Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Szóste posiedzenie Rady Naukowej Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Data publikacji: 29.01.2018

Fotolia

26 stycznia br. odbyło się szóste posiedzenie Rady Naukowej Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w składzie: prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska, prof. Zdzisława Kobylińska, dr Jennifer Castaneda, prof. Andrzej Lewandowicz, prof. Andrzej Kochański, prof. Tadeusz Pietrucha oraz prof. Krzysztof Wiak. Instytut Ordo Iuris reprezentowali: mec. Jerzy Kwaśniewski, dr Tymoteusz Zych, dr Błażej Kmieciak, dr Marcin Olszówka oraz Olaf Szczypiński.

Na spotkaniu pierwszy raz zaprezentowano monografię pod redakcją dra Błażeja Kmieciaka pt. „Prawa poczętego pacjenta. Zagadnienia interdyscyplinarne, teoria i praktyka”. Wydawnictwo jest zbiorem artykułów, które powstały na podstawie zagadnień poruszanych na konferencji „Prawa poczętego pacjenta: aspekty medyczne oraz prawne”. Odbyła się ona 16 października 2016 r. pod patronatem Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris. Ogólnopolska premiera książki, i udostępnienie jej szerszemu gronu odbiorców, odbędzie się w ostatnich dniach lutego br. Podczas niej zostanie zaprezentowana także propozycja legislacyjna dotycząca dzieci nienarodzonych jako pacjentów.

Kolejnym punktem spotkania była analiza obowiązującego w polskim prawie problemu przesłanki eugenicznej (zezwala na uśmiercenie poczętego dziecka, u którego wystąpiło podejrzenie ciężkich i nieodwracalnych uszkodzeń ciała, uniemożliwiających samodzielną egzystencję) oraz odpowiedzi, które na interpelacje poselskie w tym temacie wystosowało w ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia. Zwrócono uwagę na bardzo dużą ogólnikowość odpowiedzi, co, zdaniem członków Rady, wzbudza niepokój, gdyż przesłanką do uśmiercenia dziecka poczętego może być zdiagnozowanie jakiejkolwiek choroby lub prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Z najnowszych danych statystycznych wynika, iż wszelkie formy niepełnosprawności, wykryte na etapie prenatalnym, w coraz większej liczbie przypadków skutkują pozbawieniem życia dziecka poczętego. Stoi to w sprzeczności z misją medycyny, której celem jest, obok diagnostyki i leczenia, powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogłyby wyrządzić pacjentowi szkodę.

Ostatnią dyskutowaną kwestią było zagadnienie wolności akademickiej na polskich uczelniach, której naruszeniem jest odwoływanie konferencji naukowych oraz piętnowanie badaczy opowiadających się za prawem człowieka do życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Problem ten będzie szczegółowo omawiany na kolejnym posiedzeniu Rady, które odbędzie się na początku kwietnia br.

Ochrona życia

15.02.2018

Adwokaci i Instytut Ordo Iuris żądają od NRA wycofania wadliwej opinii o „Zatrzymaj Aborcję"

Już 22 adwokatów poparło pismo Prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego z żądaniem wycofania z prac legislacyjnych wadliwej opinii Naczelnej Rady Adwokackiej na temat projektu „Zatrzymaj Aborcję”.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris na forum ONZ upomina się o prawo do życia niepełnosprawnych dzieci.

Instytut Ordo Iuris w specjalnym raporcie przedłożonym Komitetowi Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ zwraca uwagę na kwestie ochrony życia niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem oraz niewystarczającą ochronę ich życia w polskim ustawodawstwie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

01.02.2018

Analiza Ordo Iuris: nowelizacja ustawy o IPN zgodna z Konstytucją i prawem międzynarodowym

Dyskusja nad procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej utwierdza jedynie przekonanie, że litera prawa to jedno, a jego twórcza i niejednokrotnie selektywna wykładnia funkcjonująca w debacie publicznej to drugie.  Mec. Bartosz Lewandowski, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris przygotował analizę, która wyraźnie pokazuje, że wokół projektu art.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

30.01.2018

III ogólnopolska konferencja prawnicza „Pomocniczość czy etatyzm? Państwo wobec rodziny i jej autonomii”

III ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Pomocniczość czy etatyzm? Państwo wobec rodziny i jej autonomii” podejmuje najbardziej aktualne problemy i porusza zagadnienia związane z prawem rodzinnym, znajdujące się w centrum debaty publicznej, m.in.:

Czytaj Więcej