Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści

Konferencja: Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków?

Data publikacji: 27.01.2016

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w naukowej konferencji prawniczej, objętej honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobry, Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Pana Andrzeja Zwary, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Dariusza Sałajewskiego oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Pana Dariusza Zawistowskiego, zatytułowanej Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków? Weryfikacja metodologii opiniowania dokonywana przez organy postępowań karnych i cywilnych. Patronat medialny nad konferencją objął Dziennik Gazeta Prawna.

 

Konferencja podejmuje bardzo istotne zagadnienie jakim jest rola biegłego w postępowaniu karnym oraz cywilnym. Dowód z opinii biegłych jest niezwykle przydatny dla ustalenia określonych okoliczności w sprawie, które są niemożliwe dla organu prowadzącego postępowanie (sądu czy prokuratora) z uwagi na konieczność posiadania wiedzy specjalistycznej. W praktyce dowód ten jest oceniany jako rzetelny i niebudzący wątpliwości i przesądza o kształcie rozstrzygnięcia w danym postępowaniu. Praktyka w tym zakresie pokazuje, że biegli niektórych specjalności (np. z zakresu seksuologii, psychologii) posługują się metodologią, która nie daje możliwości wyprowadzenia z badań precyzyjnych wniosków. Sądy i prokuratorzy – z uwagi na brak dobrej znajomości zagadnienia, będącego przedmiotem opinii – nie są w stanie poprawnie zweryfikować metod opiniowania w sprawie. W zachodniej literaturze prawniczej zaproponowano zastosowanie w tym zakresie różnych metod weryfikacji metodologii stosowanej przez biegłego każdej specjalności (m.in. popularyzując tzw. kryteria Dauberta).

 

Konferencja ma na celu podjęcie dyskusji nad:


1. Sposobem weryfikacji opinii biegłych przez sądy i prokuratorów.
2. Weryfikacją posiadanej przez biegłego wiedzy specjalistycznej z danego zakresu i niedomaganiami związanymi z trybem wpisywania biegłych na listy prezesów sądów okręgowych.
3. Sposobem powoływania biegłych różnych specjalności.
4. Rolą biegłych w postępowaniach karnych i cywilnych, i wskazania czy biegli nie zastępują w rozstrzyganiu spraw samych organów.

 

PLAN KONFERENCJI:


9.00-9.30

 

Rejestracja


9.30-9.40

 

Powitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji


9.40-11.20

 

I panel


9.40-10.00

 

Biegły – autor wyroku? – SSO Dariusz Wysocki, Sąd Okręgowy w Płocku,


10.00-10.20

 

Problem sformułowania tezy dowodowej postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w aspekcie jakości i przydatności tej opinii w postępowaniu sądowym – SSO sędzia Leon Miroszewski, Sąd Okręgowy w Szczecinie,


10.20-10:40

 

Wybrane problemy opiniowania przez biegłego z zakresu slangu narkotykowego – SSR dr Piotr Gensikowski, Sąd Rejonowy w Grudziądzu,

 

10.40-11.00

 

Przesłuchanie pokrzywdzonego oraz świadka poniżej lat 15 z udziałem biegłego psychologa – uwagi z praktyki adwokata – adw. Anna Hejnar-Zawisza, Izba Adwokacka w Warszawie.


11.00-11.20

 

Dyskusja


11.20-11.50

 

Przerwa na kawę


11.50-13.30

 

Panel II


11.50-12.10

 

Modele oceny opinii psychologicznej w postępowaniu karnym – SSR dr Sebastian Ładoś, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,


12.10-12.30

 

Dlaczego niektóre opinie sądowo-psychologiczne można wyrzucić do kosza? Ograniczeniametodologiczne, logiczne i etyczne pracy biegłego psychologa – mgr Łukasz Mazur, biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie „Stop Manipulacji” oraz mgr Inga Markiewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,


12.30-12.50

 

Zagadnienia związane z weryfikacją opinii sporządzonych przez biegłych psychiatrów napotrzeby postępowania karnego – kilka słów z praktyki prokuratora – PPR Izabela Dołgań-Szymańska, Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe w Warszawie,


12.50-13.10

 

Pozycja biegłego psychiatry – jakość opinii i możliwości jej oceny – prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


13.10-13.30

 

Dyskusja


13.30-14.30

 

Lunch


14.30-16.10

 

Panel III


14.30-14.50

 

Analiza kryminalna – o pół kroku dalej – SSR Jakub Iwaniec, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,


14.50-15.10

 

Jakość weryfikowania kompetencji i rzetelności biegłych w Polsce. Doświadczenia młodego prawnika – apl. adw. Bartosz Lewandowski, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Uniwersytet Warszawski, Izba Adwokacka w Warszawie,


15.10-15.30

 

Specyfika opinii biegłego w cywilnych procesach medycznych w aktualnym orzecznictwie i badaniach własnych – dr n. prawnych, lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,


15:30-15.50

 

Standaryzacja kształcenia ekspertów z zakresu badań pisma, jako podstawa wpisu na listębiegłych sądowych – dr Adam Buczek, biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Krakowie i Gliwicach, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne


15.50-16.10

 

Dyskusja


16.10-16.30

 

Zakończenie

 

Sala A2, WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, 24 lutego 2016 r. (środa), godz. 9:00-16:30

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Rejestracja do dnia 22.02.2016 r. na adres: konferencja@ordoiuris.pl.

 

Honorowe patronaty:

 

   

 

 

Patronat medialny:

 

Edukacja

06.09.2017

Weź udział w stażu! Nowa edycja rusza 2 października.

Jednym z kluczowych obszarów działalności Instytutu Ordo Iuris jest intelektualna i etyczna formacja młodych prawników. W ramach kolejnych programów stażowych studenci i absolwenci prawa oraz innych nauk społecznych doskonalą swoje umiejętności pod okiem doświadczonych prawników – praktyków i akademików.

Czytaj Więcej
Edukacja

21.07.2017

MEN wycofuje się z kontrowersyjnych zmian w programie "Wychowanie do Życia w Rodzinie"

MEN wycofało się z kontrowersyjnych zmian w programie "Wychowanie do Życia w Rodzinie". Propozycja programu dla szkół ponadpodstawowych zawierała niestety szereg treści, które budziły wątpliwości organizacji prorodzinnych i samych rodziców. Największy niepokój i sprzeciw budziły wymogi stanowiące realizację genderowej Konwencji Stambulskiej, która pod hasłem walki z przemocą propaguje ideologię gender. 
Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.06.2017

Analiza Ordo Iuris: brak podstaw prawnych do wprowadzenia programu finansowania in vitro przez Radę m.st. Warszawy

8 czerwca warszawscy radni zdecydują czy miasto będzie finansować procedury in vitro. Instytut Ordo Iuris podnosi zasadnicze wątpliwości prawne w odniesieniu do projektu. Najpoważniejszy zarzut dotyczy braku podstaw prawnych do przyjęcia uchwały przez Radę m.st. Warszawy.
Czytaj Więcej
Edukacja

19.12.2016

Od kiedy obowiązują nowe przepisy dotyczące edukacji domowej?

Sensem przepisów przejściowych (intertemporalnych) jest określenie cezury czasowej, do której stosuje się przepisy prawa w starym brzmieniu, a od którego momentu stosuje się przepisy prawa w nowym brzmieniu.

Wyjaśniając wątpliwości narosłe wokół art. 305 ustawy z 16 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (ustawa uchwalona przez Sejm, przed rozpatrzeniem przez Senat, co oznacza, że możliwe są jeszcze zmiany) wpierw należy przytoczyć ten przepis w całości:

Czytaj Więcej