Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Staże i szkolenia

staż

Jednym z kluczowych obszarów działalności Instytutu Ordo Iuris jest intelektualna i etyczna formacja młodych prawników. W ramach kolejnych programów stażowych studenci i absolwenci prawa oraz innych nauk społecznych doskonalą swoje umiejętności pod okiem doświadczonych prawników – praktyków i akademików. Interdyscyplinarny charakter realizowanych w trakcie trwania praktyk zadań oraz konieczność uwzględniania szerokiej perspektywy porównawczo-prawnej przesądza o wyjątkowości współpracy młodych adeptów prawa z pracownikami Instytutu zarówno na poziomie procesowym, jak i analitycznym.

Stażyści Ordo Iuris mają możliwość uczestniczenia w organizowanych specjalnie dla nich wykładach, seminariach prowadzonych przez zagranicznych naukowców oraz Międzynarodowej Akademii Ordo Iuris, skupiającej wybitnych przedstawicieli zawodów prawniczych i teoretyków prawa. Ukończenie programu stażowego otwiera wybranym osobom możliwość aplikowania na staż do Parlamentu Europejskiego lub Rady Europy. Niektórzy na stałe dołączają do naszego zespołu. Z satysfakcją odnotowujemy, że staż w Ordo Iuris nie pozostaje bez wpływu na kształt dalszej profesjonalnej działalności młodych adeptów prawa.
 

 

RODZAJ STAŻU

Semestralny staż ZAWODOWY w Ordo Iuris: 19.02.2018 - 08.06.2018

Dział Komunikacji i Fundraisingu oraz Dział Administracji
Czytaj Więcej

Semestralny staż MERYTORYCZNY w Ordo Iuris: 19.02.2018 - 08.06.2018

Centrum Analiz Legislacyjnych, Centrum Interwencji Procesowej oraz Centrum Prawa Międzynarodowego
Czytaj Więcej

MATERIAŁY

World Youth Alliance - Szkolenia i staże

World Youth Alliance zostało założone w 1999 roku w budynku ONZ w Nowym Jorku na Konferencji dotyczącej Populacji i Rozwoju
Czytaj Więcej

Cykl audycji radiowych na temat in vitro

Ordo Iuris wraz z Radiem Warszawa stworzyło cykl audycji radiowych poświęconych zagrożeniom związanym z zapłodnieniem in vitro.
Czytaj Więcej