Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Orzecznictwo państw członkowskich UE potwierdza prymat krajowych konstytucji

Data publikacji: 19.07.2021

Adobe Stock

 ● Trybunał Konstytucyjny, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, będzie orzekał czy Konstytucja RP jest nadrzędna nad prawem unijnym, w którym wskazał na przekroczenie kompetencji przez TSUE.

 ● Wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że jeśli sąd krajowy uzna, iż prawo krajowe narusza prawo unijne, ma obowiązek odstąpić od stosowania takich przepisów prawa krajowego, bez względu na to, czy mają one charakter ustawowy, czy konstytucyjny.

 ● Zgodnie z treścią Konstytucji RP oraz utrwalonym orzecznictwem TK, normy polskiej Konstytucji są nadrzędne nad innymi normami prawnymi. Wyrok w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej może zapaść 3 sierpnia.

 ● Instytut Ordo Iuris przygotował analizę orzecznictwa ośmiu państw członkowskich Unii Europejskiej, która potwierdza, że od blisko 50 lat sądy konstytucyjne konsekwentnie uznają prymat obowiązywania konstytucji krajowej nad prawem unijnym.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stoi na stanowisku, że po uznaniu przez sąd państwa członkowskiego, iż prawo krajowe narusza prawo Unii Europejskiej, sąd krajowy ma obowiązek odstąpić od stosowania sprzecznych przepisów krajowych, niezależnie od tego, czy mają one rangę ustawową, czy też konstytucyjną. Pogląd ten znalazł zastosowanie w sprawie kolejnych nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), które, między innymi, dotyczyły możliwości odwołania się od uchwał KRS w sprawie powołań sędziów Sądu Najwyższego (SN). Uwzględnienie wyroku TSUE pozwoliło Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu rozpatrywać odwołania kandydatów na sędziów SN od uchwał KRS odrzucających ich kandydatury.

Wniosek o rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny, czy Konstytucja RP jest nadrzędna nad prawem unijnym, złożył Prezes Rady Ministrów. Zdaniem wnioskującego, stwierdzenie wyższości prawa unijnego nad Konstytucją RP stanowi przekroczenie kompetencji TSUE. Jednocześnie, wnioskodawca podkreśla, że nie kwestionuje zasady prymatu prawa unijnego przed normami krajowymi niższego rzędu (ustawami, rozporządzeniami).  Wyrok w tej sprawie może zapaść 3 sierpnia.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego (w różnych składach), normy polskiej Konstytucji są nadrzędne nad innymi normami prawnymi, w tym prawa unijnego. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę orzecznictwa ośmiu państw członkowskich Unii Europejskiej, które na przestrzeni dziesięcioleci potwierdzały w swych rozstrzygnięciach prymat obowiązywania krajowych konstytucji nad prawem unijnym.

- Sądy konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej wielokrotnie orzekały o prymacie obowiązywania konstytucji krajowych nad prawem unijnym. Także ugruntowane stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego wpisuje się w orzecznictwo sądów konstytucyjnych zarówno „starej” jak i „nowej” Unii Europejskiej, stawiających jasne granice realizacji przez organy unijne kompetencji przyznanych im przez państwa członkowskie. Wyrok, który może zapaść 3 sierpnia, zapewne będzie okazją do podtrzymania i rozwinięcia dotychczasowej linii orzeczniczej – wskazał Łukasz Bernaciński, Zastępca Dyrektora Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris. 

 

Wspieram
Działalność Instytutu

17.01.2022

Oferta pracy - aplikant adwokacki

Instytut Ordo Iuris poszukuje aplikanta adwokackiego do stałej współpracy w Centrum Interwencji Procesowej.

 

OPIS STANOWISKA:

  • Zastępowanie adwokatów w czynnościach przed sądami, Policją, prokuraturą;
  • Sporządzanie pism procesowych;
  • Sporządzanie opinii prawnych;
  • Współpraca z prawnikami współpracującymi z Instytutem;
  • Komunikacja z organami procesowymi;
  • Udział w wybranych zadaniach analitycznych w ramach Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.01.2022

Oferta pracy - adwokat/radca prawny

Instytut Ordo Iuris poszukuje adwokata lub radcy prawnego do stałej współpracy w Centrum Interwencji Procesowej.

 

OPIS STANOWISKA:

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

13.01.2022

Sąd utrzymał w mocy wyrok uniewinniający lewicowe aktywistki. Ordo Iuris zapowiada kasację

· Sąd Okręgowy w Płocku utrzymał w mocy wyrok uniewinniający trzy lewicowe aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.01.2022

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej