fbpx Wiedeń w obronie życia. Dwa marsze przeciwko raportowi Matica | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wiedeń w obronie życia. Dwa marsze przeciwko raportowi Matica

Data publikacji: 23.06.2021

Ordo Iuris

• W Wiedniu odbyły się dwie manifestacje w obronie życia i rodziny.

• Uczestnicy marszów sprzeciwiali się proaborcyjnemu raportowi europosła Predraga Freda Matica

• Podczas manifestacji promowano petycję stopmaticreport.org przygotowaną przez Instytut Ordo Iuris

 

W ostatnich dniach przez Wiedeń przeszły dwa marsze zorganizowane przez środowiska pro life. Marsz dla Rodziny odbyła się już po raz dziesiąty. Zgromadzenie było odpowiedzią na zorganizowaną tego samego dnia demonstrację organizacji LGBT. Jednym z celów manifestacji było wyrażenie sprzeciwu wobec raportu europosła Predraga Freda Matica. Jego przyjęcie w formie rezolucji Parlamentu Europejskiego oznaczałoby próbę narzucenia krajom członkowskim „praw reprodukcyjnych i seksualnych” oraz uznania aborcji za prawo człowieka.  Podczas marszu wystąpili reprezentanci różnych organizacji społecznych oraz przedstawiciele Kościoła katolickiego - bp Andreas Laun i ks. Stefan Frey oraz Syryjskiego Kościoła Ordodoksyjnego – bp Emmanuel Aydin. Głos zabrał także adw. dr Jan Carnogursky – były premier Słowacji, bohater ruchu antykomunistycznego. W swoim wystąpieniu sprzeciwił się on przyjęciu raportu Matica przez Parlament Europejski.

 

Druga z manifestacji (Marsz dla Życia) zgromadziła ok. 1 tys. uczestników. Demonstranci przemaszerowali przed siedzibę kanclerza Austrii, gdzie wyrazili sprzeciw wobec proaborcyjnego raportu skierowany do rządu, prezydenta federalnego oraz ministra spraw zagranicznych. Kościół katolicki reprezentowali bp Klaus Küng i bp Athanasius Schneider. Podczas obu marszów zachęcano do podpisywania petycji stopmaticreport.org.

 

Raport Matica, jak i oparty na nim projekt rezolucji PE, w fałszywy sposób przedstawiają pojęcie „praw reprodukcyjnych i seksualnych” jako element praw człowieka. W rzeczywistości, to pojęcie nigdy nie zostało zaakceptowane przez społeczność międzynarodową. W raporcie próbuje się także przeforsować uznanie aborcji za prawo człowieka, co także jest niezgodne z aktami prawa międzynarodowego.

 

Instytut Ordo Iuris, wraz z koalicją organizacji z innych krajów, przekazał Parlamentowi Europejskiemu petycję w tej sprawie. Autorzy apelu podkreślają, że chociaż rezolucje nie stanowią wiążącego prawa unijnego, to jednak mogą być wykorzystywane jako narzędzie presji na kraje członkowskie. W petycji zaznaczona jest konieczność przestrzegania europejskich traktatów przez PE.

 

 

 

Wspieram
Ochrona życia

20.05.2022

Katarzyna Gęsiak: USA ma piękną tradycję ochrony życia dzieci nienarodzonych

Duże poruszenie opinii publicznej, głównie amerykańskiej, wywołał projekt opinii większości składu orzekającego USA w sprawie dotyczącej słynnego wyroku Roe v. Wade.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

19.05.2022

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.05.2022

Ordo Iuris przypomina w Strasburgu, że Konwencja praw człowieka nie gwarantuje prawa do darmowego in vitro

· Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględnił skargę maltańskiej pary, której odmówiono refundacji zabiegu in vitro ze względu na wiek kobiety – 43 lata.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.05.2022

Stop promowaniu eutanazji. Petycja w sprawie spektaklu w Poznaniu

· W Teatrze Nowym w Poznaniu wystawiany jest spektakl „Prawo wyboru” dotyczący eutanazji.

· W holu teatru umieszczono też „kapsułę śmierci” czyli urządzenie służące do odbierania sobie życia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do władz samorządowych województwa wielkopolskiego petycję o zaprzestanie finansowania ze środków publicznych przedstawienia „Prawo wyboru”.

Czytaj Więcej