przez Ministra Sprawiedliwości Rady Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. W 2016 roku zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”.