Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd przywrócił pełnię praw rodzicom chłopca z zespołem Aspergera

Data publikacji: 30.06.2021

Pixabay

• Szkoła, do której uczęszczał chłopiec z Dzierżoniowa wystąpiła o wgląd w jego sytuację rodzinną.

• Mimo pozytywnych opinii biegłych, sąd ograniczył rodzicom władzę rodzicielską.

• Nadzór kuratora nie wykazał żadnych nieprawidłowości i sąd przywrócił rodzicom pełnie praw.

• Pomocy prawnej rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

„Rodzice dzieci dotkniętych zespołem Aspergera coraz częściej trafiają przed oblicze Temidy, gdzie muszą dowodzić, że ich dzieciom nie dzieje się krzywda i brak jest podstaw do ingerencji sądu we władzę rodzicielską” – podkreśla mec. Anna Przestrzelska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Dramat rodziców z Dzierżoniowa rozpoczął się w 2018 roku, kiedy szkoła, do której uczęszczał ich syn cierpiący na zespół Aspergera, wystąpiła do sądu z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną. Przyczyną wniosku były skargi uczniów i ich rodziców na zachowanie chłopca. Symptomy zespołu Aspergera często są mylone u dzieci z objawami demoralizacji, tak też było w tym przypadku. Co istotne, chłopiec był zdiagnozowany i posiadał aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Zarówno dyrekcja szkoły, jak i uczący w niej nauczyciele mieli świadomość zaburzeń występujących u dziecka. Mimo tego, do sądu rodzinnego kierowane były kolejne wnioski o wgląd w sytuację rodzinną, w których nawet podejrzewano rodziców o stosowanie wobec syna przemocy.

Krzywdzące podejrzenia nie potwierdziły się. Pomimo pozytywnych opinii biegłych, którzy wykluczyli nieprawidłowości w rodzinie, sąd postanowił zmienić chłopcu szkołę, a rodzicom ograniczył władzę rodzicielską. Zrezygnowani rodzice zgłosili się do Instytutu Ordo Iuris, gdzie uzyskali wsparcie prawników. Ponad roczny nadzór kuratora rodzinnego nie wykazał najmniejszych nieprawidłowości w sprawowanej władzy rodzicielskiej. Kolejni kuratorzy wskazywali na prawidłową postawę rodziców i ich wyjątkową determinację w walce o jak najlepszy rozwój chłopca, wbrew jego problemom zdrowotnym. Nauczyciele ze szkoły, do której obecnie uczęszcza chłopiec, również nie stwierdzili niczego niepokojącego w rodzinie, jednocześnie wykazali się zrozumieniem zaburzeń, na które cierpi dziecko i jej symptomów.

Postawa kuratora, jak i nowych pedagogów, pozwoliła odbudować zaufanie i wiarę rodziców w instytucje pomocowe, które zostały bardzo nadwyrężone działaniami pedagogów z poprzedniej placówki oświatowej. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy przekonał sąd, który przywrócił rodzicom pełnię praw. Rodzina może powrócić do normalnego funkcjonowania niezakłócanego wizytami kontrolujących ją służb.

„Przypomnieć należy, że przesłanką uzasadniającą wydanie zarządzeń w trybie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest zagrożenie dobra małoletniego. Rodzice z Dzierżoniowa udowodnili, że dobro ich syna nie jest zagrożone, zatem zachodzi postawa do zmiany prawomocnego orzeczenia. Taką możliwość przewiduje przepis art. 577 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy” – dodaje Anna Przestrzelska.  

Wspieram

Projekt zakazu wykonywania na dzieciach operacji „zmiany płci” jednogłośnie przekazany do dalszych prac sejmowych

• We wtorek 23 lipca sejmowa Komisja do spraw Petycji rozpatrzyła opracowany przez Instytut Ordo Iuris projekt ustawy o zakazie wykonywania tranzycji, czyli operacji tak zwanej „zmiany płci” wobec osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz cierpiących na zaburzenia psychiczne uniemożliwiające świadome wyrażenie zgody.

Czytaj Więcej

We wtorek sejmowa komisja rozpatrzy projekt ustawy o zakazie procedur  „zmiany płci” wobec dzieci

​​​​​​· We wtorek 23 lipca o godz. 13:00 sejmowa Komisja Petycji będzie rozpatrywać projekt ustawy autorstwa Ordo Iuris o zakazie tak zwanej „zmiany płci” wobec osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz cierpiących na zaburzenia psychiczne uniemożliwiające świadome wyrażenie zgody.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

19.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Wojewoda mazowiecki po raz kolejny odmówił przyznania Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego. Prawnicy Ordo Iuris reprezentowali przed sądami Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Czytaj Więcej

Polsko-niemiecki plan działania: ideologiczne postulaty i puste deklaracje

· „Polsko-niemiecki plan działania” to dokument regulujący kwestię współpracy pomiędzy dwoma państwami w wielu różnych dziedzinach. Jest efektem konsultacji międzyrządowych, mających miejsce w Warszawie na początku lipca.

Czytaj Więcej