Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści

Prof. Aleksander Stępkowski

Stępkowski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Socjologii Prawa. Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym  myślą polityczną i prawną (m.in. Polską tradycją republikańską), zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt procesów społecznych oraz instytucji społecznych i prawnych. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 i 2001), University of Manchester (1999), University of Oxford (2002), Katholike Universiteit Leuven (2003). Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Założyciel i organizator Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którym kieruje od początku jego istnienia z przerwą, gdy pełnił funkcję Podsekretarza Stanu ds. Prawnych, Traktatowych oraz Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (26.11.2015 - 24.08.2016).

Ochrona życia

Stanowisko w sprawie oficjalnego uzasadnienia decyzji Rządu RP o niewystąpieniu do ETPCz z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy P. i S. przeciwko Polsce przez Wielką Izbę

Zaskakująca decyzja Rządu RP o powstrzymaniu się „od złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy P. i S. p. Polsce przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z uwagi na brak podstaw prawnych
Czytaj Więcej