Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Oferta pracy - Prawnik w Centrum Prawa Międzynarodowego

Data publikacji: 24.08.2020

pixabay

PRAWNIK  -  CENTRUM PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

 

Obowiązki:

• Sporządzanie analiz zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka z uwzględnieniem kontekstu krajowego zarówno w języku polskim, jak i angielskim;

• Udział w sporządzaniu raportów skierowanych do organów monitorujących wykonywanie poszczególnych traktatów międzynarodowych;

• Udział w sporządzaniu amici curiae kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;

• Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz politykami i urzędnikami, w szczególności będącymi członkami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy;

• Udział w tworzeniu komunikatów prasowych, mailingów, newsletterów oraz innych materiałów promujących tworzone przez Centrum analizy i raporty.

 

Umiejętności

 • Ukończone studia prawnicze,
 • język angielski zaawansowany w mowie i piśmie,
 • znajomość podstawowych mechanizmów funkcjonowania instytucji międzynarodowych (UE, Rady Europy, ONZ, OBWE),
 • znajomość specyfiki dokumentów prawnych wydawanych przez te instytucje, orientacja w podstawowych sposobach działań tych gremiów,
 • umiejętności analityczne, umiejętność tworzenia krótkich syntez, jak i dłuższych rozbudowanych tekstów analitycznych. 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku odpowiedzialnym za monitoring, analizę, sporządzanie projektów aktów prawnych na poziomie międzynarodowym; kontakty z przedstawicielami międzynarodowych instytucji; sporządzanie skarg lub opinii przyjaciela sądu (amici curiae) do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu, 
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów i ich podtrzymywania
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego,
 • stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub dorobek naukowy.

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy,
 • umowę o pracę na pełny etat,
 • możliwości uczestniczenia we wszystkich konferencjach i seminariach Instytutu,
 • pracę w gronie ekspertów, prawników i analityków,
 • udział w programie pracowniczym - karta MultiSport i pracowniczym pakiecie opieki zdrowotnej Medicover,
 • dogodną lokalizację biura - samo centrum Warszawy,
 • długofalową współpracę. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim na adres biuro@ordoiuris.pl.

Wspieram
Wolności obywatelskie

24.09.2020

Pięć miesięcy za kratkami po naruszeniu kwarantanny. Sąd uchylił areszt po interwencji Ordo Iuris

Sąd Okręgowy w Toruniu uchylił areszt wobec kobiety, którą na ponad cztery miesiące pozbawiono wolności po tym jak naruszyła kwarantannę. Instytut Ordo Iuris przygotował na ten temat opinię „amicus curiae”. Prawnicy wskazali, że zastosowanie tak drastycznego środka zapobiegawczego było bezzasadne. Zdaniem Ordo Iuris, nie ma podstaw do obawy ucieczki lub ukrywania się kobiety, matactwa, utrudniania przez nią postępowania, popełnienia innego przestępstwa czy też do zastosowania tymczasowego aresztu wyłącznie z uwagi na surowość grożącej kary.

Czytaj Więcej

Rodzina z Holandii bezpieczna w Polsce. Ordo Iuris w obronie rodziców niepełnosprawnego chłopca

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie holenderskim władzom Ekateriny i Conrada den Hertog – rodziców chłopca z autyzmem, którzy wraz z synem uciekli do Polski. W Holandii dziecko zostało bezpodstawnie odebrane rodzicom, gdy zaczęło wykazywać oznaki zaburzenia rozwojowego. Małżeństwo zdecydowało się na ucieczkę wraz z Martinem do Polski i złożenie wniosku o azyl oraz ochronę prawną. Polski sąd uznał, że w Holandii prawa i wolności rodziców zostały rażąco naruszone.

Czytaj Więcej

Transseksualizm z perspektywy zdrowotnej, społecznej i prawnej - raport Ordo Iuris

Zjawisko transseksualizmu wywołuje w ostatnim czasie coraz więcej komentarzy. Zaburzenie to pociąga często za sobą wiele innych problemów natury psychicznej i społecznej. Temu zagadnieniu poświęcony został panel organizowany przez Instytut Ordo Iuris. Wzięli w nim udział eksperci z dziedziny prawa, socjologii i medycyny.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

17.09.2020

Kielecki program in vitro sprzeczny z zasadą dobra dziecka – analiza Ordo Iuris

Dziś Rada Miasta Kielce będzie głosować nad projektem uchwały wprowadzającej program, który zakłada dofinansowanie zapłodnienia pozaustrojowego z publicznych środków. Rodzi on liczne wątpliwości prawne i każe postawić pytanie o gospodarność wydawania pieniędzy publicznych przez władze Kielc. Program m.in. nie uwzględnia głównych przyczyn problemów z niepłodnością, a także ignoruje naczelną w prawie rodzinnym zasadę dobra dziecka. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

Czytaj Więcej