Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd przywrócił pełnię praw rodzicom chłopca z zespołem Aspergera

Data publikacji: 30.06.2021

Pixabay

• Szkoła, do której uczęszczał chłopiec z Dzierżoniowa wystąpiła o wgląd w jego sytuację rodzinną.

• Mimo pozytywnych opinii biegłych, sąd ograniczył rodzicom władzę rodzicielską.

• Nadzór kuratora nie wykazał żadnych nieprawidłowości i sąd przywrócił rodzicom pełnie praw.

• Pomocy prawnej rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

„Rodzice dzieci dotkniętych zespołem Aspergera coraz częściej trafiają przed oblicze Temidy, gdzie muszą dowodzić, że ich dzieciom nie dzieje się krzywda i brak jest podstaw do ingerencji sądu we władzę rodzicielską” – podkreśla mec. Anna Przestrzelska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Dramat rodziców z Dzierżoniowa rozpoczął się w 2018 roku, kiedy szkoła, do której uczęszczał ich syn cierpiący na zespół Aspergera, wystąpiła do sądu z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną. Przyczyną wniosku były skargi uczniów i ich rodziców na zachowanie chłopca. Symptomy zespołu Aspergera często są mylone u dzieci z objawami demoralizacji, tak też było w tym przypadku. Co istotne, chłopiec był zdiagnozowany i posiadał aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Zarówno dyrekcja szkoły, jak i uczący w niej nauczyciele mieli świadomość zaburzeń występujących u dziecka. Mimo tego, do sądu rodzinnego kierowane były kolejne wnioski o wgląd w sytuację rodzinną, w których nawet podejrzewano rodziców o stosowanie wobec syna przemocy.

Krzywdzące podejrzenia nie potwierdziły się. Pomimo pozytywnych opinii biegłych, którzy wykluczyli nieprawidłowości w rodzinie, sąd postanowił zmienić chłopcu szkołę, a rodzicom ograniczył władzę rodzicielską. Zrezygnowani rodzice zgłosili się do Instytutu Ordo Iuris, gdzie uzyskali wsparcie prawników. Ponad roczny nadzór kuratora rodzinnego nie wykazał najmniejszych nieprawidłowości w sprawowanej władzy rodzicielskiej. Kolejni kuratorzy wskazywali na prawidłową postawę rodziców i ich wyjątkową determinację w walce o jak najlepszy rozwój chłopca, wbrew jego problemom zdrowotnym. Nauczyciele ze szkoły, do której obecnie uczęszcza chłopiec, również nie stwierdzili niczego niepokojącego w rodzinie, jednocześnie wykazali się zrozumieniem zaburzeń, na które cierpi dziecko i jej symptomów.

Postawa kuratora, jak i nowych pedagogów, pozwoliła odbudować zaufanie i wiarę rodziców w instytucje pomocowe, które zostały bardzo nadwyrężone działaniami pedagogów z poprzedniej placówki oświatowej. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy przekonał sąd, który przywrócił rodzicom pełnię praw. Rodzina może powrócić do normalnego funkcjonowania niezakłócanego wizytami kontrolujących ją służb.

„Przypomnieć należy, że przesłanką uzasadniającą wydanie zarządzeń w trybie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest zagrożenie dobra małoletniego. Rodzice z Dzierżoniowa udowodnili, że dobro ich syna nie jest zagrożone, zatem zachodzi postawa do zmiany prawomocnego orzeczenia. Taką możliwość przewiduje przepis art. 577 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy” – dodaje Anna Przestrzelska.  

Wspieram
Wolność Sumienia

13.01.2022

Sąd utrzymał w mocy wyrok uniewinniający lewicowe aktywistki. Ordo Iuris zapowiada kasację

· Sąd Okręgowy w Płocku utrzymał w mocy wyrok uniewinniający trzy lewicowe aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.01.2022

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej

Ideologiczny wyrok w sprawie Powiatu Przasnyskiego

· Sąd Okręgowy w Ostrołęce oddalił powództwo Powiatu Przasnyskiego przeciwko autorom strony internetowej „Atlas nienawiści”.

Czytaj Więcej

Rządowy projekt ustawy ograniczającej skalę rozwodów, częściowo zwiększy ochronę dobra dziecka

· W ciągu 30 ostatnich lat, ponad 1,5 miliona polskich dzieci zostało dotkniętych rozwodem rodziców. Wskaźnik rozwodów na 1000 nowo zawartych małżeństw w Polsce wzrósł w tym czasie o ponad 112 proc. – od 166,2 w 1990 r. do 352,7 w 2020 r.

Czytaj Więcej