Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Oferta pracy - Copywriter i współtwórca strategii promocyjnych

Data publikacji: 09.06.2021

Adobe Stock

Instytut Ordo Iuris przedstawia ofertę pracy - Copywriter i współtwórca strategii promocyjnych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

• tworzenie tekstów prezentujących bieżącą działalność Instytutu Ordo Iuris

• opracowywanie materiałów o charakterze fundraisingowym i promocyjnym

współpraca z grafikami podczas opracowywania graficznej formy przekazu

• aktywne uczestnictwo w planowaniu strategii działań Zespołu 

WYMAGANIA:

• wysokie kompetencje językowe, perfekcyjna znajomość polskiej ortografii, interpunkcji i gramatyki

swoboda wyrażania myśli i prezentowania specjalistycznej tematyki w pogłębiony, a jednocześnie przystępny sposób

• dobra orientacja w kluczowych projektach Instytutu

• doświadczenie w opracowywaniu materiałów promocyjnych, w tym tekstów informacyjnych lub publicystycznych

• atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie PR lub fundraisingu a także doświadczenie dziennikarskie

• dobre zorientowanie w procesach społeczno-politycznych zachodzących w Polsce i na świecie

• doświadczenie w działalności społecznej

• dodatkowym atutem będzie wykształcenie prawnicze

• a także umiejętność opracowana materiałów graficznych

OFERUJEMY:

• udział w realizacji strategicznych projektów Instytutu Ordo Iuris

• regularne szkolenia rozwijające wiedzę, w tym z zakresu fundraisingu

• możliwość udziału w eksperckich seminariach, wykładach i konferencjach organizowanych przez Instytut Ordo Iuris

• miłą atmosferę pracy i wsparcie reszty Zespołu

• długoterminową współpracę

• możliwość udziału w programie prywatnej opieki medycznej

• możliwość udziału w programie Multisport

• telefon służbowy

• benefity poza wynagrodzeniem

FORMA ZATRUDNIENIA: do uzgodnienia

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim na adres: [email protected].

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Fundacji.

Nadesłane dokumenty mogą być wykorzystane na potrzeby rekrutacji Uczelni Collegium Intermarium.

Wspieram
Działalność Instytutu

11.06.2021

Oferta pracy – Administrator sieci – Specjalista ds. wsparcia IT w Collegium Intermarium

Oferta pracy – Administrator sieci – Specjalista ds. wsparcia IT w Collegium Intermarium

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

10.06.2021

Oferta pracy - Koordynator Asystentów Prawników Centrum Interwencji Procesowej

Instytut Ordo Iuris przedstawia ofertę pracy -

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

02.06.2021

Oferta pracy - specjalista ds. Public Relations

Oferta pracy - Specjalista ds. mediów społecznościowych

Zakres obowiązków: 

* Planowanie działań z zakresu media relations, tworzenie i aktualizacja baz mediów;

* Budowanie i utrzymywanie stałych relacji z dziennikarzami;

* Obsługa mediów społecznościowych, m.in. Facebook, Twitter, Instagram; 

* Kreowanie zawartości do komunikacji w mediach społecznościowych; 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

20.05.2021

Oferta pracy: Specjalista ds. studenckich – pracownik dziekanatu Collegium Intermarium

Oferta pracy: Specjalista ds. studenckich – pracownik dziekanatu Collegium Intermarium

 

Obowiązki:

• obsługa procesu dydaktycznego za pomocą specjalistycznego programu komputerowego;

• kontakt ze studentami;

• prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów;

• prowadzenie korespondencji;

Czytaj Więcej