Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rowiński: W poszukiwaniu społeczeństwa pierwszych zasad. Esej w sprawie erozji konserwatyzmu

Data publikacji: 29.05.2024

Adobe Stock

Pomimo tego, że style politycznego myślenia, które ukształtowały się w świecie po rewolucji francuskiej od dawna znajdują się w kryzysie i ich miejsce zajmują coraz to nowe, często eklektyczne idee, brytyjski konserwatyzm wciąż może uchodzić za wzorcowy typ myślenia zachowawczego. Hasło „konserwatyzm” pozostaje nadal w użytku, choć w bardzo rozmaitym sensie, co zresztą może stanowić właściwy punkt odniesienia dla poniższych rozważań. Te zaś - miejmy nadzieję - pozwolą lepiej zrozumieć niebezpieczeństwa konserwatywnego stylu politycznego myślenia tkwiące już u jego korzenia. Więcej na ten temat w pierwszym tekście z cyklu Ordo Iuris Cywilizacja. Autorem eseju jest Tomasz Rowiński.

PRZECZYTAJ CAŁY TEKST - LINK

 

Poniżej słowo wstępu od autora:

 

W poszukiwaniu społeczeństwa pierwszych zasad. Esej w sprawie erozji konserwatyzmu – słowo wstępu

 

Esej “W poszukiwaniu społeczeństwa pierwszych zasad” jest próbą odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań nowoczesnej polityki, która nie utożsamia się dziedzictwem rewolucji. Brzmi ono następująco: dlaczego tak wiele nurtów współczesnego konserwatyzmu coraz bardziej upodabnia się w swoim programie do liberalizmu, a nawet lewicy. Dlaczego konserwatyści popierają dzieciobójstwo prenatalne oraz demontaż instytucji rodziny? A nawet jeśli nie popierają, to nie potrafią mu się sprzeciwić. Dlaczego konserwatyzm naszego czasu, tak często jest po prostu ruchem rewolucyjnym.

Zapewne częściowa, ale ważna część odpowiedzi na to pytanie brzmi następująco. Sam Edmund Burke, postrzegany dziś jako ojciec nowoczesnego konserwatyzmu był spadkobiercą rewolucji, nie tej francuskiej, ale innej, anglosaskiej, która trwała i trwa od czasu kryzysu nomimalistycznego i buntu Henryka VIII przeciwko papieżowi. Istnieje zadziwiająca ciągłość pomiędzy buntem angielskiego króla, a poglądami nie tylko Edmunda Burke’a, ale także współczesnego klasyka myśli konserwatywnej Michaela Oakeshotta, czy nawet liberalnego ironisty, jak Richard Rorty.

Czym zatem była burke’owska krytyka rewolucji francuskiej? W jaki sposób syn rewolucji sam stał się symbolem myślenia zachowawczego? Być może krytyka ta nie była niczym innym niż krytyką ruchu politycznego, który – jak pokazała historia – stał się konkurencją wobec interesów, jakie w świecie ukształtowała rewolucja angielska. To, czego najbardziej przez wieki obawiali się przedstawicie anglosaskiej kultury politycznej, był wpływ zewnętrznego autorytetu. Tak jak odrzucono papieża, tak samo trzeba było odrzuć rewolucję francuską przynoszącą pod hasłem racjonalizmu wskazania “oświeconego Rozumu”.

Właśnie z wewnętrznego zrewoltowana, które jest słabo zauważalną cechą wielu nurtów nowoczesnego konserwatyzmu, wynika dotykający konserwatystów brak trwałych zasad. Poza pewnymi pragmatycznymi wskazówkami odnoszących się do interesów klasy politycznej – w postawie wielu konserwatystów – trudno doszukać się innych przyczyn ich zachowawczego stanowiska. Dlatego nie powinno dziwić, że konserwatyzm naszych czasów często jest tylko inną twarzą tej samej rewolucji, której dziedzictwo dzierży cywilizacja liberalna.

Czy zatem konserwatyzm może być też ruchem zmiany rozumianej jako realny opór wobec rozkładu ludzkiego świata? Owszem, nawet musi. Nie stanie się to jednak, jeśli konserwatyści nie przypomną sobie, jakie są pierwsze zasady życia społecznego, także jak rewolucja ukrywa się pod pozorem postawy zachowawczej.

 

***

Tomasz Rowiński senior research fellow w projekcie „Ordo Iuris: Cywilizacja” Instytutu Ordo Iuris, redaktor „Christianitas", redaktor portalu Afirmacja.info, historyk idei, publicysta, autor książek; wydał m. in „Bękarty Dantego. Szkice o zanikaniu i odradzaniu się widzialnego chrześcijaństwa", „Królestwo nie z tego świata. O zasadach Polski katolickiej na podstawie wydarzeń nowszych i dawniejszych", „Turbopapiestwo. O dynamice pewnego kryzysu", „Anachroniczna nowoczesność. Eseje o cywilizacji przemocy". Mieszka w Książenicach koło Grodziska Mazowieckiego.

Wspieram
Edukacja

12.07.2024

Od Rousseau do Macrona - tradycja autorytarnego liberalizmu we Francji. Cykl "Ordo Iuris Cywilizacja"

Laicka Republika i Francja - te dwa pojęcia traktowane są szeroko jako synonimy. Koncepcja laïcité i wyparcia religii z przestrzeni publicznej przez stulecia była wymierzona w chrześcijaństwo, które przed 1789 r. stanowiło podstawę tradycyjnego porządku moralnego i politycznego.

Czytaj Więcej
Edukacja

09.07.2024

Władza cenzuruje historię! Św. Jan Paweł II, bł. kard. Wyszyński, rotmistrz Pilecki, św. o. Kolbe, bł. rodzina Ulmów – o nich mamy zapomnieć…

„Jestem konstytucyjną ministrą” mówiła na poznańskiej paradzie LGBT minister równości Katarzyna Kotula, obiecując realizację postulatów ideologów gender. Dzień wcześniej resort edukacji, którym kieruje Barbara Nowacka, opublikował nowy katalog wstrząsających zmian programowych w polskich szkołach.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.07.2024

Rola nauki w kształtowaniu współczesnej cywilizacji. Cykl "Ordo Iuris Cywilizacja"

Każdy kolejny kryzys polityczny, ekonomiczny czy zdrowotny potwierdza to, że w naszych czasach nauka cieszy się przemożnym autorytetem. Zwiastuni globalnej katastrofy klimatycznej powołują się na badania naukowe. Adwokaci lock downów, ograniczania wolności i zmuszania do zastrzyków powołują się na badania naukowe.

Czytaj Więcej
Edukacja

04.07.2024

Destrukcyjne rozporządzenie zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego podpisane

· Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że minister Barbara Nowacka 28 czerwca podpisała rozporządzenie zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego.

Czytaj Więcej