Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zwolenniczka ideologii gender i postulatów ruchu LGBT nową komisarz ds. równości. Petycja Ordo Iuris

Data publikacji: 03.12.2019

Adobe Stock

W nowym składzie Komisji Europejskiej znalazła się Helena Dalli – zwolenniczka przyznawania przywilejów konkubinatom jednopłciowym i uznawania „praw reprodukcyjnych i seksualnych”. Maltanka objęła nowo utworzone stanowisko komisarza ds. równości. Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen z apelem o powstrzymanie działań mogących godzić w polski porządek konstytucyjny i naruszać prawo międzynarodowe.

 

PODPISZ PETYCJĘ

 

Instytut Ordo Iuris informował już o ideologicznych elementach programu Komisji Europejskiej, której przewodnicza Ursula von der Leyen. Pierwszy termin głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie zatwierdzenia komisarzy-desygnatów został jednak w ostatniej chwili przesunięty ze względu na brak konsensusu co do trzech kandydatów na komisarzy. W ostatecznym składzie Komisji Europejskiej pozostała Helena Dalli - komisarz ds. równości.

 

Polityk z Malty jest zadeklarowaną zwolenniczką nadawania przywilejów aktywistom LGBT, zaś sama określa się jako „feministka”. W latach 2013-2017 zajmowała w rządzie maltańskiej Partii Pracy stanowisko ministra ds. dialogu społecznego, spraw konsumentów i wolności obywatelskich, natomiast od 2017 do 2019 r. była ministrem do spraw europejskich i równouprawnienia. To z jej inicjatywy i przy jej poparciu na Malcie wprowadzono m.in. możliwość dowolnej zmiany prawnej płci (bez konieczności interwencji medycznej) czy legalizację konkubinatów jednopłciowych, którym przysługują uprawnienia małżeńskie.

 

Jako nowa komisarz Dalli ma za zadanie m.in. przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na skłonności seksualne czy opracować Europejską Strategię Płci. Przed zaakceptowaniem jej kandydatury, członkowie Parlamentu Europejskiego przez trzy godziny przesłuchiwali maltańską polityk. Na początku Dalli stwierdziła, że chce „skoncentrować swoją pracę w szczególności na trzech kwestiach: walce z dyskryminacją we wszystkich jej aspektach, włączeniu i wzmocnieniu pozycji kobiet, promowaniu równości i pełnego uczestnictwa. Wszystko to dla kobiet i mężczyzn, mniejszości rasowych i etnicznych, mniejszości religijnych i niereligijnych, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i młodszych oraz osób LGBTI”. W spełnieniu tych celów pomóc ma specjalnie utworzona grupa zadaniowa do spraw równości (Equality Task Forces), której członkami będą oficerowie wysokiego szczebla we wszystkich dyrekcjach generalnych Komisji Europejskiej. Zadaniem grupy ma być budowanie międzysektorowego podejścia do równości we wszystkich politykach UE. Uzasadnione wątpliwości może budzić niejasny zakres obowiązków i uprawnień tego zespołu.

 

Podczas przesłuchania Dalli zadeklarowała m.in. pełne poparcie dla tzw. zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych, podkreślając, że UE musi osiągnąć cele w ramach „zrównoważonego rozwoju”, w tym zapewnić „dostęp do opieki seksualnej i reprodukcyjnej, planowania rodziny i edukacji”. Maltanka chciałaby również odblokować propozycje dyrektyw - antydyskryminacyjnej oraz w sprawie kobiet w zarządach. Dyrektywa antydyskryminacyjna zawiera szereg propozycji, które w istotny sposób ograniczą swobodę umów oraz wolność działalności gospodarczej, stanowiąc zarazem daleko posuniętą ingerencję w sferę prywatną. O tym dokumencie Instytut Ordo Iuris informował już wielokrotnie. Dyrektywa w sprawie kobiet w zarządach z kolei zakłada, by docelowo co najmniej 40% członków niewykonawczych zarządów spółek giełdowych było płci „niedostatecznie reprezentowanej” (de facto mają to być kobiety). Nowa komisarz ds. równości będzie dążyła również do ratyfikacji przez całą UE Konwencji stambulskiej, a jeśli się to nie powiedzie – rozważy przedłożenie propozycji uchwalenia unijnego przestępstwa przemocy ze względu na płeć (to ostatnie wymagałoby jednak jednomyślności w Radzie).

 

Ponadto, Dalli oznajmiła, że nowa Europejska Strategia Płci będzie obejmować m.in. problematykę przejrzystości płac, różnic w wynagrodzeniach i emeryturach między kobietami a mężczyznami, przemocy wobec kobiet oraz zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. W celu wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt podjęta zostanie walka ze „stereotypami płciowymi”, które według Dalli są powodem szklanego sufitu w karierze zawodowej kobiet, zwłaszcza w dziedzinie nauk ścisłych.

 

„Program działań nowej komisarz ds. równości pod pozorem walki o równość płci przemyca postulaty radykalnej lewicy. Helena Dalli deklaruje w nim  pełne poparcie dla koncepcji praw reprodukcyjnych i seksualnych, która wykorzystywana na forum międzynarodowym do upowszechniania aborcji i permisywnej edukacji seksualnej. Zapowiada również podjęcie działań na rzecz przyjęcia przez całą Unię Europejską zideologizowanej konwencji stambulskiej oraz odblokowania szeroko oprotestowanej kilka lat temu dyrektywy antydyskryminacyjnej, uderzającej w wolność gospodarczą i wolność sumienia. Niewątpliwie musimy na bieżąco monitorować działalność Heleny Dalli. Niezwykle ważne jest jednak wyrażenie już teraz jasnego sprzeciwu wobec formułowanej przez nią polityki równościowej” – skomentowała Magdalena Olek, zastępca dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

07.08.2020

W obronie praw obywatelskich czy ideologii? Podsumowanie kadencji Adama Bodnara

W najbliższych tygodniach dobiegnie końca kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar w trakcie swojego urzędowania wielokrotnie podejmował działania wyraźnie inspirowane ideologicznie. Należało do nich m.in. składanie skarg na samorządy przyjmujące prorodzinne uchwały oraz donos na drukarza, który odmówił wykonania materiałów propagujących ruch LGBT. Rzecznik Bodnar wyrażał też poparcie dla transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice widniały osoby tej samej płci.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.08.2020

Oferta pracy - Prawnik w Centrum Prawa Międzynarodowego

PRAWNIK  -  CENTRUM PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.08.2020

Oferta pracy - Starszy specjalista ds. logistyki i administracji

Starszy specjalista ds. logistyki i administracji

(Biuro Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris)

 

 

OBOWIĄZKI:

• organizacja konferencji naukowych i telekonferencji

• samodzielna koordynacja programu stażowego

• zaopatrzenie (sprzęt IT, wyposażenie biura) reklamacje i zwroty

Czytaj Więcej

Węgierskie Centrum Praw Podstawowych przeciwko przystąpieniu UE do Konwencji stambulskiej [WIDEO]

Instytut Ordo Iuris, wraz z międzynarodową koalicją ekspertów i liderów organizacji prorodzinnych, przygotował petycję do władz Komisji Europejskiej przeciwko przyjęciu Konwencji stambulskiej przez Unię Europejską. Wśród organizacji, które poparły petycję znalazło się węgierskie Centrum Praw Podstawowych - Alapjogokért Központ.

Konwencja stambulska narzuca państwom ideologię gender uderzając w prawa przysługujące rodzinom. Dlatego zachęcamy do podpisania petycji.

Czytaj Więcej