Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Wesprzyj nas
Wesprzyj nas

Wesprzyj nas

W jaki sposób możesz nas wesprzeć?

Poprzez darowiznę na numer konta:

32 1160 2202 0000 0002 4778 1296

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

 

Rachunek bankowy dla darowizn w USD:

PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774

Rachunek bankowy dla darowizn w EUR:

PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591

Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW

W tytule przelewu prosimy podać "Darowizna na cele statutowe Ordo Iuris - e-mail"


Możesz również wykonać szybki przelew internetowy za pomocą systemu Tpay:

Przekaż darowiznę dla Ordo Iuris poprzez szybki przelew internetowy w serwisie Tpay

Przelewu można również dokonać za pomocą PayPal:

Tylko dzięki zaangażowaniu i wsparciu naszych Darczyńców możemy realizować nasze statutowe cele, którymi są przede wszystkim zaangażowanie w monitorowanie procesu legislacyjnego i podejmowanie działań procesowych chroniących przyrodzoną godność człowieka i wynikające z niej prawa. Możemy docierać z rzetelną informacją do obywateli oraz planować działania obliczone na tworzenie systemowych rozwiązań wspierających rodziny i tworzących im warunki realnego rozwoju.

Dzięki osobom podzielającym nasze wartości, nasze spojrzenie na świat, możemy odważnie patrzeć w przyszłość i planować rozwój Instytutu.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i zakres naszej aktywności jest zależny od funduszy, które pozyskamy na działalność statutową. Ceniąc sobie niezależność nie korzystamy ze środków publicznych i grantów, których pozyskanie mogłoby ją ograniczać. Dlatego nasze możliwości działania są ścisłe uzależnione od szczodrości naszych Darczyńców, zwłaszcza zaś tych, którzy zdecydują się wspierać nas regularnymi, comiesięcznymi darowiznami. Nawet niewielka, ale regularna darowizna stanowi istotne wsparcie dla naszego Instytutu. Utwierdza nas ona również w przekonaniu, że działalność, którą prowadzimy, jest ważna i potrzebna. Bez tej świadomości nie zdecydowalibyśmy się na podjęcie tak szeroko zakrojonej aktywności.

Razem jesteśmy w stanie zdziałać więcej!