fbpx Paweł Tempczyk | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Paweł Tempczyk

adsf

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent studiów licencjackich na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej (specjalizacja: Economics of Central and Eastern Europe). Studiował ekonomię na SGH, prawo na Uniwersytecie Deusto w Bilbao, w Kraju Basków oraz Business & Economics na Uniwersytecie Św. Stefana w Gödöllő. Absolwent Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach której w latach 2019-2020 r. zdobywał doświadczenie z zakresu prawa cywilnego. Współautor raportu: Prawne i ekonomiczne uwarunkowania opłaty reprograficznej, licznych publikacji i analiz prawnych koncentrujących się na ochronie wolności obywatelskich. Członek Międzynarodowej Misji Obserwacyjnej NGO podczas wyborów parlamentarnych na Węgrzech w 2022 r.

Uczestnik wielu kursów treningowych i seminariów międzynarodowych m.in: Exploring the Role of Youth in Reconciliation and Peacebuilding 2021 w Kosowie czy Youth4Inclusion 2020 w Marrakeszu w Maroku. Zna 5 języków obcych.