Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Dr Rafał J. Kruszyński

Dr Rafał J. Kruszyński

Dr Rafał J. Kruszyński, doktor nauk prawnych, radca prawny; specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, w tym prawa farmaceutycznego, wyrobów medycznych, własności intelektualnej i nowych technologii, jak również w zagadnieniach związanych z prawami człowieka.

W 2009 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując – na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego – Medal „Za Chlubne Studia”. Na tym samym Wydziale obronił rozprawę doktorską pt. „Reglamentacja obrotu detalicznego produktami leczniczymi” uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych.

W latach 2010-2012 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, a zdawszy egzamin zawodowy został radcą prawnym.

Jako radca prawny prowadził własną Kancelarię, zaś od 2015 roku pracuje w sektorze farmaceutycznym.

W latach 2017-2020 piastował funkcję Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego (rotacyjnie) Sądu Dyscyplinarnego Reklamy Suplementów Diety; od 2017 roku jest arbitrem tego Sądu.

Uczestnik konferencji naukowych; wykładowca; autor publikacji, w tym z zakresu prawa farmaceutycznego, medycznego i praw człowieka.