Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Oferta pracy - Prawnik w Centrum Prawa Międzynarodowego

Data publikacji: 19.06.2020

pixabay

PRAWNIK  -  CENTRUM PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

 

Obowiązki:

• Sporządzanie analiz zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka z uwzględnieniem kontekstu krajowego zarówno w języku polskim, jak i angielskim;

• Udział w sporządzaniu raportów skierowanych do organów monitorujących wykonywanie poszczególnych traktatów międzynarodowych;

• Udział w sporządzaniu amici curiae kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;

• Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz politykami i urzędnikami, w szczególności będącymi członkami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy;

• Udział w tworzeniu komunikatów prasowych, mailingów, newsletterów oraz innych materiałów promujących tworzone przez Centrum analizy i raporty.

 

Umiejętności

 • Ukończone studia prawnicze,
 • język angielski zaawansowany w mowie i piśmie,
 • znajomość podstawowych mechanizmów funkcjonowania instytucji międzynarodowych (UE, Rady Europy, ONZ, OBWE),
 • znajomość specyfiki dokumentów prawnych wydawanych przez te instytucje, orientacja w podstawowych sposobach działań tych gremiów,
 • umiejętności analityczne, umiejętność tworzenia krótkich syntez, jak i dłuższych rozbudowanych tekstów analitycznych. 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku odpowiedzialnym za monitoring, analizę, sporządzanie projektów aktów prawnych na poziomie międzynarodowym; kontakty z przedstawicielami międzynarodowych instytucji; sporządzanie skarg lub opinii przyjaciela sądu (amici curiae) do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu, 
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów i ich podtrzymywania
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego,
 • stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub dorobek naukowy.

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy,
 • umowę o pracę na pełny etat,
 • możliwości uczestniczenia we wszystkich konferencjach i seminariach Instytutu,
 • pracę w gronie ekspertów, prawników i analityków,
 • udział w programie pracowniczym - karta MultiSport i pracowniczym pakiecie opieki zdrowotnej Medicover,
 • dogodną lokalizację biura - samo centrum Warszawy,
 • długofalową współpracę. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim na adres biuro@ordoiuris.pl do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wspieram
Działalność Instytutu

06.07.2020

Oferta pracy - Analityk zmian społecznych

Instytut Ordo Iuris przedstawia ofertę pracy – analityk zmian społecznych

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

03.07.2020

Ordo Iuris walczy z manipulacjami. Instytut pozywa Agnieszkę Holland i Annę Marię Żukowską

Prawnicy Ordo Iuris wystąpili na drogę procesową wobec reżyser Agnieszki Holland oraz posłanki Lewicy Anny Marii Żukowskiej. Publicznie pomawiały one Instytut przypisując mu działalność o charakterze „faszystowskim”. W ocenie Ordo Iuris stygmatyzujący język stosowany przez celebrytów i aktywistów lewicy nie tylko narusza renomę Instytutu, ale prowadzi do propagowania nienawiści i napięć społecznych.

Czytaj Więcej

Porażka Adama Bodnara. Deklaracja sprzeciwiająca się ideologii LGBT zgodna z prawem

Małopolska Gmina Lipinki miała prawo przyjąć uchwałę „Gmina Lipinki wolna od ideologii «LGBT»”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na uchwałę Rady Gminy z 2019 r. Sąd potwierdził, że akt „ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków”, a zatem nie może dyskryminować żadnej grupy osób. Uczestnikiem postępowania był Instytut Ordo Iuris, który już w marcu przedstawił sądowi stanowisko w obronie prorodzinnej gminy.

Czytaj Więcej

Nie dla genderowej Konwencji Stambulskiej - Grzegorz Górny zaprasza do podpisania petycji

Trwa inicjatywa Ordo Iuris oraz ekspertów i liderów organizacji prorodzinnych z kilkunastu krajów, przeciwko przyjęciu przez Unię Europejską Konwencji Stambulskiej. Dokument ten oparty jest na radykalnej ideologii gender i podważa prawa przysługujące rodzinom.Wdrożenie konwencji przez władze Unii Europejskiej będzie skutkować uznaniem pierwszeństwa tego aktu przed prawem krajowym, mimo że obszar przez niego regulowany leży poza kompetencjami UE.

Czytaj Więcej