Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Poradniki Ordo Iuris
Poradniki Ordo Iuris

Poradniki Ordo Iuris

 

Jak reagować na niezgodne z prawem działania aktywistów klimatycznych?

W poradniku wskazujemy, m.in, co robić, gdy mamy do czynienia z blokadą ulicy oraz, czy można wobec osób nielegalnie protestujących zastosować siłę fizyczną lub dokonać ich obywatelskiego zatrzymania.

koi

ordoiuris.pl

Jak obronić swój biznes przed Strefą Czystego Transportu?

Eksperci z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Ośrodka Analiz Cegielskiego przygotowali poradnik prawny poświęcony tworzeniu Stref Czystego Transportu w Polsce.

ddfs

osrodekanaliz.pl

Poradnik dla matek w "trudnej ciąży"

 Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik, w którym wskazuje na możliwe formy pomocy dla będących w ciąży matek dzieci chorych lub niepełnosprawnych oraz tych, które z jakiegoś powodu nie chcą opiekować się dzieckiem.

 

xcvb

ordoiuris.pl

Encyklopedia prolife

Kompendium wiedzy o ochronie życia

sfdg

encyklopediaprolife.pl

Vademecum katolika 

Wszystko co powinien wiedzieć katolik o swoich prawach

Vademecum katolika

vademecumkatolika.pl

Wolność sumienia pracowników, przedsiębiorców, lekarzy i naukowców

Prawnicy Instytutu przygotowali poradnik, w którym wskazują na prawne gwarancje wolności sumienia oraz przedstawiają środki służące egzekwowaniu swoich uprawnień.

jihgc

ordoiuris.pl

Dla rodziców

Konstytucja RP gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Aby pomóc rodzicom w ich egzekwowaniu, Instytut Ordo Iuris przygotował przewodnik „Prawa rodziców w szkole”, informator „Jak powstrzymać wulgarną edukację seksualną w szkole” oraz wzór rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego.

Dla rodziców

dlarodzicow.ordoiuris.pl

Stop pigułkom śmierci

Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik dla śledczych wskazujący m.in. podstawy prawne przeciwdziałania aborcji farmakologicznej czy reklamie środków poronnych.

scigajmyaborcje.pl

Poradnik prawny dla osób objętych obowiązkiem szczepień

Wprowadzenie obowiązku szczepień pracowników medycznych przeciwko Covid-19 od początku budzi wiele kontrowersji w dyskursie publicznym. Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik kierowany do osób objętych rozporządzeniem wprowadzającym obowiązek szczepień przeciwko COVID-19.

o

ordoiuris.pl

Poradnik prawny dla osób chcących pochować dziecko zmarłe przed narodzeniem

Największym problemem, z jakim najczęściej borykają się osoby chcące pochować zmarłe dziecko, jest brak informacji. Niniejszy poradnik ma na celu w przystępny sposób wskazać wymogi prawne, zarówno w kwestii odebrania ciała dziecka ze szpitala, samego pochówku, jaki i pobrania zasiłku pogrzebowego.

o

dzieciutracone.pl

Jak ustrzec dziecko przed Tęczowym Piątkiem?

Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik dla rodziców opisujący dokładną drogę wyrażenia sprzeciwu lub nawet zablokowania Tęczowego Piątku w szkole ich dzieci. 

tp

ordoiuris.pl

Poradnik dla ofiar przemocy domowej

Osoby doświadczające przemocy domowej nie zawsze otrzymują odpowiednie wsparcie w instytucjach do tego powołanych. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris uruchamia Program Spraw Precedensowych przeznaczony dla ofiar przemocy. W ramach programu ruszył serwis internetowy stopprzemocy.org zawierający m.in. informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz mapę interaktywną ośrodków przeciwdziałania przemocy. Instytut przygotował również poradnik dotyczący tej kwestii.

khjg

stopprzemocy.org

W służbie chorym i potrzebującym. Poradnik dla kapelanów służby zdrowia

Poradnik porusza kompleksowo zagadnienia związane z posługą kapelana w placówkach leczniczych, nie tylko w zakresie konstytucyjnych i ustawowych gwarancji związanych z prawem pacjenta do posługi duszpasterskiej, ale także m. in. odpowiednich przepisów kodeksu pracy dotyczących formy zatrudnienia kapelana, uprawnień kościołów i związków wyznaniowych do realizacji posługi duszpasterskiej czy opisu możliwych ograniczeń praw pacjenta ze względu na faktyczne uwarunkowania związane z epidemią.

o

dlakapelanow.ordoiuris.pl

Jak postępować w przypadku ataku na symbole religijne i miejsca sprawowania kultu?

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej doszło do znacznej eskalacji napięć społecznych. Do Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń z całej Polski związanych z atakami na Kościoły, będących skutkiem akcji „Słowo na niedziele” i protestów zorganizowanych m.in. przez organizację Ogólnopolski Strajk Kobiet. Sprawcy dokonywali dewastacji często zabytkowych elewacji kościołów, umieszczając na nich wulgarne postulaty, ale także dokonywali profanacji Mszy Świętej. W związku z narastającymi aktami przemocy oraz wandalizmu prawnicy Instytut Ordo Iuris przygotowali poradnik prawny „Jak postępować w przypadku ataków na symbole religijne i miejsca sprawowania kultu”.

 

o

poihujgh

Chrońmy dzieci!

Deprawatorzy, wykorzystując niektóre przepisy ustawy o systemie oświaty, wciąż działają w szkołach. Pod hasłami kampanii antydyskryminacyjnych przekazują dzieciom treści podważające społeczną rolę rodziny i tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a niekiedy promują praktyki sprzyjające rozwiązłości. Instytut Ordo Iuris pomaga rodzicom uzyskać informację na temat organizacji, z jakimi ich dzieci stykają się w szkołach.

Chrońmy dzieci

chronmydzieci.info

Dzieci w szkołach

Do polskich szkół coraz śmielej wkraczają „edukatorzy seksualni”. Ułatwiają im to przedstawiciele niektórych lokalnych samorządów, np. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Instytut Ordo Iuris przygotował apel do Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Edukacji Narodowej i kuratoriów oświaty o obronę uczniów polskich szkół przed deprawacją i demoralizacją.

Dzieci w szkołach

www.dzieciwszkolach.pl

Dla nauczycieli

Przewodnik „Prawo nauczycieli do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem” został przygotowany przez ekspertów Instytutu Ordo Iuris i zawiera podstawowe informacje o prawnych ramach funkcjonowania systemu oświaty.

Dla nauczycieli

dlanauczycieli.ordoiuris.pl

Dla przedsiębiorców

Zagrożenia dla wolności sumienia polskich przedsiębiorców, wolności gospodarczej i zasady swobody umów są coraz liczniejsze. W ostatnich latach pojawił się zupełnie nowy problem w postaci klauzul antydyskryminacyjnych. W naszym poradniku przedstawiamy informacje na ten temat oraz wskazówki dotyczące swobody umów w stosunkach cywilnoprawnych.

Dla przedsiębiorców

przedsiebiorcy.ordoiuris.pl

Modlitwa w szkole

Uczniowie i rodzice mają prawo inicjować i uczestniczyć w modlitwie w szkole publicznej. Dyrekcja szkoły (przedszkola) jest zobowiązana do umożliwienia takich praktyk. Dowiedz się więcej - pobierz przygotowany przez prawników materiał na ten temat.

Modlitwa w szkole

modlitwawszkole.ordoiuris.pl

Jasełka w szkole

Eksperci z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotowali poradnik dla rodziców, w którym przywołują obowiązujące regulacje prawne chroniące prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wiarą katolicką i w duchu tradycji narodowych.

Jasełka w szkole

jaselka.ordoiuris.pl