Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Oferta pracy – analityk w Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki

Data publikacji: 02.01.2023

Adobe Stock

Życie jest wartością, która zasługuje na najwyższy poziom ochrony. Prawo do życia, jak i prawo do ochrony tego podstawowego dobra przysługuje każdemu człowiekowi – czy to w fazie rozwoju prenatalnego, czy też zbliżającemu się do schyłku egzystencji. Współczesne tendencje, programy ideologiczne stawiają na marginesie, a nawet negują wartość życia słabych, chorych, wymagających wzmożonej opieki. To oznaka głębokiego kryzysu moralnego, w którym zaciera się różnica między dobrem a złem, obiektywną prawdą a subiektywną opinią, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Dlatego tak potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala dostrzec prawdę i bronić jej, nie ulegając złudnym kompromisom czy utylitaryzmowi.

Stawiając czoła narastającym zagrożeniom, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris otwiera długofalowy Program Ochrony Życia i poszukuje kandydata na stanowisko Analityka Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki.           

Wyłoniony w rekrutacji Analityk będzie miał możliwość:

• Sporządzania materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów, analiz, projektów aktów prawnych, oraz opinii prawnych;

• Sporządzania projektów materiałów prasowych;

• Wystąpień w mediach i na konferencjach;

 

Od kandydatów oczekujemy:

• Wykształcenia wyższego prawniczego;

• Zainteresowania tematyką ochrony życia, bioetyki, praw człowieka, prawa medycznego;

• Samodzielności i zdolności analitycznego myślenia;

• Umiejętności tworzenia dłuższych, formalnych wypowiedzi pisemnych;

• Dyspozycyjności i dobrej organizacji pracy;

• Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;

• Wysokiej kultury osobistej;

 

Dodatkowymi atutami będą:

• Status doktoranta, aplikanta adwokackiego/radcowskiego lub tytuł adwokata/radcy prawnego lub stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych;

• Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;

• Znajomość innych niż angielski języków obcych (w szczególności języka włoskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego);

• Gotowość do pracy w biurze w centrum Warszawy

 

Oferujemy:

• Udział w realizacji strategicznych projektów Instytutu Ordo Iuris;

• Miłą atmosferę pracy i wsparcie całego zespołu;

• Pracę rozwijającą kompetencje zawodowe

• Możliwość uczestniczenia we wszystkich konferencjach i seminariach Instytutu;

• Dogodną lokalizację biura – samo centrum Warszawy;

• Otwartość na różne formy współpracy (umowa o pracę, zlecenie, dzieło);

• Długofalową współpracę

• Udział w programie pracowniczym - karta MultiSport i pracowniczym pakiecie opieki zdrowotnej Medicover;

• Możliwość rozwoju własnych kompetencji, m.in. poprzez specjalistyczne szkolenia;

• Regularne szkolenia rozwijające wiedzę z zakresu prawa.

• Dofinansowanie do programów rozwijających kompetencje zawodowe

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim na adres [email protected]

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie. Więcej o ochronie danych osobowych.

 

Wspieram
Działalność Instytutu

11.05.2023

Pomóż nam przyznać „Lwy Ordo Iuris”!

W tym roku mija dokładnie 10 lat od dnia, w którym Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją misję obrony życia, rodziny i wolności. Dzięki wsparciu naszych Darczyńców, pierwsza dekada istnienia Ordo Iuris była czasem bezprecedensowego rozwoju naszego wyjątkowego projektu. W ramach obchodów 10. rocznicy powstania Instytutu, rozpoczynamy nowy projekt, który ma zjednoczyć polskie środowisko obrońców życia, rodziny i wolności. 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

04.05.2023

Oferta pracy - specjalista ds. administracji

Specjalista ds. administracji

 

Zakres obowiązków

· koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej (nadawanie listów, prowadzenie rejestrów, przygotowywanie wysyłek, obsługa programu pocztowego, skanowanie korespondencji)

· obsługa połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących

· zarządzanie kalendarzami

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

04.05.2023

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

21.04.2023

Sąd oddalił apelację byłego łódzkiego kuratora oświaty ws. edukatorów seksualnych

 • Dr Grzegorz Wierzchowski pełniąc funkcję łódzkiego kuratora oświaty, wezwał w 2019 r. SPUNK Fundację Nowoczesnej Edukacji w Łodzi do zaprzestania posługiwania się rekomendacją kuratorium w sprawie oferowanych przez nią warsztatów z edukacji seksualnej. 

• Fundacja w opublikowanej na swojej stronie odpowiedzi odmówiła usunięcia rekomendacji.  

Czytaj Więcej