fbpx Wyrok skazujący Macieja Maleńczuka prawomocny | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wyrok skazujący Macieja Maleńczuka prawomocny

Data publikacji: 14.12.2021

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Macieja Maleńczuka za naruszenie nietykalności cielesnej działacza pro-life.

· Muzyk został wcześniej skazany przez Sąd Rejonowy na zapłatę grzywny, zadośćuczynienia i pokrycie kosztów postępowania.

· Pokrzywdzonego reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris.
 

Do sytuacji doszło 17 grudnia 2016 r. w Krakowie. Tego dnia odbywały się zgromadzenia środowisk pro-life i Komitetu Obrony Demokracji. Podczas wydarzenia Maciej Maleńczuk zaatakował jednego z działaczy Fundacji Pro – prawo do życia. Muzyk siłą wyrwał mu transparent, a następnie uderzył go w twarz i oddalił się z miejsca zdarzenia.

W marcu 2017 r. Instytut Ordo Iuris skierował do Sądu Rejonowego w Krakowie prywatny akt oskarżenia przeciwko Maleńczukowi. Dotyczył on przestępstwa z art. 217 § 1 Kodeksu karnego, czyli naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonego. W toku postępowania piosenkarz nie przyznał się do zarzucanego czynu. Jego zdaniem, faktycznie doszło do konfrontacji z działaczem pro-life, ale wyłącznie dlatego, że miał być sprowokowany przez pokrzywdzonego treścią transparentów antyaborcyjnych oraz rzekomym użyciem przez niego obraźliwych słów. Wolontariusz Fundacji Pro wyjaśniał z kolei, że Maleńczuk najpierw bez powodu na niego krzyczał, a potem wyrwał mu transparent uderzył go w twarz, po czym uciekł i wmieszał się w tłum.

W trakcie ok. trzyletniego postępowania przed sądem pierwszej instancji przesłuchani zostali świadkowie – uczestnicy zgromadzenia i policjanci. 17 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy uznał muzyka winnym i wymierzył mu karę 6 tys. zł grzywny oraz 1 tys. zł zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego, a także obciążył go kosztami postępowania. Sąd stwierdził, że, w świetle zgromadzonych dowodów, wyjaśnienia oskarżonego nie były wiarygodne.  14 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy orzeczenie sądu I instancji.

„Po kilku latach postępowania, sądy zasadnie uznały Macieja Maleńczuka winnego naruszenia nietykalności cielesnej wolontariusza Fundacji Pro - Prawo do Życia. Okazuje się, że skazany, który w swojej działalności publicznej odwołuje się do wartości np. wolności słowa, sam nie umie z niej korzystać. W chwili, w której wolontariusz korzystał z prawa do wolności głoszenia swoich poglądów, Maciej Maleńczuk użył wobec niego totalitarnej metody polegającej na uderzeniu osoby, która ma inne przekonania. To pokazuje, że skazany zupełnie nie rozumie ideałów, których rzekomo broni” – skomentował sprawę pełnomocnik pokrzywdzonego, adw. Maciej Kryczka z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

 

Wspieram
Ochrona życia

05.07.2022

Czy polskie szpitale przestrzegają prawa? Pierwsze wnioski z monitoringu Ordo Iuris, dotyczącego aborcji

· Instytut Ordo Iuris otrzymał od szeregu szpitali odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, dotyczącej liczby aborcji wykonywanych w sytuacji ciąży pochodzącej z czynu zabronionego.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

30.06.2022

Kolejny precedensowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie obwinionego działacza pro-life

· Sąd Najwyższy uniewinnił Sylwestra Tajla – działacza fundacji Pro – prawo do życia.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

30.06.2022

Jerzy Kwaśniewski: Aborcja to dopiero początek

W Belgii lekarze mordują dzieci na mocy tamtejszego prawa. Chodzi nie tylko o legalną w tym kraju aborcję, ale również o zabijanie noworodków i niemowląt. Między wrześniem 2016 a grudniem 2017 roku, aż 61 procent wszystkich zgonów dzieci poniżej 1 roku życia w belgijskiej Flandrii poprzedzała "decyzja o zakończeniu ich życia". Te szokujące dane opublikowało w ubiegłym roku czasopismo naukowe "British Medical Journal”. 10 procent dzieci w tej grupie zabito poprzez podanie śmiercionośnej substancji z wyraźnym zamiarem odebrania im życia.

Czytaj Więcej