Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Oferta pracy - Analityk w centrum Analiz Legislacyjnych

Data publikacji: 04.05.2021

Adobe Stock

Oferujemy

• Udział w realizacji strategicznych projektów Instytutu Ordo Iuris

• Miłą atmosferę pracy i wsparcie reszty zespołu

• Długoterminową współpracę

• Możliwość udziału w programie opieki medycznej Medicover i programie Multisport

• Służbowy telefon i komputer

• Benefity poza wynagrodzeniem

• Regularne szkolenia rozwijające wiedzę z zakresu prawa

•​​​​​​​ Możliwość udziału w eksperckich seminariach, wykładach i konferencjach organizowanych przez Instytut Ordo Iuris

 

Zakres obowiązków

 • Sporządzanie materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów, analiz, opinii prawnych oraz opinii amici curiae
 • Sporządzanie projektów materiałów prasowych
 • Możliwość wystąpień w mediach

 

Jakich oczekujemy kwalifikacji i umiejętności?

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Dogłębna znajomość prawa konstytucyjnego (zwłaszcza w zakresie konstytucyjnie chronionych praw i wolności) oraz prawa wyznaniowego
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność tworzenia dłuższych, formalnych wypowiedzi pisemnych
 • Dyspozycyjność i dobra organizacja własna pracy
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • Status doktoranta, aplikanta adwokackiego/radcowskiego lub tytuł adwokata/radcy prawnego lub stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych lub aplikacja legislacyjna
 • Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze
 • Znajomość innych niż angielski języków obcych (w szczególności języka włoskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego)
 • Dyspozycyjność do pracy w biurze w ścisłym centrum Warszawy

 

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę lub B2B

RODZAJ PRACY: praca stała, pełny wymiar

MIEJSCE PRACY: Warszawa (ewentualnie praca zdalna)

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim na adres: biuro@ordoiuris.pl.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Fundacji.

Wspieram
Działalność Instytutu

27.04.2021

Oferta pracy – Administrator sieci – Specjalista ds. wsparcia IT w projekcie akademickim Instytutu Ordo Iuris

Jakie będą obowiązki Specjalisty?

Administrowanie siecią IT;

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.04.2021

Konieczna transparentność finansowania organizacji pozarządowych. Petycja Ordo Iuris

W Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność non-profit i z tej racji korzystają z wielorakich źródeł finansowania. Czerpią one fundusze m.in. z dotacji i darowizn pochodzących ze środków publicznych, dlatego podstawą ich funkcjonowania powinna być całkowita transparentność w pozyskiwaniu takich środków pieniężnych oraz sposobie ich wydatkowania – zwłaszcza, jeżeli pieniądze te pochodzą z zagranicy.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.04.2021

Gospodarcze, prawne i zdrowotne skutki pandemii. Akademia Ordo Iuris podsumowuje ostatni rok

Wpływ pandemii koronawirusa na różne dziedziny życia to obecnie kluczowe zagadnienie. Temu tematowi poświęcone było ostatnie szkolenie online Akademii Ordo Iuris pt. „Gospodarcze, prawne i zdrowotne skutki pandemii”. Współorganizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno – Prawnej im. Romana Rybarskiego na UMCS w Lublinie. Wykłady wygłosili eksperci z dziedzin ekonomii, prawa i medycyny - prof. Zbigniew Krysiak, prof. Łukasz Święcicki, dr hab. Andrzej Niezgoda oraz dr Bartosz Zalewski.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

13.04.2021

AGORA zwleka z udostępnieniem informacji publicznej. Skarga Ordo Iuris do WSA

Instytut Ordo Iuris złożył skargę na bezczynność spółki AGORA S.A. Sprawa dotyczy zignorowania przez spółkę wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat wykonywania przez nią zadań publicznych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, AGORA S.A.

Czytaj Więcej