Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Niezbędnik katolika” – wszystko, co powinien wiedzieć katolik o swoich prawach

Data publikacji: 07.03.2023

Adobe Stock

· Do Instytutu Ordo Iuris zgłaszają się tysiące osób z prośbą o wsparcie w kwestiach takich jak naruszanie konstytucyjnie gwarantowanej wolności sumienia i wyznania czy ograniczanie dostępu do sakramentów i utrudnianie praktykowania religii.

· W ostatnim czasie dochodzi również do coraz częstszych ataków na chrześcijan, ich miejsca kultu oraz symbolikę religijną.

· W odpowiedzi na te problemy, Instytut Ordo Iuris przygotował „Niezbędnik katolika”, czyli zbiór materiałów dotyczących praw chrześcijan w różnych obszarach.

· „Niezbędnik „zawiera m.in. poradniki dotyczące wolności słowa i sumienia w miejscu pracy, praw rodziców w szkole czy praw kapelanów szpitalnych.

· Materiały można pobrać na stronie niezbednikkatolika.pl.

POBIERZ NIEZBĘDNIK - LINK

W ciągu ostatnich lat eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali szereg poradników prawnych, których celem jest pomoc w skutecznej ochronie i egzekwowaniu swoich praw. W „Niezbędniku” znajduje się osiem poradników wydanych przez Instytut, które mogą stanowić wsparcie w różnych sytuacjach.

Jeden z poradników dotyczy reagowania w przypadku ataków na symbole religijne i miejsca kultu. Przykładem takich ataków jest m.in. ostatni happening lewicowych działaczy, którzy położyli się na posadzce kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, nakryci flagami ruchu LGBT. Eksperci Ordo Iuris przygotowali raport pokazujący wzrost skali tego typu zdarzeń w ostatnich latach. W poradniku wskazują na to, w jaki sposób skutecznie reagować na przypadki przestępstw obrazy uczuć religijnych.

Inny poradnik dotyczy wolności sumienia i wyznania w miejscu pracy. Stanowi on odpowiedź na przypadki takie jak sprawa Janusza Komendy – pracownika IKEA zwolnionego za cytowanie Biblii czy drukarza z Łodzi, który odmówił druku materiałów promujących organizację LGBT. Dzięki interwencji Ordo Iuris, w tych i podobnych sprawach udało się skutecznie obronić prawa pracowników i przedsiębiorców do postępowania zgodnie z własnym sumieniem. Poradnik wskazuje na to, jakie uprawnienia przysługują osobom zatrudnionym i właścicielom przedsiębiorstw w sytuacji konfliktu sumienia. Publikacja jest skierowana także m.in. do lekarzy i farmaceutów. Instytut Ordo Iuris interweniował też w tego typu sprawach, reprezentując m.in. prof. Bogdana Chazana, odwołanego z funkcji dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie za odmowę wykonania aborcji eugenicznej.

Kolejny poradnik zawarty w „Niezbędniku” jest przeznaczony dla rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Wskazuje on na możliwości egzekwowania przez rodziców prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jest to pomocne m.in. w sytuacjach, gdy w szkole organizowane są wydarzenia, takie jak „Tęczowy Piątek” czy inne akcje podejmowane przez organizacje LGBT. Kolejny poradnik dotyczy z kolei prawa nauczycieli do postępowania zgodnego ze swoim sumieniem.

W „Niezbędniku” znajdują się również publikacje przeznaczone dla duchownych. Jeden z poradników dotyczy praw kapelanów służby zdrowia. Wskazuje na podstawy prawne ich funkcjonowania w placówkach leczniczych. Kolejna publikacja przedstawia natomiast prawa duszpasterzy do sprawowania posługi w czasie stanu epidemii.

Problemem, jaki sygnalizowały osoby zgłaszające się do Instytutu Ordo Iuris, są też utrudnienia w zorganizowaniu pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem. Jeden z poradników dotyczy również tej kwestii. Wskazuje on m.in. na możliwość uzyskania zasiłku pogrzebowego przez rodziców, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji.

W „Niezbędniku katolika” znalazły się także liczne materiały analityczne przygotowane przez ekspertów Ordo Iuris. Zawarto w nim m.in. analizy dotyczące lekcji religii czy symboli religijnych w szkole oraz odmowy wystawiania recepty i sprzedaży środków wczesnoporonnych. „Niezbędnik” zawiera ponadto zbiór propozycji zmian legislacyjnych, które mają poprawić realizację gwarantowanej konstytucyjnie wolności sumienia i wyznania.

Wspieram
Wolności obywatelskie

14.09.2023

Co z pieniędzmi zagrabionymi Kościołowi? Cykl "Gdy piłują chrześcijan..."

Debata dotycząca likwidacji Funduszu Kościelnego toczy się w Polsce z różnym natężeniem od wczesnych lat 90-tych ubiegłego wieku. Sam postulat likwidacji Funduszu Kościelnego nie budzi w doktrynie większych kontrowersji. Problemem jest brak chęci ze strony państwa polskiego do uregulowania historycznych zobowiązań związanych z materialnym pokrzywdzeniem niektórych wspólnot religijnych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. WIęcej na ten temat w artykule Łukasza Bernacińskiego z Zarządu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

13.09.2023

Skończmy z przyzwoleniem na prześladowanie chrześcijan!

Choć chrześcijaństwo wciąż jest najliczniejszą religią na świecie, a jego wyznawcy odpowiadają za ponad połowę światowego PKB, to jednocześnie chrześcijanie są dziś przedstawicielami najbardziej prześladowanej religii na świecie.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

07.09.2023

Kościół nie płaci podatków? Cykl "Gdy piłują chrześcijan..."

W przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że Kościół powinien zostać opodatkowany. Formułują je także politycy. W rzeczywistości Kościół już płaci podatki, a realizacja niektórych postulatów politycznych skutkowałaby głęboką ingerencją w sprawy wewnętrzne Kościoła. Więcej na ten temat w artykule dr. Tomasza Woźniaka. Jest to kolejny tekst z cyklu "Gdy piłują chrześcijan...".

Czytaj Więcej
Ochrona życia

07.09.2023

Aborcja na dzień przed porodem?

Wbrew swoim zapewnieniom, aborcjoniści nie chcą pomagać mamom spodziewającym się dziecka w trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj Więcej