Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo byłego aktywisty ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo życia

Data publikacji: 21.05.2024

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy we Wrocławiu po raz drugi oddalił powództwo byłego działacza ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo do życia.

· W ocenie sądu, prowadzona przez Fundację kampania „Stop pedofilii” mieści się w granicach wolności słowa.

· Sąd uznał, że informacje przekazywane przez Fundację w ramach tej kampanii, dotyczące treści, jakie ruch LGBT chce przekazywać dzieciom przez edukację seksualną, są prawdziwe.

· Informacje podawane przez Fundację, w szczególności co do znacznego odsetka homoseksualistów wśród pedofilów czy większej ich zapadalności na choroby weneryczne, spełniają wymóg rzetelności i znajdują oparcie w badaniach naukowych.

· Sąd podkreślił, że nie należy do jego kognicji rozpatrywanie badań naukowych przedstawionych przez strony, w kategorii prawdy i fałszu.   

· Fundację Pro – Prawo do życia reprezentowali prawnicy Ordo Iuris.  

 

 

- Mamy tutaj do czynienia z kolejnym wyrokiem dotyczącym kampanii Fundacji Pro – Prawo do życia, prowadzonej pod hasłem „Stop pedofilii”. Sąd Okręgowy we Wrocławiu stanął na straży wolności słowa, skupił się na faktach bez oglądania się na polityczną poprawność, zaakcentował szczególną doniosłość kwestii związanych z przekazywanymi dzieciom treściami w ramach edukacji seksualnej - wskazał adwokat Paweł Szafraniec z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo przeciwko Fundacji Pro – Prawo do życia. Pierwszy wyrok został uchylony przez Sąd Apelacyjny, dlatego sprawa ponownie trafiła do SO. Z pozwem wystąpił były aktywista ruchu LGBT reprezentowany przez radcę prawnego Bartłomieja Ciążyńskiego, polityka Nowej Lewicy i wiceprezydenta Wrocławia. Fundacji zarzucono naruszenie dóbr osobistych powoda w drodze posługiwania się, w ramach kampanii „Stop pedofilii”, banerami i przekazem dźwiękowym z „homofobicznymi” hasłami. Dotyczyły one w szczególności treści, jakie lobby LGBT chce przekazywać dzieciom w ramach edukacji seksualnej. Zarzut obejmował również informacje, jakie Fundacja podawała online, a które, według działacza, miały dotyczyć znacznego odsetka homoseksualistów wśród pedofilów czy większej ich zapadalności na choroby weneryczne. Powód wskazywał przy tym na sprzeczność tez kampanii z aktualną wiedzą medyczną i psychologiczną, zarzucając Fundacji posługiwanie się pozorowanymi danymi statystycznymi i badaniami naukowymi.

 

Sąd Okręgowy ustalił, że umieszczona na banerach teza: „czego lobby LGBT chce uczyć dzieci 4-latki masturbacji, 6-latki wyrażania zgody na seks, 9-latki pierwszych doświadczeń seksualnych i orgazmu” odpowiada prawdzie, gdyż to organizacje ruchu LGBT podejmują działania w kierunku wprowadzenia edukacji seksualnej według Standardów edukacji seksualnej w Europie Biura Regionalnego WHO dla Europy, a te zawierają właśnie takie wytyczne.

 

Co do treści przekazywanych przez Fundację online, Sąd Okręgowy uznał, że, co prawda, naruszyły one dobra osobiste powoda, nie były jednak bezprawne. Sąd wskazał, że Fundacja działała w ramach gwarantowanej przez Konstytucję i Europejską Konwencję Praw Człowieka wolności słowa, wolności wyrażania swoich poglądów oraz wolności rozpowszechniania informacji. Argumentując swoje stanowisko, sąd zaznaczył, że Fundacja publikowała tezy badań naukowych, w żaden sposób ich nie interpretując. Sąd uznał, że nie należy do jego kognicji rozpatrywanie w kategoriach prawdy i fałszu badań naukowych zaprezentowanych przez obie strony postępowania , a skorzystanie z opinii biegłego nic by w tym względzie nie wniosło. Sąd wskazał przy tym na spór, jaki w świecie nauki generuje kwestia będąca przedmiotem kampanii.

 

- Jak podkreśla się w orzecznictwie, swoboda wypowiedzi obejmuje również informacje i poglądy, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój w państwie lub w jakiejś grupie społeczeństwa. Tęczowi aktywiści dążą zaś już nie tylko do ograniczenia wolności wyrażania poglądów, ale też wolności przekazywania prawdziwych informacji czy prezentowania wyników badań naukowych, jeżeli te w jakikolwiek sposób uderzają w ich agendę, w ideologiczne fundamenty ich doktryny. W wymiarze sprawiedliwości Rzeczypospolitej obserwujemy zjawisko siłowania się wolności słowa z cenzorskimi dążeniami ruchu LGBT: w identycznych sprawach sądy wydają skrajnie różniące się orzeczenia. Od wyniku tych „zawodów” zależy oblicze Polski, albo jako wolnego kraju, albo jako kraju, do którego określenie Rzeczpospolita już nie będzie przystawać” – dodał adw. Paweł Szafraniec.

 

 

 

 

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Nielegalni imigranci docierają do Polski. Ordo Iuris domaga się dokładnych informacji od władz wojewódzkich i Ambasady Niemiec

· W ostatnim czasie media obiegły informacje o imigrantach docierających do Polski z terytoriów Niemiec i Białorusi.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Fiasko prac nad traktatem pandemicznym? Globalne zarządzanie zdrowiem oddala się

· W trakcie 77 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia nie udało się uzgodnić i przyjąć tekstu umowy międzynarodowej określanej jako „traktat pandemiczny”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Spór o wolne niedziele, czyli o tym, komu służy państwo polskie

· Na ostatnim posiedzeniu Sejmu miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy Polski 2050, który dotyczy ograniczenia prawa pracowników handlu do niedzielnego wypoczynku.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej