Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Jak skutecznie odpowiedzieć na kryzys migracyjny – panel Ordo Iuris w ramach konferencji OBWE

Data publikacji: 05.10.2023

Adobe Stock

· W Warszawie trwa konferencja Warsaw Human Dimension Conferencekonferencja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

· Tematem tego wydarzenia są szeroko rozumiane prawa człowieka, obejmujące swym zakresem zagadnienia takie jak rządy prawa, niezależność sądownictwa czy rasizm i ksenofobia.

· W ramach wydarzenia, panel poświęcony zagadnieniu nielegalnej migracji zorganizuje Instytut Ordo Iuris.

· Prawnicy przeanalizują system azylowo-migracyjny Unii Europejskiej.

· Swoje referaty przedstawią prezes Ordo Iuris - adw. Jerzy Kwaśniewski oraz analityk Instytutu Patryk Ignaszczak. Gościem będzie również dr Janusz Roszkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Warsaw Human Dimension Conference rozpoczęła się 2 października i potrwa do 13 października. Wydarzenie poświęcone będzie szeroko rozumianej tematyce praw człowieka i podstawowych wolności na obszarze państw OBWE. Poruszona problematyka będzie odnosić się więc do spraw takich jak stan demokratycznych instytucji, rządy prawa, rasizm, ksenofobia, niezależność sądownictwa czy humanitaryzm w kontekście konfliktów zbrojnych.

11 października Instytut Ordo Iuris zorganizuje panel (tzw. side event) w ramach VII sesji plenarnej Warsaw Human Dimension Conference, poświęconej tolerancji i niedyskryminacji. Temat panelu będzie powiązany z opublikowaną przez Instytut analizą dotyczącą najważniejszych rozwiązań systemu azylowo-imigracyjnemu Unii Europejskiej. Praca ta zawiera opis i omówienie aktualnego stanu prawnego oraz Paktu o azylu i imigracji, zaproponowanego przez Komisję Europejską w 2020 roku. Zamieszczono tam również rekomendacje ekspertów Ordo Iuris co do różnych spraw związanych z Paktem oraz migracją i ochroną azylową osób z państw trzecich. Autorzy analizy wskazali m.in., że Pakt nie rozwiązuje problemu rozmycia granicy między uchodźcami a imigrantami ekonomicznymi. Ponadto, wątpliwości budzi także ustanowienie tzw. mechanizmu solidarnościowego.

Panel zatytułowany „Kryzys migracyjny: jak rozwiązać go w sposób zintegrowany?” rozpocznie się o godz. 16. W wydarzeniu wezmą udział adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris, Patryk Ignaszczak – analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu oraz dr Janusz Roszkiewicz, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po wystąpieniach zaplanowana jest półgodzinna dyskusja, gdzie zebrani będą mogli zadawać pytania.

Wydarzenie będzie miało miejsce w Salonie Królewskim w Hotelu Sofitel Wiktoria Warszawa – ul. Królewska 11.

Wspieram
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Jak się szyje „ruskie onuce”. Polityczne narracje mające zniszczyć prawicę

Choć Rosja ma prawdziwą i niebezpieczną agenturę wpływu na Zachodzie, to wciąż o działania promoskiewskie oskarża się tradycyjną konserwatywną prawicę. Wśród metod najczęściej używanych są:

● stworzenie wrażenia, że prawica ma jakieś niejawne biznesowe czy społeczne kontakty z reprezentantami Kremla;

● sugerowanie, że Moskwa za pomocą skomplikowanej sieci zależnych od siebie organizacji finansuje światowy konserwatyzm;

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Zaczyna się epoka genderowej cenzury w Polsce

Stało się. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało oficjalny projekt ustawy cenzorskiej. 3 lata więzienia mają grozić za prawdę niewygodną dla ideologów gender i aktywistów LGBT. Od kilku miesięcy szykowaliśmy się na ten dzień.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej