Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Niezbędnik katolika” – wszystko, co powinien wiedzieć katolik o swoich prawach

Data publikacji: 07.03.2023

Adobe Stock

· Do Instytutu Ordo Iuris zgłaszają się tysiące osób z prośbą o wsparcie w kwestiach takich jak naruszanie konstytucyjnie gwarantowanej wolności sumienia i wyznania czy ograniczanie dostępu do sakramentów i utrudnianie praktykowania religii.

· W ostatnim czasie dochodzi również do coraz częstszych ataków na chrześcijan, ich miejsca kultu oraz symbolikę religijną.

· W odpowiedzi na te problemy, Instytut Ordo Iuris przygotował „Niezbędnik katolika”, czyli zbiór materiałów dotyczących praw chrześcijan w różnych obszarach.

· „Niezbędnik „zawiera m.in. poradniki dotyczące wolności słowa i sumienia w miejscu pracy, praw rodziców w szkole czy praw kapelanów szpitalnych.

· Materiały można pobrać na stronie niezbednikkatolika.pl.

POBIERZ NIEZBĘDNIK - LINK

W ciągu ostatnich lat eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali szereg poradników prawnych, których celem jest pomoc w skutecznej ochronie i egzekwowaniu swoich praw. W „Niezbędniku” znajduje się osiem poradników wydanych przez Instytut, które mogą stanowić wsparcie w różnych sytuacjach.

Jeden z poradników dotyczy reagowania w przypadku ataków na symbole religijne i miejsca kultu. Przykładem takich ataków jest m.in. ostatni happening lewicowych działaczy, którzy położyli się na posadzce kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, nakryci flagami ruchu LGBT. Eksperci Ordo Iuris przygotowali raport pokazujący wzrost skali tego typu zdarzeń w ostatnich latach. W poradniku wskazują na to, w jaki sposób skutecznie reagować na przypadki przestępstw obrazy uczuć religijnych.

Inny poradnik dotyczy wolności sumienia i wyznania w miejscu pracy. Stanowi on odpowiedź na przypadki takie jak sprawa Janusza Komendy – pracownika IKEA zwolnionego za cytowanie Biblii czy drukarza z Łodzi, który odmówił druku materiałów promujących organizację LGBT. Dzięki interwencji Ordo Iuris, w tych i podobnych sprawach udało się skutecznie obronić prawa pracowników i przedsiębiorców do postępowania zgodnie z własnym sumieniem. Poradnik wskazuje na to, jakie uprawnienia przysługują osobom zatrudnionym i właścicielom przedsiębiorstw w sytuacji konfliktu sumienia. Publikacja jest skierowana także m.in. do lekarzy i farmaceutów. Instytut Ordo Iuris interweniował też w tego typu sprawach, reprezentując m.in. prof. Bogdana Chazana, odwołanego z funkcji dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie za odmowę wykonania aborcji eugenicznej.

Kolejny poradnik zawarty w „Niezbędniku” jest przeznaczony dla rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Wskazuje on na możliwości egzekwowania przez rodziców prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jest to pomocne m.in. w sytuacjach, gdy w szkole organizowane są wydarzenia, takie jak „Tęczowy Piątek” czy inne akcje podejmowane przez organizacje LGBT. Kolejny poradnik dotyczy z kolei prawa nauczycieli do postępowania zgodnego ze swoim sumieniem.

W „Niezbędniku” znajdują się również publikacje przeznaczone dla duchownych. Jeden z poradników dotyczy praw kapelanów służby zdrowia. Wskazuje na podstawy prawne ich funkcjonowania w placówkach leczniczych. Kolejna publikacja przedstawia natomiast prawa duszpasterzy do sprawowania posługi w czasie stanu epidemii.

Problemem, jaki sygnalizowały osoby zgłaszające się do Instytutu Ordo Iuris, są też utrudnienia w zorganizowaniu pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem. Jeden z poradników dotyczy również tej kwestii. Wskazuje on m.in. na możliwość uzyskania zasiłku pogrzebowego przez rodziców, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji.

W „Niezbędniku katolika” znalazły się także liczne materiały analityczne przygotowane przez ekspertów Ordo Iuris. Zawarto w nim m.in. analizy dotyczące lekcji religii czy symboli religijnych w szkole oraz odmowy wystawiania recepty i sprzedaży środków wczesnoporonnych. „Niezbędnik” zawiera ponadto zbiór propozycji zmian legislacyjnych, które mają poprawić realizację gwarantowanej konstytucyjnie wolności sumienia i wyznania.

Wspieram
Wolności obywatelskie

25.05.2024

„Stań w obronie Krzyża!” – nowa obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Warszawy

· W odpowiedzi na zarządzenie Rafała Trzaskowskiego zakazujące eksponowania symboliki religijnej w budynkach warszawskich urzędów, mieszkańcy stolicy, wspierani przez Instytut Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny, zainaugurowali obywatelską inicjatywę uchwałodawczą „Stań w obronie Krzyża!”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

22.05.2024

Sąd stwierdza winę „Nergala”. Muzyk znieważył wizerunek Jezusa

· Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe uznał Adama D., ps. „Nergal” winnym popełnienia przestępstwa z art. 196 Kodeksu karnego, czyli obrazy uczyć religijnych.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

22.05.2024

Sytuacja farmaceuty w związku z rozporządzeniem w sprawie pigułek "dzień po". Szkolenie dla aptekarzy

· Obowiązujące od 29 kwietnia rozporządzenie ministra zdrowia przewiduje możliwość sprzedaży dzieciom od 15 roku życia tzw. tabletek „dzień po” bez recepty lekarskiej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2024

Nie zdejmuj krzyża – apel do Rafała Trzaskowskiego

· Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia standardów równego traktowania” w stołecznych urzędach.

Czytaj Więcej