Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ideologiczne treści na portalu promowanym w podręcznikach. Ordo Iuris reaguje

Data publikacji: 13.06.2023

Adobe Stock

· Do Instytutu Ordo Iuris docierały liczne informacje, że w podręcznikach szkolnych zamieszczany jest numer „Telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży” i adres strony internetowej 116111.pl, prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

· Dzwoniący na infolinię młodzi ludzie oraz ich rodzice nie są w stanie ustalić, kto doradzał dziecku w poufnych i wrażliwych sprawach, ponieważ konsultanci dyżurujący w ramach numeru 116 111 są anonimowi.

· Jednocześnie na stronie telefonu zaufania można znaleźć treści zachęcające do aktywnego wspierania „osób LGBT+” oraz link odsyłający do strony stowarzyszenia promującego radykalne postulaty ideologii gender.

· Adres strony internetowej oraz sam numer telefonu zaufania znajdują się m.in. w podręcznikach do 4. klasy szkoły podstawowej, gdzie portal został przedstawiony jako „adres ciekawej strony internetowej poświęconej przyrodzie”.

· Instytut Ordo Iuris zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które jest organem nadzorczym w stosunku do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Prawnicy zapowiadają interwencje także w innych instytucjach.

· Instytut przygotował również analizę na ten temat.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

Telefon zaufania z założenia miał być miejscem, w którym dzieci we wszystkich państwach Unii Europejskiej będą mogły zasięgnąć, pod jednakowym numerem telefonu, poufnej porady w trudnych, wrażliwych sprawach, związanych m. in. z doświadczaniem przemocy. W Polsce numer ten od 2008 r. prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Analiza funkcjonowania telefonu zaufania oraz materiały zamieszczone na poświęconej mu stronie internetowej, mogą prowadzić do wniosku, że przy okazji udzielania konsultacji istnieje realna możliwość przekazywania dzieciom treści promowanych przez ruch LGBT. Na stronie internetowej telefonu zaufania (www.116111.pl) zachęca się młodych ludzi m.in. do tego, by uczestniczyli w organizowaniu w swoich szkołach tzw. tęczowych piątków, pisali do szkolnych gazetek na tematy związane z „LGBT+” i zgłaszali nauczycielom zapotrzebowanie na „lekcje poświęcone przeciwdziałaniu homofobii, transfobii i dyskryminacji”. Znalazły się na niej również przekierowania do strony internetowej stowarzyszenia promującego radykalne postulaty ruchu LGBT.

 

- Po wpisaniu numeru 116111 w wyszukiwarce internetowej, na pierwszej pozycji pojawia się strona 116111.pl. Znajdujemy na niej opis tego jak zostać sojusznikiem „Kampanii LGBT+ja”, prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz odnośnik do strony internetowej stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Zamieszczenie w podręczniku szkolnym adresu tej strony internetowej czy samego numeru telefonu zaufania jest przykładem tego, jak współcześnie stowarzyszenia i organizacje zewnętrzne de facto prowadzą w szkołach działalność bez dopełnienia procedury przewidzianej w art. 86 ust. 2 Prawa oświatowego. Stanowi ona wyraz konstytucyjnej zasady pierwszeństwa wychowawczego rodziców - wskazuje r.pr. Marek Puzio, analityk Instytutu Ordo Iuris.

 

Instytut Ordo Iuris zwrócił się już z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które jest organem nadzorczym w stosunku do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.  Prawnicy planują również wystąpienie do Rzecznika Praw Dziecka, domagając się przeprowadzenia kontroli, czy konsultanci telefonu zaufania zostali zweryfikowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Instytut zamierza również zwrócić się do Ministerstwa Edukacji i Nauki o wszczęcie procedury zmiany treści lub wycofania dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników promujących stronę „telefonu zaufania”.

 

Aktualizacja z 7 sierpnia:

 

Instytut Ordo Iuris zwrócił się z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji i Nauki o wszczęcie procedury zmiany treści lub wycofania dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników promujących stronę „telefonu zaufania”.

 

Wspieram

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej
Edukacja

20.09.2023

Rodzice mają prawo wglądu w oceny pełnoletnich uczniów – analiza Ordo Iuris

· Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował komunikat, z którego miałoby wynikać, że w niektórych szkołach może dochodzić do naruszeń praw uczniów przez przepisy regulujące funkcjonowanie placówki.

· Naruszenia miałyby polegać m.in. na braku możliwości samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach przez pełnoletnich uczniów oraz odmowy uznania oświadczenia o braku zgody na udzielanie rodzicom informacji o ocenach tych uczniów.

Czytaj Więcej

Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców sześciorga dzieci.

Czytaj Więcej

Ważny sukces! Polska sprzeciwiła się radykałom

Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT.

Czytaj Więcej