Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Odpowiedź prawa międzynarodowego na „Broń masowej migracji” – seminarium z udziałem ekspertów

Data publikacji: 26.11.2021

Ordo Iuris

· Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys migracyjny.

· Władze Białorusi są czynnie zaangażowane w organizację wzmożonej fali migracyjnej i pomoc migrantom w przejściu przez jej terytorium do granicy z Polską.

·  Instytut Ordo Iuris zorganizował międzynarodowe seminarium poświęcone temu problemowi.

· W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych oraz eksperci w dziedzinie prawa międzynarodowego z Polski i zagranicy.

· Podczas seminarium podjęto dyskusję na temat prawnych konsekwencji konfliktu oraz omówiono doświadczenia innych krajów w zakresie polityki migracyjnej.

- Celowo prokurowane migracje prowadzą bezpośrednio do zagrożenia sytuacji humanitarnej i poważnie narażają instrumentalizowane grupy. Jednocześnie, celem takiego działania jest wewnętrzna i zewnętrzna destabilizacja państwa, które staje się ofiarą migracji. W związku z tym, intencja państwa-sprawcy polega na tym, żeby zagrozić międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu - podkreślił adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

Punktem wyjścia do dyskusji była książka „Broń masowej migracji: przymusowe przesiedlenia, wywieranie nacisku i polityka zagraniczna”. Publikacja autorstwa amerykańskiej politolog Kelly Greenhill jest pierwszym systematycznym badaniem zjawiska masowej migracji jako instrumentu polityki państwa.

Z tym problemem ma obecnie do czynienia Polska. Wszystko wskazuje na to, że dochodzi do prokurowanych migracji, definiowanych przez wspomnianą autorkę jako ,,manipulacja przemieszczaniem się ludności jako operacyjny i strategiczny środek osiągania politycznych i militarnych celów”. Powodują one nie tylko problemy natury humanitarnej i politycznej, ale również prawnej. Prelegenci poddali analizie kwestię zobowiązań Polski, jako Państwa-Strony Konwencji dotyczącej Statusu Uchodźców sporządzonej w Genewie 28 lipca 1951 r., wobec bieżącej sytuacji na granicy. Obliguje ona bowiem sygnatariuszy do podjęcia wszelkich wysiłków na rzecz zapewnienia im możliwie najszerszego korzystania z podstawowych praw i wolności. Prelegenci poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy prokurowana migracja uprawnia Polskę do czasowego zawieszenia stosowania zobowiązań konwencyjnych.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele organów władzy – Piotr Wymysłowski z Wydziału Praw Migrantów przy Rzeczniku Praw Migrantów oraz dr Bartłomiej Wróblewski, poseł na Sejm RP. Udział wziął także dr Wojciech Szewko – ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Instytut Ordo Iuris reprezentował prezes Jerzy Kwaśniewski oraz dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Weronika Przebierała. O doświadczeniach swoich państw w walce z nielegalną migracją opowiedzieli Margherita Saltini z włoskiej organizacji Nazione Futura oraz István Kovacs – dyrektor strategiczny węgierskiego Centrum Praw Podstawowych.

- Celem Łukaszenki, wymierzonym w Polskę i Litwę, czyli dwóch podstawowych wrogów Białorusi, jest odizolowanie tych krajów, pogorszenie ich opinii i pozycji w środowisku międzynarodowym oraz osłabienie ich zdolności do tworzenia koalicji przeciw białoruskiemu reżimowi - zaznaczył dr Wojciech Szewko.

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.01.2022

Ograniczenia na granicy zgodne z Konstytucją RP

· Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys wywołany wzmożonymi ruchami migracyjnymi.

Czytaj Więcej

Prawo międzynarodowe wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej – międzynarodowe seminarium Ordo Iuris

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej zdaje się zaostrzać, co wywołuje wiele emocji i rodzi pytania o możliwości wykorzystania mechanizmów prawa międzynarodowego, aby skutecznie przeciwdziałać narastającemu kryzysowi migracyjnemu. Temu zagadnieniu poświęcone było międzynarodowe seminarium eksperckie zorganizowane przez Instytut Ordo Iuris. Wydarzenie nosiło tytuł „Odpowiedź prawa międzynarodowego na «Broń masowej migracji»”, co stanowi nawiązanie do książki „Broń masowej migracji: przymusowe przesiedlenia, wywieranie nacisku i polityka zagraniczna”.

Czytaj Więcej

Parlament Europejski po stronie Polski w konflikcie z Białorusią

· W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat „sytuacji na Białorusi i na jej granicy z UE oraz konsekwencji dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji humanitarnej”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.11.2021

Ordo Iuris pozywa Hansa G. za naruszenie dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego

· Instytut Ordo Iuris złożył pozew przeciwko Hansowi G. – niemieckiemu przedsiębiorcy, który został skazany za znieważanie pracujących w jego firmie Polaków, ze względu na ich polską narodowość.

Czytaj Więcej