Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Od jednomyślności w Unii Europejskiej zależy skuteczność sankcji nakładanych na Rosję

Data publikacji: 30.06.2022

Adobe Stock

· Na Ukrainie toczy się wojna wywołana rosyjską agresją.

· Działania Rosji naruszają szereg aktów prawa międzynarodowego, m.in. Kartę Narodów Zjednoczonych czy Statut Rady Europy.

· Unia Europejska ma duży potencjał sprawczy w obszarze nałożenia na Rosję sankcji gospodarczych i finansowych.

· Wprowadzenie do postanowień embarga z 2014 r. klauzul pozwalających na niemal całkowite jego ominięcie przez państwa członkowskie, chcące kontynuować współpracę na rynku zbrojeniowym z Rosją ukazało słabość i brak jednolitości w Unii Europejskiej.

· Skuteczność sankcji będzie w znacznej mierze uzależniona od chęci realizacji wspólnego celu przez kraje członkowskie i maksymalnym ograniczeniu luk prawnych.

· Instytut Ordo Iuris przygotował w maju ekspertyzę na ten temat.  

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

 

Opinia sporządzona przez Weronikę Przebierałę i Annę Kubacką na zlecenie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i biura europosła Witolda Waszczykowskiego, za zgodą autorek publikowana na stronie Instytutu Ordo Iuris.

 

„Od momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę UE podjęła szereg działań, które miały jednoznacznie świadczyć o poparciu dla strony ukraińskiej. Liczne słowa potępienia oraz kolejne pakiety sankcji miały na celu przekazanie opinii publicznej, że Unia potępia działania Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z zapowiedzią wysokiego przedstawiciela UE do spraw zagranicznych, Rosja miała stanąć w obliczu „bezprecedensowej izolacji” w wyniku wdrożenia najostrzejszych sankcji w historii Unii Europejskiej. Jednak analiza działań podjętych przez Unię pokazuje, że nie wszystkie możliwe kroki zostały podjęte, część z podjętych decyzji zapadła ze znaczącym opóźnieniem, a niektóre z nich wydają się być jedynie iluzoryczne, obliczone na cele polityczno-propagandowe" – komentuje Anna Kubacka z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

Międzynarodowy konflikt zbrojny został zapoczątkowany w 2014 r., kiedy to Rosja dokonała bezprawnego zajęcia Krymu, będącego integralną częścią Ukrainy. Rosyjskie wojska dopuszczają się szeregu zbrodni wojennych, a wiele wskazuje na to, że ich działania wypełniają też znamiona zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości.

 

Możliwość wpłynięcia na postępowanie władz Rosji posiada Unia Europejska. Rosja jest jednym z głównych partnerów strategicznych Unii, a przede wszystkim jednym z największych partnerów gospodarczych – gdy idzie o surowce energetyczne – licznych państw członkowskich UE. Obecne działania Rosji jawnie sprzeciwiają się natomiast deklarowanym przez Unię wartościom, takim jak sprawiedliwość, wolność, demokracja czy poszanowanie godności osoby ludzkiej i poszanowanie praw człowieka.

 

Podstawowym narzędziem, poprzez które UE może wywrzeć wpływ na Rosję, są sankcje. Zauważalny jest jednak brak jednomyślności w tym zakresie wśród państw członkowskich, co ogranicza skuteczność sankcji. Przykładowo, luki prawne, które wprowadzono do embarga na broń z 2014 r. doprowadziły do sytuacji, w której Unia, potępiająca działania Rosji na Ukrainie, de facto stała się odpowiedzialna za jej dozbrajanie przez szereg lat. Od chęci ograniczenia tego typu wyłączeń oraz realizacji wspólnego celu przez wszystkie kraje członkowskie, zależy skuteczność i siła nakładanych na Rosję ograniczeń.

 

 

 

Wspieram

Konwencja stambulska przyjęta przez UE jedynie w części, bez postanowień promujących ideologię gender

· Parlament Europejski podjął rezolucję wyrażającą zgodę na zawarcie Konwencji stambulskiej w całości dla instytucji unijnych i w części dla państw członkowskich.

Czytaj Więcej

Zjednoczeni w obronie wartości – Ordo Iuris na CPAC Hungary

· W Budapeszcie trwa CPAC Hungary - doroczne spotkanie środowisk konserwatywnych z całego świata.

· Podczas wydarzenia głos zabrali m.in. premier Węgier Viktor Orban, była przedstawicielka rządu USA ds. zdrowia kobiet Valerie Huber, chorwacki europoseł Stephen Bartulica, minister rodziny Słowacji Milan Krajniak i prezes Instytutu Ordo Iuris – Jerzy Kwaśniewski.

Czytaj Więcej

W ONZ zakończyła się 56. sesja komisji ds. Populacji i Rozwoju

• Tegoroczne wydarzenie nie zakończyło się przyjęciem wspólnej rezolucji z uwagi na sprzeciw 22 państw wobec jej ideologicznych treści.

• Instytut Ordo Iuris jako organizacja posiadająca status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ, przekazał swoje pisemne stanowisko, które zostało uwzględnione przez komisję

Czytaj Więcej
Edukacja

11.04.2023

Ochrona praw podstawowych w Europie – prof. Lina Papadopoulou gościem Collegium Intermarium

· Kolejnym naukowcem profesorem wizytującym uczelnię Collegium Intermarium jest prof. Lina Papadopoulou z Grecji.

· Lina Papadopoulou jest profesorem prawa konstytucyjnego i kierownikiem katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego i Kultury im. Jeana Monneta na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach - AUTh. Doświadczenie zdobywała na uczelniach w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Czytaj Więcej