Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści

Konferencja naukowa „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”

Data publikacji: 15.09.2017

materiały prasowe Ordo Iuris

Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej” podejmie ważną tematykę związaną z kierunkami w jakich powinna podążać polityka rodzinna.

Prelegenci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Węgier, Finlandii i Polski poszukają odpowiedzi na pytania o preferencje, jakimi powinien kierować się prawodawca kształtując instrumenty polityki rodzinnej i które z jej mechanizmów mogą najskuteczniej realizować zakładane cele.

Celem konferencji będzie przedstawienie konstytucyjnych i aksjologicznych uwarunkowań polityki rodzinnej na gruncie prawa polskiego, międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem rosnącej roli, jaką państwo odgrywa w życiu rodziny. Pytania o politykę rodzinną zostaną postawione w kontekście innych polityk prowadzonych przez państwo, m. in. polityki równości płci. Specjaliści z różnych uczelni wypowiedzą się na temat zmieniających się perspektyw postrzegania wartości ekonomicznej pracy w domu i rodzicielstwa. Analizie zostaną poddane świadczenia pieniężne i inne instrumenty pomocy rodzinie jakie może i jakie powinno stosować państwo.

Konferencja, która odbędzie się 22 września w dawnym gmachu biblioteki UW, została objęta patronatem honorowym Wicepremiera Rządu RP Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dra Jarosława Gowina, Wicepremiera Rządu RP Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Zapisy i szczegółowe informacje na stronie www.rodzina.ordoiuris.pl

Konferencja

Prawnicy Ordo Iuris udowodnili brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej matce chorego na autyzm 12-latka

Na skutek interwencji prawników z Instytutu Ordo Iuris Sąd Rejonowy w Szczytnie stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej matce, której zarzucono przemoc wobec dziecka.
Czytaj Więcej

W obronie jasełek i kolędowania

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia do Instytutu Ordo Iuris wpływają zapytania od zaniepokojonych rodziców, których dzieciom odmawia się prawa do wystawiania jasełek czy wspólnego śpiewania kolęd. W opinii Instytutu to naruszenie Konstytucji oraz dyskryminacja chrześcijan i ich wartości.
Czytaj Więcej

NSA przyznał rację Ordo Iuris. Walka o bon wychowawczy w Nysie trwa.

Pomimo działań podjętych m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, bon wychowawczy dający rodzicom realną możliwość wyboru sposobu opieki nad dzieckiem, nadal funkcjonuje w Nysie. Instytut Ordo Iuris podjęło próbę włączenia się do postępowania w celu przedstawienia stanowiska i wykazania konstytucyjności działań Rady Miasta wprowadzającej ww. bon. Na skutek zażalenia Ordo Iuris, Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 6 grudnia 2017 r., uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odmawiające Ordo Iuris możliwości przystąpienia do powyższego postępowania.
Czytaj Więcej

Norwegia łamie postanowienia Konwencji Haskiej

Wobec Silje Garmo, która złożyła z pomocą Ordo Iuris wniosek o udzielenie azylu w Polsce, władze Norwegii oraz norweski urząd ds. dzieci (Barnevernet) wciąż wszczynają nowe postępowania zmierzające do zaocznego odebrania matce pieczy nad 10-miesięczną córką. Prawnicy Ordo Iuris zwracają uwagę, że to działania niezgodne z postanowieniami Konwencji Haskiej.
Czytaj Więcej