Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Posługa religijna w czasie „odmrażania” gospodarki – kolejna edycja poradnika Ordo Iuris dla parafii

Data publikacji: 22.05.2020

Adobe Stock

W Polsce trwa „odmrażanie” gospodarki oraz zdejmowanie innych ograniczeń, które zostały nałożone w związku ze stanem epidemii COVID-19. Zmiany dotyczą także życia religijnego. Coraz więcej osób może uczestniczyć w publicznym kulcie religijnym, jednak nie oznacza to, że wszystko wróciło do stanu sprzed pandemii. W związku ze zmieniającym się przepisami, Instytut Ordo Iuris przygotował trzecią wersję poradnika dla duszpasterzy i wiernych, odpowiadając w nim na najważniejsze pytania dotyczące zarówno życia religijnego, jak i prawnych uwarunkowań bieżącej działalności parafii i innych podmiotów kościelnych.

POBIERZ PORADNIK

Trzecie wydanie poradnika – tak jak jego poprzednie wersje – zostało podzielone na cztery części. W pierwszej z nich zawarto ogólne informacje dotyczące funkcjonowania w ramach stanu epidemii. Znajdują się w niej także dane o najważniejszych z obowiązujących ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym. Druga część poświęcona jest zasadom odnoszącym się do organizacji szeroko pojętego kultu religijnego – w tym zwłaszcza Mszy św. (także polowych), spowiedzi, nabożeństw, czy pielgrzymek.

Trzecia część poradnika podejmuje temat prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania parafią w czasie stanu epidemii. Wiele jednostek kościelnych jest bowiem pracodawcami, a niekiedy także organizacjami pożytku publicznego czy przedsiębiorstwami prowadzącymi różnego rodzaju działalność. Podmioty te mogą korzystać z pomocy rządowej oferowanej w ramach „tarcz antykryzysowych”, stąd ważne jest, aby ich zarządcy zapoznali się z zasadami ubiegania się o tego rodzaju wsparcie. W tej części prawnicy Ordo Iuris wyjaśniają, np. w jaki sposób duchowni mogą otrzymać zwolnienie ze składek ZUS opłacanych za siebie i pracowników jednostek kościelnych.

Z myślą o duszpasterzach realizujących inwestycje współfinasowane ze środków publicznych – np. remonty zabytkowych obiektów sakralnych – eksperci Instytutu przygotowali wyjaśnienia dotyczące zmian, jakie w związku z pandemią zostały wprowadzone w obszarze zamówień publicznych. Korzystanie ze środków publicznych często wymaga od duchownych stosowania Prawa zamówień publicznych, a tu nastąpiły spore zmiany. Wprowadzono m.in. konieczność wzajemnego informowania się stron umowy o możliwym wpływie pandemii na jej wykonywanie, czy – przysługującej zamawiającemu, a więc np. parafii – możliwości zmiany zawartego kontraktu. 

W ostatniej części poradnika umieszczono ważne z punktu widzenia funkcjonowania jednostek kościelnych informacje dotyczące działalności organów władzy publicznej. Eksperci Ordo Iuris wyjaśniają chociażby wpływ stanu epidemii na realizację obowiązków duchownych odpowiedzialnych za przeprowadzenie procedury zawarcia małżeństwa „konkordatowego” czy wskazują na sposoby załatwiania różnego rodzaju spraw urzędowych przez Internet. Publikację zamyka dodatek przygotowany przez dr. hab. Andrzeja Lewandowicza – lekarza internistę i geriatrę, objaśniający najważniejsze kwestie sanitarno-higieniczne związane ze sprawowaniem kultu.

„Rzeczywistość w dobie pandemii koronawirusa jest niezwykle dynamiczna – potwierdzają to przede wszystkim zmiany w sferze różnego rodzaju regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii, jak i ochrony przed jej ekonomicznymi skutkami. Stąd bieżącego śledzenia zmian legislacyjnych wymaga odpowiedź na pytanie, jaki obecnie obowiązuje reżim sanitarny – także w kościołach – oraz w jaki sposób i w jakim zakresie możliwe jest skorzystanie z pomocy oferowanej w ramach «tarcz antykryzysowych». Jest to trudne zadanie, zwłaszcza dla osób, które nie zajmują się zawodowo prawem. Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował już trzecią edycję poradnika dla duszpasterzy i wiernych, w którym można znaleźć odpowiedzi na najbardziej aktualne pytania” – podkreśla Konrad Dyda z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

06.07.2020

Oferta pracy - Analityk zmian społecznych

Instytut Ordo Iuris przedstawia ofertę pracy – analityk zmian społecznych

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

03.07.2020

Ordo Iuris walczy z manipulacjami. Instytut pozywa Agnieszkę Holland i Annę Marię Żukowską

Prawnicy Ordo Iuris wystąpili na drogę procesową wobec reżyser Agnieszki Holland oraz posłanki Lewicy Anny Marii Żukowskiej. Publicznie pomawiały one Instytut przypisując mu działalność o charakterze „faszystowskim”. W ocenie Ordo Iuris stygmatyzujący język stosowany przez celebrytów i aktywistów lewicy nie tylko narusza renomę Instytutu, ale prowadzi do propagowania nienawiści i napięć społecznych.

Czytaj Więcej

Porażka Adama Bodnara. Deklaracja sprzeciwiająca się ideologii LGBT zgodna z prawem

Małopolska Gmina Lipinki miała prawo przyjąć uchwałę „Gmina Lipinki wolna od ideologii «LGBT»”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na uchwałę Rady Gminy z 2019 r. Sąd potwierdził, że akt „ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków”, a zatem nie może dyskryminować żadnej grupy osób. Uczestnikiem postępowania był Instytut Ordo Iuris, który już w marcu przedstawił sądowi stanowisko w obronie prorodzinnej gminy.

Czytaj Więcej

Nie dla genderowej Konwencji Stambulskiej - Grzegorz Górny zaprasza do podpisania petycji

Trwa inicjatywa Ordo Iuris oraz ekspertów i liderów organizacji prorodzinnych z kilkunastu krajów, przeciwko przyjęciu przez Unię Europejską Konwencji Stambulskiej. Dokument ten oparty jest na radykalnej ideologii gender i podważa prawa przysługujące rodzinom.Wdrożenie konwencji przez władze Unii Europejskiej będzie skutkować uznaniem pierwszeństwa tego aktu przed prawem krajowym, mimo że obszar przez niego regulowany leży poza kompetencjami UE.

Czytaj Więcej