Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie

I edycja konkursu organizowanego przez Instytut Ordo Iuris na najlepsze prace doktorskie
i magisterskie na temat życia ludzkiego i jego ochrony w okresie prenatalnym.

 

konkurs

 

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Zgłaszane do udziału w konkursie mogą być w szczególności prace z zakresu: nauk prawnych, filozofii, teologii, historii, historii sztuki, socjologii, nauk politycznych.

Do konkursu zakwalifikowane zostaną prace doktorskie oraz magisterskie w języku polskim, na podstawie których uzyskano stopień naukowy albo tytuł zawodowy w roku akademickim 2014/2015 lub 2015/2016.Nagrody:

dla autora najlepszej pracy doktorskiej – 5000 zł oraz możliwość publikacji.

dla autora najlepszej pracy magisterskiej – 2000 zł oraz możliwość publikacji.

 

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2017 r.

 

Instytut Ordo Iuris zapowiada ogłoszenie II edycji konkursu na temat ochrony życia ludzkiego obejmujący rok akademicki 2016/2017.