Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w imieniu Tomasza Terlikowskiego wzywa WUM do zaprzestania praktyk dyskryminacyjnych

Data publikacji: 26.01.2018

Ordo Iuris zarzuca władzom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rażące naruszenie zasady równego traktowania wobec reprezentowanego przez Instytut dra Tomasza Terlikowskiego. Prawnicy Ordo Iuris złożyli przedsądowe wezwanie w imieniu poszkodowanego domagając się roszczeń z tzw. ustawy równościowej.

W ostatnich dniach WUM odmówił zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych z drem Tomaszem Terlikowskim, mimo że warunki współpracy zostały uzgodnione między stronami. Na podstawie tej umowy, zgodnie z ustaleniami stron Tomasz Terlikowski miał prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami i doktorantami w ustalonych dniach i terminach, a także z określonych przedmiotów i dla określonych grup słuchaczy od lutego 2018 r.

Władze WUM wycofały się ze wcześniejszych ustaleń po opublikowaniu przez Wandę Nowicką na portalu Twitter informacji o złożonej ofercie, co było przyczyną prowadzenia „nagonki” medialnej. Także stanowcze zdementowanie przez rzecznika prasowego Warszawskiego Uniwersytetu informacji o toczących się negocjacjach dotyczących zawieranej umowy cywilnoprawnej potwierdza tezę, iż faktyczną przyczyną działania uczelni był światopogląd dra Tomasza Terlikowskiego, co narusza w sposób oczywisty art. art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2016, poz. 1219 tj.).

To kolejny już przypadek, kiedy władze publicznej uczelni naruszają zasadę równego traktowania z uwagi na światopogląd. Dzieje się to niestety pod wpływem nacisków środowisk lewicowych, których celem jest zawłaszczenie przestrzeni na polskich uczelniach. Mamy do czynienia z absurdalnym, ale też niezrozumiałym zjawiskiem; nie dyskutuje się o tym, czy bioetykę wykładać może zwolennik aborcji czy eutanazji, a niedopuszczalnym staje się gdy wykładowcą ma być specjalista od etyki chrześcijańskiej. – powiedział adw. Bartosz Lewandowski, reprezentujący dra Tomasza Terlikowskiego.

Instytut Ordo Iuris w złożonym wezwaniu przedsądowym zwraca się z żądaniem zawarcia umowy zlecenia na warunkach finansowych ogólnie przyjętych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na mocy której Tomasz Terlikowski będzie uprawniony i obowiązany do przeprowadzenia wcześniej ustalonych zajęć dydaktycznych oraz do zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania kwoty 2000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania. Dr Tomasz Terlikowski zadeklarował przekazanie całej ewentualnie wyegzekwowanej kwoty na cel społeczny.

W opinii Ordo Iuris władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez odmówienie zawarcia z umowy cywilnoprawnej z drem Tomaszem Terlikowskim naruszyły zasadę równego traktowania z uwagi na światopogląd (w szczególności podzielania nakazów doktryny Społecznego Nauczania Kościoła Katolickiego, etyki chrześcijańskiej, przejawiającego się m.in. w stosunku do aborcji czy eutanazji).

Działalność Instytutu

06.04.2018

Dzięki prawnikom Ordo Iuris głuchoniemi rodzice odzyskali władzę rodzicielską nad trzynastoletnią córką odebraną im przez sąd

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Piasecznie głuchoniemi rodzice spod Warszawy odzyskali władzę rodzicielską nad trzynastoletnią córką. Dziecko, wcześniejszą decyzją sądu, zostało ponad dwa lata temu umieszczone w trybie natychmiastowym w Domu Dziecka. W wyniku postępowania z urzędu odebrano im także władzę rodzicielską - mimo braku uzasadnienia dla takiej decyzji i silnej więzi emocjonalnej łączącej dziecko z rodzicami. Sprawa została objęta Programem Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.03.2018

Ordo Iuris w imieniu Tomasza Terlikowskiego pozywa WUM za dyskryminację

Prawnicy Ordo Iuris w imieniu dra Tomasza Terlikowskiego pozywają Warszawski Uniwersytet Medyczny. Instytut w pozwie złożonym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy domaga się odszkodowania z tytułu: naruszenia zasady równego traktowania i odmowy zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych pod wpływem nacisku lewicowo-liberalnych mediów.

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.03.2018

PE chroni Guya Verhofstadta przed odpowiedzialnością za obraźliwe słowa

W imieniu dra Bawera Aondo-Akaa - znanego działacza patriotycznego i pro-life -prawnicy Instytutu Ordo Iuris skierowali do Parlamentu Europejskiego wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec posła Parlamentu Europejskiego Guya Verhofstadta, a także podjęli walkę przed polskim sądem o uchylenie mu immunitetu. Wniosek dotyczy słów w których były premier Belgii nazwał uczestników Marszu Niepodległości m.in. „faszystami”, „neonazistami” i „białymi suprematystami”.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

13.03.2018

Rząbiec – prawnicy Ordo Iuris interweniują w sprawie Newsweeka i działań Policji

To nie koniec sprawy w Rząbcu. Instytut Ordo Iuris złożył skargę na policjantów przesłuchujących trzech studentów, którzy oblali czerwoną farbą zniesławiający Narodowe Siły Zbrojne i propagujący totalitaryzm komunistyczny obelisk. Ponadto Instytut wysłał zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez redakcję „Newsweeka”, który pisał o sprawie. Artykuł w omawianym tygodniku nie tylko mógł zniesławić reprezentowaną przez prawników Instytutu niewinną osobę, ale także istnieją podejrzenia, że został napisany przy wykorzystaniu dokumentów do którego dziennikarze nie powinni mieć dostępu.
Czytaj Więcej