Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Poseł Lubczyk myli się. Istnieją badania wskazujące na negatywne skutki wychowania dzieci przez pary homoseksualne

Data publikacji: 19.01.2024

Unsplash

• 13 stycznia poseł Radosław Lubczyk (PSL) stwierdził, że „dzieci wychowane przez pary homoseksualne są o wiele bardziej kochane niż te wychowane w związkach małżeńskich zawartych w Kościele katolickim”. Następnie uzupełnił swoją wypowiedź, stwierdzając, że „nie jest ważne, kto wychowuje dzieci”.

• Instytut Ordo Iuris przytacza badania naukowe, które wskazują, że – wbrew twierdzeniom posła Lubczyka – wychowanie dzieci przez pary homoseksualne może mieć negatywne skutki w porównaniu z wychowaniem przez pary heteroseksualne, a zwłaszcza przez małżeństwa.

• Negatywne skutki wychowywania dzieci przez pary homoseksualne można podzielić na trzy kategorie. Pierwszą z nich są potencjalne problemy rodzinne, prawne i psychiczne (m. in. większe problemy z koncentracją), drugą – problemy z nauką, trzecią – zaburzenia seksualności lub tożsamości płciowej, problemy z bliskością i intymnością, mniejsze zaufanie innym i większy niepokój we własnych związkach w przyszłości.

• Wbrew propagandzie lobbystów i aktywistów politycznego ruchu LGBT+ – nie istnieje naukowy konsensus, który jednoznacznie przesądzałby o neutralności procesu wychowania dzieci przez pary homoseksualne dla rozwoju tych dzieci.

 

 

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

W sobotę 13 stycznia 2024 r. poseł Radosław Lubczyk (PSL) w rozmowie na antenie Radia Szczecin wyraził opinię, zgodnie z którą „wychowanie dzieci przez pary homoseksualne jest o wiele lepsze. Te dzieci są o wiele bardziej kochane niż w związkach małżeńskich zawartych w Kościele katolickim, które to dzieci są częstokroć katowane”[1]. Następnego dnia uzupełnił swoją wypowiedź: „każde dziecko zasługuje na miłość i bycie kochanym, a każdy człowiek powinien być z natury dobry. I właśnie taki charakter miały tam wypowiedziane przeze mnie słowa. Nie jest ważne, kto wychowuje dzieci, ale jest ważne, by miały one wpajane dobre wartości: miłość, ciepło i szacunek do drugiego człowieka. By miały kochający dom, który zapewni im rozwój, szczęście i bezpieczeństwo”[2].

 

Tymczasem badania naukowe potwierdzają prawidłowość zupełnie inną niż ta, którą sugeruje poseł Lubczyk. Jest ważne, kto wychowuje dzieci, a środowiskiem najbardziej sprzyjającym rozwojowi dziecka jest stabilny związek heteroseksualnych rodziców, a zwłaszcza małżeństwo. Przykładowo badania Vanfraussen, Ponjaert-Kristoffersen i Brewaeys wskazują, że dzieci z rodzin lesbijskich mają więcej problemów z koncentracją uwagi w porównaniu z dziećmi z rodzin heteroseksualnych. Według badań Allena, Pakaluk i Price’a, w porównaniu z tradycyjnymi gospodarstwami domowymi opartymi na małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny, dzieci wychowywane przez pary homoseksualne mają o 35% gorsze wyniki w nauce niż dzieci wychowywane przez małżeństwa heteroseksualne oraz o 15% gorsze niż dzieci wychowywane przez heteroseksualne pary niemałżeńskie. Według badań Allena, wskaźnik ukończenia szkoły średniej przez dzieci wychowane przez parę homoseksualnych mężczyzn lub parę homoseksualnych kobiet jest o 35% mniejszy niż wskaźnik ukończenia szkół średnich przez dzieci wychowane przez heteroseksualne małżeństwa.

 

Zgodnie z badaniami Wainright, dzieci wychowywane przez „małżeństwa jednopłciowe” (19%) lub takie pary bez ślubu (23%) miały częściej predyspozycje do skłonności homoseksualnych niż dzieci par heteroseksualnych bez ślubu (7,5%) i dzieci małżeństw (5,5%). Według przywoływanych w zestawieniu badań Golombok i Tasker, dzieci wychowane przez samotną matkę deklarującą skłonności homoseksualne częściej same deklarują takie skłonności w porównaniu z dziećmi wychowanymi przez matkę heteroseksualną. Również dzieci wychowane przez dwie homoseksualne kobiety angażują się w relacje homoseksualne częściej niż dzieci wychowane przez pary heteroseksualne.

 

Z kolei badania Marka Regnerusa przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, gdzie homoseksualni rodzice od dłuższego czasu wychowują dzieci bez rodzica płci przeciwnej, wskazują na szereg negatywnych skutków dodatkowych – dzieci z takich związków same częściej deklarują skłonności homoseksualne, zawierają mniej małżeństw, a więcej związków nieformalnych, częściej korzystają z pomocy społecznej, mają więcej trudności ze znalezieniem pracy, mają więcej myśli samobójczych, częściej są zmuszone korzystać z terapii, częściej zdradzają swoich partnerów, zapadają na więcej chorób przenoszonych drogą płciową, doświadczyły więcej nadużyć seksualnych. Mark Regnerus we wrześniu 2023 r. był jednym z prelegentów na międzynarodowej konferencji naukowej współorganizowanej przez Instytut Ordo Iuris oraz Collegium Intermarium pt. „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej”, gdzie prezentował badania dotyczące wpływu różnych zachowań seksualnych w związkach na instytucję małżeństwa i wskaźniki dzietności.

 

„Skandaliczna wypowiedź posła Lubczyka z PSL – partii postrzeganej jako względnie konserwatywna – pokazuje, że istnieje konieczność uświadamiania społeczeństwu, jakie konkretnie negatywne skutki może mieć wychowanie dzieci przez pary homoseksualne” – mówi adw. Nikodem Bernaciak, starszy analityk w Centrum Badań i Analiz Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

 

[1] Adopcja przez pary jednej płci. Poseł PSL: te dzieci są o wiele bardziej kochane, 14.01.2024, https://wiadomosci.onet.pl/kraj/posel-psl-o-dzieciach-par-homoseksualnych-sa-bardziej-kochane/79gmqcx (dostęp: 16.01.2024).

[2] Radosław Lubczyk, Oświadczenie, https://twitter.com/lubczyk_radek/status/1746482368087531625 (dostęp: 16.01.2024)

Wspieram

Prawo do dziecka czy prawa dziecka?

Takim tytułem opatrzony został artykuł w „The Washington Post” dotyczący ubiegłotygodniowej konferencji w Rzymie, zorganizowanej przez twórców tzw. Deklaracji z Casablanki. Dwudniowa konferencja, poświęcona dyskusji na temat globalnego zakazu macierzyństwa zastępczego, odbyła się w gmachu prywatnego rzymskokatolickiego uniwersytetu LUMSA (drugiego najstarszego uniwersytetu w Rzymie po Uniwersytecie Sapienza).

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

10.04.2024

Aborcyjne projekty w Sejmie. Konferencja prasowa środowisk prolife

W najbliższy czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną dostępność aborcji. Zgodnie z projektami, dopuszczalna ma być aborcja „na życzenie” do 12. tygodnia ciąży, a w sytuacji podejrzenia poważnej choroby lub niepełnosprawności dziecka, możliwe byłoby uśmiercenie go nawet na godzinę przed narodzinami. Tego dnia środowiska broniące życia organizują szereg inicjatyw wyrażających sprzeciw wobec proaborcyjnych projektów.

Program wydarzeń jest następujący:

Czytaj Więcej

Wspólnie przeciwko procederowi surogacji. Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji w Rzymie

· W Rzymie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu surogacji.

Czytaj Więcej