Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

World Youth Alliance - Szkolenia i staże

World Youth Alliance zostało założone w 1999 roku w budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku na Konferencji dotyczącej Populacji i Rozwoju. Podczas wspomnianej konferencji 32 młodych ludzi otrzymało szansę reprezentowania 3 miliardów ludzi z całego świata. Niestety grupa, która miała reprezentować młodzież całego świata zaproponowała m.in. uznanie aborcji jako prawa człowieka. Na konferencji, która miała służyć skupieniu się na najważniejszych potrzebach ludzkich,(zwłaszcza w krajach rozwijających się) dostęp do czystej wody, odpowiedni poziomu wyżywienia, edukacji początkowej, czy dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej nie zostały wymienione. W związku z taką sytuacją, Anna Halpine zdecydowała się zaprotestować przeciwko temu dokumentowi poprzez rozdanie broszury informującej, że zebrani tam delegaci nie reprezentują poglądów młodzieży z całego świata. Wezwała w ten sposób do dyskusji na temat poprawy praw człowieka oraz podstawowych potrzeb ludzkich. Powyższe stanowisko zostało znakomicie odebrane przez wielu delegatów, którzy poprosili Annę o stworzenie organizacji na stałe pracującej przy ONZ.

Od dnia powstania World Youth Alliance realizuje misję globalnej koalicji promującej godność człowieka oraz solidarność pomiędzy młodzieżą z krajów rozwiniętych i rozwijających się. Zajmujemy się edukowaniem młodych ludzi, aby mogli oni pracować na poziomie międzynarodowym oraz wpływać na społeczne i polityczne decyzje, a także kulturę.   

World Youth Alliance Europe organizuje staże dla osób zainteresowanych promowaniem godności człowieka na poziomie międzynarodowym, w szczególności na poziomie Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nasz staż pozwalana na zdobycie praktycznej wiedzy na temat procesu podejmowania decyzji w instytucjach europejskich, technik lobbingu, prowadzenia badań oraz zarządzania projektami. Staże trwają od trzech do sześciu miesięcy i odbywają się w biurze World Youth Alliance Europe w Brukseli.

Aby aplikować o odbycie stażu należy wypełnić aplikację dostępną tutaj i wysłać ją na adres europe@wya.net.

Więcej informacji na temat terminów składania aplikacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.wya.net/news/events.html?eventid=378

Track A to program edukacyjny przybliżający wartości, historię oraz misję World Youth Alliance. Jest to zbiór tekstów z zakresu filozofii i prawa pozwalający zrozumieć czym jest godność człowieka. 

Osoby zainteresowane rozpoczęciem kursu Track A prosimy o kontakt mailowy europe@wya.net

Track B to program edukacyjny skierowany do młodych prawników zainteresowanych prawem międzynarodowym dotyczącym ochrony godności człowieka. Program składa się on z „Białych Ksiąg” (ang. White Papers) przygotowanych przez zespół ekspertów World Youth Alliance i rozważających takie kwestie jak zrównoważony rozwój, prawa kobiet, rządy prawa. Po ukończeniu kursu, każda osoba zostaje wyposażona w niezbędną wiedzę potrzebną do obrony godności człowieka w różnych wymiarach dyskursu publicznego.

W celu rozpoczęcia kursu, należy wysłać email na adres education@wya.net

Cykl audycji radiowych na temat in vitro

Ordo Iuris wraz z Radiem Warszawa stworzyło cykl audycji radiowych poświęconych zagrożeniom związanym z zapłodnieniem in vitro.
Czytaj Więcej