Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści

Mec. Jerzy Kwaśniewski

Jerzy Kwaśniewski

Adwokat. Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Wspólnik w Parchimowicz i Kwaśniewski Spółka Adwokacka. Prowadzi praktykę procesową cywilną oraz karną ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych oraz ochrony dóbr osobistych i praw oraz wolności obywatelskich. Zawodowo zainteresowany problematyką ochrony jednostek i inicjatyw obywatelskich (gospodarczych i społecznych) przed arbitralną interwencją aparatu państwa naruszającą ich konstytucyjne prawa i wolności. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami trzeciego sektora (NGO) jako ekspert w zakresie praw człowieka, wolności i praw obywatelskich, oraz doradca w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym.

Powołany przez Ministra Sprawiedliwości w 2014 r. w skład Rady Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce, od 2015 r. członek Zespołu do spraw ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego, od 2016 r. uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2016 roku zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”.