Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Kontakt
Kontakt

Kontakt

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

ul. Zielna 39
00-108 Warszawa
tel: +48 793 569 815
fax: 22-203-40-34
e-mail: [email protected]

Spotkania w biurze są możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z prawnikiem.

Biuro w Brukseli

Schuman Roundabout 2-4

Level 6 

1040 Brussels, Belgium

tel. +32 2 403 36 84

fax + 32 2 403 36 85

 

Numery konta dla wpłat 

 

Bank PKO BP

PLN: 34 1020 1026 0000 1502 0301 0469

USD: PL 86 1020 1026 0000 1902 0301 0501

EUR: PL 44 1020 1026 0000 1102 0301 0485

PKO Bank Polski, BIC: BPKOPLPW

 

Wciąż możliwe są także wpłaty w Banku Millenium

PLN: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296

USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774

EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591

Bank Millennium S.A., BIC: BIGBPLPW

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

+48 534 361 117

[email protected]


Prośby o podjęcie interwencji w sprawach dotyczących pomocy prawnej rodzinom, wobec których prowadzi się nieuzasadnione postępowania o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak również w sprawach dotyczących ograniczania wolności słowa i sumienia ze względu na wyznawany system wartości, prosimy kierować do Centrum Interwencji Procesowej.

Centrum Interwencji Procesowej:

+48 531 738 774

[email protected]

 

Kontakt z Zespołem ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

+48 531 738 774

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

email: [email protected]

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Krystian Owczarek
e-mail: [email protected]

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o akcjach społecznych organizowanych przez naszą Fundację. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, doradcze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]