Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Marika ułaskawiona! Prezydent podjął decyzję

Data publikacji: 12.12.2023

Ordo Iuris

· Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Marikę – dziewczynę, która została skazana na trzy lata więzienia za próbę wyrwania torebki w barwach logotypu ruchu LGBT.

· Marika spędziła w zakładzie karnym ponad rok. W lipcu została zwolniona przez Prokuratora Generalnego do czasu rozpatrzenia przez Prezydenta RP prośby o ułaskawienie.

· Pomocy prawnej dziewczynie udzielił Instytut Ordo Iuris.

· W ubiegłym tygodniu Ordo Iuris, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Młodzież Wszechpolska przekazały Prezydentowi petycję w tej sprawie.

· Apel w obronie Marki podpisało w Internecie niemal 30 tys. osób.

Sprawa ma swój początek w sierpniu 2020 r. Tego dnia w Poznaniu miała miejsce manifestacja ruchu LGBT. W akcie sprzeciwu wobec propagowania skrajnych ideologii, Marika, wraz z trzema innymi osobami, usiłowała wyrwać jednej z kobiet torbę w kolorach logotypu organizacji LGBT. Sąd skazał dziewczynę na 3 lata pozbawienia wolności za domniemane usiłowanie rozboju.

Po 13 miesiącach pobytu Mariki w zakładzie karnym, jej rodzina zgłosiła się o pomoc prawną do Instytutu Ordo Iuris. Prawnicy złożyli w tej sprawie wnioski dowodowe. Po ich przekazaniu, ten sam sąd, który wcześniej skazał dziewczynę, wydał na jej temat pozytywną opinię, konieczną do nadania dalszego biegu prośbie o ułaskawienie.

Instytut wskazywał, że Marika wyraziła skruchę za swój czyn. Co więcej, nie była ona wcześniej karana i działała się społecznie w ramach akcji charytatywnych czy rekonstrukcji historycznych. Również w więzieniu nie sprawiała problemów, była wielokrotnie nagradzana i udzielano jej przepustek. Ponadto, Marika trafiła za kratki niedługo po złamaniu kostki. W zakładzie karnym nie otrzymała potrzebnej pomocy medycznej i nie mogła kontynuować rehabilitacji. Prawnicy wskazywali też na trudną sytuację rodzinną dziewczyny i problemy zdrowotne jej najbliższych. Podkreślali, że Marika musiała przerwać studia i odłożyć swoje plany rodzinne oraz zawodowe.

Pełnomocnicy dziewczyny zwracali także uwagę na ideologiczną motywację, jaką kierował się sąd przy jej skazywaniu. Wcześniejszą działalność Mariki w Młodzieży Wszechpolskiej uznano za okoliczność obciążającą. W więzieniu dziewczyna została osadzona w jednej celi z kobietą deklarującą odmienne skłonności seksualne i przebierającą się za mężczyznę.

Instytut skierował do Prokuratora Generalnego wniosek o przerwę w odbywaniu kary przez Marikę. Do Prezydenta RP przekazano natomiast wniosek o ułaskawienie dziewczyny. Prokurator Generalny zgodził się na wyjście Mariki z zakładu karnego na czas procedury ułaskawieniowej.

Ordo Iuris uruchomiło także petycję internetową w obronie dziewczyny. Apel podpisało niemal 30 tys. osób. Instytut, wraz ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości oraz Młodzieżą Wszechpolską, przed kilkoma dniami złożył petycję u Prezydenta RP. Ostatecznie Andrzej Duda podpisał decyzję o ułaskawieniu Mariki.

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim względy sprawiedliwościowe i humanitarne - incydentalny charakter czynu, młody wiek w chwili jego popełnienia, wyrażenie skruchy, odbycie części kar pozbawienia wolności, zrealizowanie zobowiązań finansowych nałożonych wyrokiem przez osoby skazane” – napisano w komunikacie o ułaskawieniu.

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.02.2024

Skąd sprzeciw społeczny wobec Stref Czystego Transportu? Debata ekspertów wokół raportu Ordo Iuris

· Coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się ustanawianie w Polsce Stref Czystego Transportu, wbrew protestom lokalnej społeczności.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.02.2024

Strefa Czystego Transportu w Warszawie wejdzie w życie. Ordo Iuris nie składa broni

· Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski odmówił stwierdzenia nieważności uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Transportu w Warszawie.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.02.2024

Postulowane kierunki reformy Funduszu Kościelnego – konferencja o przyszłości finansowania Kościoła

· W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski 13 lutego miała miejsce konferencja pt. „Co dalej z Funduszem Kościelnym? Funkcjonowanie systemu opartego na dobrowolnym odpisie podatkowym na Kościoły i inne związki wyznaniowe w wybranych krajach”.

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

13.02.2024

Po co nam suwerenność? Raport Ordo Iuris na temat reformy traktatów unijnych

· W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów unijnych.

· Procedowane zmiany mogą doprowadzić do znacznego ograniczenia suwerenności Polski w kluczowych obszarach, takich jak polityka międzynarodowa, zdrowie, ochrona granic czy polityka walutowa.

Czytaj Więcej