Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Cykl audycji radiowych na temat in vitro

Odpowiadając na potrzebę przedstawienia merytorycznych argumentów dotyczących rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności, Ordo Iuris wraz z Radiem Warszawa stworzyło cykl audycji radiowych poświęconych zagrożeniom związanym z zapłodnieniem in vitro.

Zaproszeni do studia Radia Warszawa eksperci omówili zarówno sam projekt ustawy jak i szczegóły dotyczące metody in vitro.

 

Poszczególne odcinki audycji można pobrać i odsłuchać poniżej.

 

Odcinek 1 - dr Joanna Banasiuk, prawnik, wiceprezes zarządu Instytutu Ordo Iuris

Dr Joanna Banasiuk omówiła kwestię niezgodności projektu ustawy z prawem polskim i międzynarodowym oraz pokazała, że rzeczywistym beneficjentem ustawy będzie biznes in vitro i prywatne kliniki, które odniosą duże, finansowe korzyści.

 

Odcinek 2 - prof. Andrzej Kochański, genetyk

Profesor Andrzej Kochański wytłumaczył w jaki sposób, z medycznego punktu widzenia, wygląda procedura in vitro oraz przedstawił zagrożenia dla populacji związane ze stosowaniem sztucznego zapłodnienia.

 

Odcinek 3 - dr Tymoteusz Zych, prawnik, ekspert Instytutu Ordo Iuris

Dr Tymoteusz Zych mówił na temat łamania łamania praw człowieka w najwcześniejszej fazie jego rozwoju oraz ogromnych kosztów związanych ze stosowaniem procedury in vitro, które będą pokrywane z pieniędzy podatników.

 

Odcinek 4 - Kacper Chołody, prawnik, ekspert Instytutu Ordo Iuris

Kacper Chołody przedstawił kwestię możliwego łamania przez kliniki in vitro praw pacjentów poprzez treści oświadczeń i formularzy, przygotowywanych przez kliniki, a podpisywanych przez pary zgłaszające się do programu. Problem polega na na nierzetelnym informowaniu o procedurach oraz wyłudzaniu oświadczeń o zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych wobec klinik.

 

Odcinek 5 - dr Błażej Kmieciak, bioetyk, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr Błażej Kmieciak opowiedział o błędach w trakcie procedury in vitro, przede wszystkim zapłodnienia niewłaściwą komórką jajową i urodzenia nie swojego dziecka w wyniku adopcji prenatalnej oraz o problemie i konsekwencjach anonimowości dawców.

 

World Youth Alliance - Szkolenia i staże

World Youth Alliance zostało założone w 1999 roku w budynku ONZ w Nowym Jorku na Konferencji dotyczącej Populacji i Rozwoju
Czytaj Więcej