Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Międzynarodowa koalicja dla obrony wspólnych wartości

Data publikacji: 04.06.2021

Ordo Iuris

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z kilku krajów wzięli udział w spotkaniu inaugurującym międzynarodową sieć mającą na celu ochronę podstawowych praw i wartości w Europie Środkowej. Podczas wydarzenia wypracowano wspólną deklarację ideową, wokół której budowany ma być szeroki sojusz podobnych środowisk. Inicjatorami spotkania byli Instytut Ordo Iuris i węgierskie Centrum Praw Podstawowych. Konferencja miała związek z inauguracją uczelni Collegium Intermarium będącej platformą wspólnego działania organizacji z regionu.

- Choć jesteśmy świadkami postępującego kryzysu Zachodu, takie inicjatywy niosą nadzieję na pozytywną zmianę i odrodzenie wartości leżących u jego podstaw. Są one również nadzieją na to, że uda się zatrzymać i odwrócić niekorzystne zmiany, jakie zachodzą w Unii Europejskiej oraz innych organizacjach międzynarodowych. Tylko silny sprzeciw i przypominanie o zasadach wynikających z traktatów leżących u podstaw funkcjonowania wspólnoty europejskiej są w stanie zatrzymać dążenia do stworzenia z UE superpaństwa – powiedziała Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Oprócz ekspertów Centrum Praw Podstawowych oraz Instytutu Ordo Iuris, w spotkaniu udział wzięli reprezentanci trzech innych środowisk. Uczestniczyli w nim przedstawiciele czeskiej organizacji znanej z obrony rodziny i tożsamości małżeństwa - Aliance pro rodinu, słowackiej Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku - działającej na rzecz rodziny i ochrony życia, a także jednego z najważniejszych konserwatywnych think tanków młodego pokolenia we Włoszech - Nazione Futura.

Podczas spotkania przedstawiciele wymienionych organizacji wypracowywali wspólną deklarację ideową, która ma spajać w przyszłości międzynarodową sieć NGO. Oparta została ona na takich wartościach, jak zasady suwerenności, subsydiarności i proporcjonalności działalności instytucji państwowych i międzynarodowych czy przywiązanie do kultury i dziedzictwa chrześcijańskiego. Deklaracja ma służyć działaniu na rzecz promowania i ochrony prawdziwych praw człowieka wynikających z prawa naturalnego.

Spotkanie to początek wspólnych rozmów, które wkrótce zakończyć się mają powstaniem sformalizowanej międzynarodowej sieci NGO. Będzie ona stanowiła istotną przeciwwagę w dotychczas zdominowanym przez lewicowych ideologów dyskursie prawno-międzynarodowym. Inicjatorzy tego pomysłu pragną między innymi ubiegać się o status partycypacyjny przy Radzie Europy.

Zebranie przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Europy nieprzypadkowo miało miejsce w przeddzień międzynarodowej konferencji inaugurującej powstanie nowej uczelni - Collegium Intermarium. Ten szeroki projekt akademicki, skierowany do studentów z całej Europy, będzie podstawą międzynarodowej współpracy akademickiej w regionie i edukacji młodzieży z całego świata. Jej głównym celem jest powrót do klasycznej idei uniwersytetu – wspólnoty opartej na ideach dobra, prawdy i piękna, filozofii greckiej, prawa rzymskiego i kultury chrześcijańskiej.

Wspieram

Prawo międzynarodowe wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej – międzynarodowe seminarium Ordo Iuris

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej zdaje się zaostrzać, co wywołuje wiele emocji i rodzi pytania o możliwości wykorzystania mechanizmów prawa międzynarodowego, aby skutecznie przeciwdziałać narastającemu kryzysowi migracyjnemu. Temu zagadnieniu poświęcone było międzynarodowe seminarium eksperckie zorganizowane przez Instytut Ordo Iuris. Wydarzenie nosiło tytuł „Odpowiedź prawa międzynarodowego na «Broń masowej migracji»”, co stanowi nawiązanie do książki „Broń masowej migracji: przymusowe przesiedlenia, wywieranie nacisku i polityka zagraniczna”.

Czytaj Więcej

Odpowiedź prawa międzynarodowego na „Broń masowej migracji” – seminarium z udziałem ekspertów

· Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys migracyjny.

· Władze Białorusi są czynnie zaangażowane w organizację wzmożonej fali migracyjnej i pomoc migrantom w przejściu przez jej terytorium do granicy z Polską.

·  Instytut Ordo Iuris zorganizował międzynarodowe seminarium poświęcone temu problemowi.

Czytaj Więcej

Parlament Europejski po stronie Polski w konflikcie z Białorusią

· W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat „sytuacji na Białorusi i na jej granicy z UE oraz konsekwencji dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji humanitarnej”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

23.11.2021

Stop ideologicznemu neokolonializmowi. Międzynarodowa koalicja przeciwko umowie Unii Europejskiej i Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku

· Unia Europejska zamierza podpisać nową umowę partnerską z Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS).

· Porozumienie ma zrzeszać większość członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ i regulować zajmowanie jednolitych stanowisk w sprawach wchodzących w zakres porozumienia.

· Stworzenie takiego bloku może umożliwić przyjmowanie ideologicznych postulatów na forum ONZ w formie postanowień wiążących także Polskę.

Czytaj Więcej