Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris: Zlikwidujmy komunistyczne relikty z kodeksu wykroczeń

Data publikacji: 26.10.2016

fotolia.com / stokkete

W polskim systemie prawa nadal funkcjonują liczne przepisy wywodzące się z poprzedniego ustroju. Wykorzystywane są one obecnie do wywierania ideologicznej presji na przedsiębiorców oraz do podważania ich konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności.

 

Minęło już ponad ćwierć wieku od wolnorynkowych reform, które zniosły w Polsce najważniejsze ograniczenia dla przedsiębiorczości. Chociaż Konstytucja RP gwarantuje dzisiaj wolność prowadzenia działalności gospodarczej i swobodę umów (art. 20), to w polskim systemie prawa ciągle obowiązują peerelowskie przepisy, które dawniej miały chronić władzę oraz ustalone przez nią ceny i plany dystrybucji towarów.

 

Dzisiaj wykorzystywane są do wywierania ideologicznej presji i nie ma żadnego uzasadnienia, aby wciąż były podstawą orzekania dla polskich sądów. Głośna sprawa łódzkiego drukarza skazanego za odmowę wykonania usługi pokazała, że zagrożone są gwarantowane przez Konstytucję RP zasady gwarantujące wolność gospodarczą i zasadę swobody umów.

 

W maju 2015 r. pracownik drukarni odmówił wykonania zlecenia promującego radykalną ideologię, z którą się nie zgadzał. W związku z zasadą swobody umów miał do tego pełne prawo, ponieważ nikt nie może narzucić przedsiębiorcy obowiązku wykonania usługi. W lipcu br. Sąd Rejonowy w postępowaniu nakazowym, toczącym się bez udziału stron i bez zapoznania się z argumentami samego obwinionego, podzielił błędną argumentację interweniującego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Uznał wówczas zachowanie pracownika drukarni polegające na odmowie druku materiałów promujących lewicowy ruch polityczny LGBT za wykroczenie z art. 138 kodeksu wykroczeń i nałożył na przedsiębiorcę grzywnę. Wskutek zaskarżenia, wyrok natychmiast utracił swą moc, a sprawa będzie podlegała rozpoznaniu na rozprawie głównej. W minionym tygodniu prawnicy z Ordo Iuris złożyli wniosek o umorzenie sprawy.

 

Innym jaskrawym przykładem regulacji, która może być podobnie wykorzystywana, jest zakaz „sprzedaży spod lady” – art. 135 k.w. W PRL regulacja ta miała uzasadnienie ze względu na funkcjonowanie obowiązującego wówczas centralnie planowanego rynku. W obecnych warunkach daje ona pole do nadużyć i może być wykorzystywana do nękania przedsiębiorców.

 

Represyjny wyrok w sprawie drukarza naruszył jego konstytucyjne prawa i wolności, a w przyszłości może być punktem odniesienia w podobnych sprawach. Dlatego Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, Towarzystwem Biznesowym, Akademią Patriotów, Fundacją „Wiara w Biznesie” i Fundacją „Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu” przygotował apel do polskich władz o podjęcie zdecydowanych kroków w celu trwałego usunięcia z polskiego prawa przepisów nieprzystających do gospodarki wolnorynkowej. Apel można podpisać na stronie maszwplyw.pl

 

Polska Konstytucja gwarantuje, że prawo ma chronić wolny rynek i wolność gospodarczą, a nie je zwalczać. Dopóki komunistyczne relikty funkcjonują w polskim systemie prawa, wolność gospodarcza będzie zagrożona. 

Stanowisko Ordo Iuris dla Sądu Najwyższego w sprawie drukarza z Łodzi

Prawnicy Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wnieśli do Sądu Najwyższego odpowiedź na kasację Prokuratora Generalnego w sprawie drukarza z Łodzi. Stanowisko Ordo Iuris wspiera argumentację Prokuratora Generalnego i dowodzi, że działanie Adama J. wpisywało się w gwarantowaną konstytucyjnie wolność działalności gospodarczej oraz wolność sumienia.
Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

03.07.2017

Adam Bodnar posądza łódzkiego drukarza o czyn niedozwolony, którego nie zna polskie prawo

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich odmowa wydrukowania przez łódzkiego drukarza materiałów promujących organizację LGBT Business Forum stanowi przejaw „dyskryminacji organizacji pozarządowej w dostępie do usług, przez skojarzenie, ze względu na orientację seksualną”. RPO nie wyjaśnia, skąd zaczerpnął taką konstrukcję – nie zna jej bowiem polskie prawo.
Czytaj Więcej

Utrzymanie w mocy wyroku w sprawie drukarza niesie za sobą szereg zagrożeń dla przedsiębiorców

​​​​​​​W dniu dzisiejszym w Sądzie Okręgowym w Łodzi zapadł wyrok ws. drukarza, który odmówił wydrukowania materiałów promocyjnych dla organizacji LGBT. Sąd nie uwzględnił apelacji obrońcy, prokuratora oraz oskarżyciela posiłkowego i utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Według prawników Ordo Iuris to niebezpieczny precedens, niosący wiele zagrożeń dla polskich przedsiębiorców.
Czytaj Więcej

Apelacja ws. drukarza z Łodzi: wyrok sądu pierwszej instancji nie przystaje do realiów społeczno – gospodarczych

Prawnicy Ordo Iuris, broniący Adama J., złożyli apelację od wyroku Sądu Rejonowego, wskazując na błędną interpretację przepisów przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Ordo Iuris zwraca uwagę na zagrożenia dla przedsiębiorców płynące z tego wyroku.
Czytaj Więcej