fbpx Międzynarodowa koalicja dla obrony wspólnych wartości | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Międzynarodowa koalicja dla obrony wspólnych wartości

Data publikacji: 04.06.2021

Ordo Iuris

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z kilku krajów wzięli udział w spotkaniu inaugurującym międzynarodową sieć mającą na celu ochronę podstawowych praw i wartości w Europie Środkowej. Podczas wydarzenia wypracowano wspólną deklarację ideową, wokół której budowany ma być szeroki sojusz podobnych środowisk. Inicjatorami spotkania byli Instytut Ordo Iuris i węgierskie Centrum Praw Podstawowych. Konferencja miała związek z inauguracją uczelni Collegium Intermarium będącej platformą wspólnego działania organizacji z regionu.

- Choć jesteśmy świadkami postępującego kryzysu Zachodu, takie inicjatywy niosą nadzieję na pozytywną zmianę i odrodzenie wartości leżących u jego podstaw. Są one również nadzieją na to, że uda się zatrzymać i odwrócić niekorzystne zmiany, jakie zachodzą w Unii Europejskiej oraz innych organizacjach międzynarodowych. Tylko silny sprzeciw i przypominanie o zasadach wynikających z traktatów leżących u podstaw funkcjonowania wspólnoty europejskiej są w stanie zatrzymać dążenia do stworzenia z UE superpaństwa – powiedziała Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Oprócz ekspertów Centrum Praw Podstawowych oraz Instytutu Ordo Iuris, w spotkaniu udział wzięli reprezentanci trzech innych środowisk. Uczestniczyli w nim przedstawiciele czeskiej organizacji znanej z obrony rodziny i tożsamości małżeństwa - Aliance pro rodinu, słowackiej Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku - działającej na rzecz rodziny i ochrony życia, a także jednego z najważniejszych konserwatywnych think tanków młodego pokolenia we Włoszech - Nazione Futura.

Podczas spotkania przedstawiciele wymienionych organizacji wypracowywali wspólną deklarację ideową, która ma spajać w przyszłości międzynarodową sieć NGO. Oparta została ona na takich wartościach, jak zasady suwerenności, subsydiarności i proporcjonalności działalności instytucji państwowych i międzynarodowych czy przywiązanie do kultury i dziedzictwa chrześcijańskiego. Deklaracja ma służyć działaniu na rzecz promowania i ochrony prawdziwych praw człowieka wynikających z prawa naturalnego.

Spotkanie to początek wspólnych rozmów, które wkrótce zakończyć się mają powstaniem sformalizowanej międzynarodowej sieci NGO. Będzie ona stanowiła istotną przeciwwagę w dotychczas zdominowanym przez lewicowych ideologów dyskursie prawno-międzynarodowym. Inicjatorzy tego pomysłu pragną między innymi ubiegać się o status partycypacyjny przy Radzie Europy.

Zebranie przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Europy nieprzypadkowo miało miejsce w przeddzień międzynarodowej konferencji inaugurującej powstanie nowej uczelni - Collegium Intermarium. Ten szeroki projekt akademicki, skierowany do studentów z całej Europy, będzie podstawą międzynarodowej współpracy akademickiej w regionie i edukacji młodzieży z całego świata. Jej głównym celem jest powrót do klasycznej idei uniwersytetu – wspólnoty opartej na ideach dobra, prawdy i piękna, filozofii greckiej, prawa rzymskiego i kultury chrześcijańskiej.

Wspieram
Działalność Instytutu

19.05.2022

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.05.2022

Obrona praw podstawowych na Półwyspie Iberyjskim. Ordo Iuris rozpoczyna działalność w Hiszpanii

· Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją działalność w Hiszpanii.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris w Strasburgu przeciwko federalizacji Unii Europejskiej

· Dobiegła końca organizowana przez ostatni rok w Unii Europejskiej Konferencja o Przyszłości Europy. Jej końcowe zalecenia prowadzą do dalszej federalizacji UE.

· Temu tematowi poświęcona została konferencja zorganizowana w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przez europarlamentarną grupę Tożsamość i Demokracja.

Czytaj Więcej

Parlament Europejski potwierdza, że jego rezolucje nie mają charakteru wiążącego

· Parlament Europejski przedstawił stanowisko w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym rezolucji PE „w sprawie pierwszej rocznicy faktycznego zakazu aborcji w Polsce”.

Czytaj Więcej