Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Konstytucja nie pozwala Izbom Lekarskim na nieograniczone karanie lekarzy – analiza Ordo Iuris

Data publikacji: 15.03.2023

Adobe Stock

· Kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy była przedmiotem dyskusji podczas ostatnich posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. funkcjonowania Izb Lekarskich w Polsce.

· Obrady obserwowali przedstawiciele Ordo Iuris.

· Instytut opracował analizę dotyczącą konstytucyjnych granic wykonywania zawodów zaufania publicznego, która dotyczy m.in. problematyki odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz przedstawicieli tzw. wolnych zawodów prawniczych.

· Kwestia ta ma znaczenie np. w kontekście lekarzy, wobec których toczą się postępowania z powodu kwestionowania przez nich metod walki z pandemią koronawirusa.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

Problematyka odpowiedzialności zawodowej lekarzy stała się przedmiotem zainteresowania parlamentarzystów uczestniczących w pracach Zespołu ds. funkcjonowania Izb Lekarskich w Polsce. Kwestia ta jest szczególnie istotna w związku z toczącymi się przed sądami lekarskimi postępowaniami wobec lekarzy, którzy w różny sposób kwestionowali kontrowersyjne – choć wdrażane mocą autorytetu władz publicznych - metody przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą również przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris.

 

Eksperci Instytutu rozpoczęli również prace analityczne związane z kwestią swobody wykonywania zawodów zaufania publicznego, w szczególności w zakresie dotyczącym lekarzy i prawników. Ich pierwszym efektem jest analiza dotycząca konstytucyjnych granic wykonywania zawodów zaufania publicznego ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji samorządów zawodowych.

 

Jak podkreśla Ordo Iuris w analizie, „wprowadzanie pewnych ograniczeń w zakresie korzystania z praw i wolności przez osoby wykonujące zawody zaufania publicznego może być uzasadnione, lecz nie może opierać się na arbitralnych kryteriach. Po pierwsze, ograniczenia takie muszą czynić zadość zasadzie proporcjonalności i być stanowione w aktach o randze ustawy. Po drugie, sprawowanie pieczy nad działalnością osób wykonujących zawody zaufania publicznego odbywa się wyłącznie dla ochrony interesu publicznego i w jego granicach”.

 

Oznacza to, że wolność wykonywania zawodu zaufania publicznego ograniczona jest jedynie ustawami, których treść realizuje przesłanki opisane w art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz funkcjonowaniem zawodowego sądownictwa dyscyplinarnego granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

 

- Konstytucja nie determinuje modelu pieczy, jaką samorządy zawodowe sprawują nad wykonywaniem zawodów zaufania publicznego. W tym względzie decydujące znaczenie ma wola ustawodawcy. Określone w ustawie zasadniczej są natomiast cel i granice tej pieczy. Ma być ona wykonywana „w granicach i dla ochrony interesu publicznego”. Oznacza to, że wykonując swoje kompetencje, także w zakresie sądownictwa dyscyplinarnego, konieczne jest uwzględnienie, czy i w jakim zakresie podejmowana decyzja indywidualna służy ochronie interesu publicznego, a zatem wspólnotowego. W tym kontekście, sprawy dotyczące chociażby lekarzy, którzy posługiwali się racjonalnymi argumentami kwestionującymi politykę zdrowotną prowadzoną w okresie pandemii, wymagają dokładnej analizy – komentuje dr Bartosz Zalewski, współpracujący z Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris.

 

Jak zapowiada dr Zalewski, eksperci Instytutu będą prowadzili dalsze prace analityczne, które mogą być przydatne w uporządkowaniu działań Parlamentarnego Zespołu ds. funkcjonowania Izb Lekarskich w Polsce pod kątem prawnokonstytucyjnym.

Wspieram
Wolności obywatelskie

28.05.2024

Głębokie podziały państw w kwestii zarządzania zdrowiem – brak porozumienia w sprawie traktatu antypandemicznego WHO

· W ciągu ostatnich kilku dni w światowych mediach pojawiły się liczne doniesienia o braku porozumienia w sprawie tzw. traktatu antypandemicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.05.2024

Genderowa agenda pod pozorem zwalczania zbrodni przeciwko ludzkości

· W najbliższych tygodniach obradować będzie Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.05.2024

„Stań w obronie Krzyża!” – nowa obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Warszawy

· W odpowiedzi na zarządzenie Rafała Trzaskowskiego zakazujące eksponowania symboliki religijnej w budynkach warszawskich urzędów, mieszkańcy stolicy, wspierani przez Instytut Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny, zainaugurowali obywatelską inicjatywę uchwałodawczą „Stań w obronie Krzyża!”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

24.05.2024

Prezydent Sopotu bezprawnie rozwiązała zgromadzenie obrońców życia

· Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił odwołanie od decyzji prezydent Sopotu o rozwiązaniu zgromadzenia Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej