fbpx Oferta pracy – Analityk w Centrum Prawa i Polityki Rodzinnej | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Oferta pracy – Analityk w Centrum Prawa i Polityki Rodzinnej

Data publikacji: 03.08.2022

Adobe Stock

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris otwiera rekrutację na stanowisko Analityka w Centrum Prawa i Polityki Rodzinnej. 

Zakres obowiązków:

• Sporządzanie materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów, analiz, opinii prawnych oraz opinii amici curiae;

• Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

• Możliwość wystąpień w mediach;

 

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe prawnicze;

• Zainteresowanie tematyką praw człowieka, prawem rodzinnym i polityką rodzinną;

• Zdolność analitycznego myślenia;

• Umiejętność tworzenia dłuższych, formalnych wypowiedzi pisemnych;

• Dyspozycyjność i dobra organizacja pracy;

• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

• Wysoka kultura osobista;

 

Dodatkowymi atutami będą:

• Status doktoranta, aplikanta adwokackiego/radcowskiego lub tytuł adwokata/radcy prawnego lub stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych;

• Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;

• Znajomość innych niż angielski języków obcych (w szczególności języka włoskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego);

 

Oferujemy:

• Udział w realizacji strategicznych projektów Instytutu Ordo Iuris;

• Miłą atmosferę pracy i wsparcie całego zespołu;

• Możliwość uczestniczenia we wszystkich konferencjach i seminariach Instytutu;

• Dogodną lokalizację biura – samo centrum Warszawy;

• Otwartość na różne formy współpracy (umowa o pracę, zlecenie, dzieło);

• Udział w programie pracowniczym - karta MultiSport i pracowniczym pakiecie opieki zdrowotnej Medicover;

• Możliwość rozwoju własnych kompetencji, m.in. poprzez specjalistyczne szkolenia;

• Długofalową współpracę;

• Regularne szkolenia rozwijające wiedzę z zakresu prawa.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim na adres: [email protected].

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie. Więcej o ochronie danych osobowych.

 

Wspieram
Działalność Instytutu

27.07.2022

Opinia Ordo Iuris dla Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności Konwencji Stambulskiej z Konstytucją RP

Instytut Ordo Iuris przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię przyjaciela sądu w sprawie wniosku Prezesa Rady Ministrów z 30 listopada 2020 r., znak BPRM.l81.5.11.2020 o zbadanie zgodności zapisów Konwencji Stambulskiej z Konstytucją RP. Celem opinii było przedstawienie stanowiska Ordo Iuris i ocen prawnych, które pozwolą Trybunałowi na bardziej wszechstronną analizę rozpatrywanego zagadnienia.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.07.2022

Molestowanie przez Internet? Projekt Lewicy doprowadzi do zatoru w sądach powszechnych

W środę 20 lipca, wpłynął do Sejmu projekt ustawy autorstwa grupy posłów Lewicy, dotyczący – jak czytamy na stronie izby niższej parlamentu – usunięcia uchybień obowiązującej ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Projekt zakłada m.in. dodanie do katalogu cech prawnie chronionych, obok płci, rasy i wyznania – tożsamość płciową oraz ekspresję płciową.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

22.07.2022

Jan Melon: Eutanazja a zaprzestanie uporczywej terapii – pojęcia diametralnie różne, ale często mylone

•  W dyskusjach na temat końca ludzkiego życia pojawia się także temat eutanazji, która często bywa mylony z zaprzestaniem tzw. uporczywej terapii.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

21.07.2022

Przemysław Pietrzak: Czy banki zarabiają na opieszałości sądów?

W dniu 19.07.2022 r. minister Marcin Warchoł poinformował o rozpatrzeniu przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz agentami o wniosku o jego uchwalenie.

WIĘCEJ W KOMENTARZU - LINK

Czytaj Więcej