Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści

Konferencja naukowa „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”

Data publikacji: 15.09.2017

materiały prasowe Ordo Iuris

Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej” podejmie ważną tematykę związaną z kierunkami w jakich powinna podążać polityka rodzinna.

Prelegenci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Węgier, Finlandii i Polski poszukają odpowiedzi na pytania o preferencje, jakimi powinien kierować się prawodawca kształtując instrumenty polityki rodzinnej i które z jej mechanizmów mogą najskuteczniej realizować zakładane cele.

Celem konferencji będzie przedstawienie konstytucyjnych i aksjologicznych uwarunkowań polityki rodzinnej na gruncie prawa polskiego, międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem rosnącej roli, jaką państwo odgrywa w życiu rodziny. Pytania o politykę rodzinną zostaną postawione w kontekście innych polityk prowadzonych przez państwo, m. in. polityki równości płci. Specjaliści z różnych uczelni wypowiedzą się na temat zmieniających się perspektyw postrzegania wartości ekonomicznej pracy w domu i rodzicielstwa. Analizie zostaną poddane świadczenia pieniężne i inne instrumenty pomocy rodzinie jakie może i jakie powinno stosować państwo.

Konferencja, która odbędzie się 22 września w dawnym gmachu biblioteki UW, została objęta patronatem honorowym Wicepremiera Rządu RP Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dra Jarosława Gowina, Wicepremiera Rządu RP Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Zapisy i szczegółowe informacje na stronie www.rodzina.ordoiuris.pl

Konferencja

Powrót dzieci do rodzinnego domu możliwy dzięki zaangażowaniu prawników Ordo Iuris

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie pozwolił na powrót do domu trójki dzieci, odebranych rodzicom w czerwcu 2016 r. rodzicom. Skutecznego wsparcia całej rodzinie udzielili prawnicy Ordo Iuris współpracujący z wyspecjalizowanymi organizacjami społecznymi.
Czytaj Więcej

Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”

22 września 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”, której organizatorami był Instytut Ordo Iuris oraz Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj Więcej

Po interwencji Ordo Iuris sprawą pobicia dziewczynki w warszawskiej podstawówce zajmie się prokuratura

Prokuratura będzie zobowiązana do przeprowadzenia czynności w sprawie karnej pracowników szkoły, w której rówieśnicy podczas zajęć pobili małoletnią Nicolę. Sąd Rejonowy Warszawa Praga-Północ uwzględnił przygotowane przez prawników Ordo Iuris zażalenie i uchylił postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania w tej sprawie.
Czytaj Więcej

Na konferencji OBWE o patologiach związanych z funkcjonowaniem Barnevernet

Na warszawskiej konferencji OBWE Instytut Ordo Iuris zorganizował panel poświęcony ocenie funkcjonowania norweskiego Urzędu ds. Dzieci Barnevernet. Eksperci Ordo Iuris wskazywali na konieczność podjęcia kroków w celu udzielania ochrony Norwegom poszukującym schronienia w Polsce, jak również systemowego wsparcia dla Polaków mieszkających dzisiaj w Norwegii.
Czytaj Więcej