Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Raport Ordo Iuris dla OBWE na temat przestępstw z nienawiści

Data publikacji: 11.05.2017

fotolia.com

Już po raz trzeci Instytut Ordo Iuris przygotował raport na temat przestępstw z nienawiści popełnionych w Polsce. Raport będzie częścią ogólnoeuropejskiego zestawienia OBWE, przygotowanego na podstawie danych przekazanych przez rządy poszczególnych państw oraz organizacje pozarządowe.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie od 2012 roku prowadzi badania nad skalą tzw. przestępstw z nienawiści, do których dochodzi w krajach europejskich. Informacje zbierane są dzięki raportom cząstkowym sporządzanym przez państwa, organizacje międzynarodowe oraz organizacje pozarządowe.

Instytut Ordo Iuris począwszy od 2015 roku regularnie partycypuje we współtworzeniu wspomnianego raportu. Ostatni, trzeci z kolei raport Instytutu złożony został w kwietniu 2017 r. i obejmował w głównej mierze przykłady przestępstw motywowanych nienawiścią na tle religijnym, m.in. akty przemocy oraz uprzedzenia wobec chrześcijan w Polsce. Każdego roku dochodzi bowiem do minimum kilkudziesięciu przypadków wandalizmów, desakracji, obrazy uczuć religijnych, a tylko część z nich zgłaszana jest na policję lub nagłaśniania przez media. Jednym z najgłośniejszych przykładów, wymienionym w raporcie Ordo Iuris, było zakłócenie Mszy Świętej w kościele św. Anny w kwietniu ubiegłego roku, gdy podczas czytania listu biskupów dotyczącego kwestii niedopuszczalności aborcji zorganizowana grupa feministek zakłóciła Msze i wyszła z kościoła. Akcja była zaplanowana przez radykalne środowiska feministyczne, o czym można było dowiedzieć się z wydarzenia na facebooku. Przeciwko organizatorkom wniesiono zarzuty o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawą zajmuje się obecnie prokuratura.

Inne doniesienia wskazane przez Instytut dotyczą m.in. kradzieży i włamań do kościołów np. w Warszawie, Lipianach, Kaskach, Siemieniu, Regulicach, Sejnach na Podlasiu, czy dewastacji grobów np. zniszczenie grobów w Częstochowie, Ostrowie Wielkopolskim czy Ełku. Niestety kilkukrotnie w ciągu roku dochodziło również do profanacji Hostii, w tym nawet przez gimnazjalistów w głośnej sprawie z Jasła. Dane z raportów Ordo Iuris przekazywanych do OBWE wskazują, że każdego roku liczba incydentów motywowanych nienawiścią wobec chrześcijan i chrześcijańskich symboli wzrasta. Do Ordo Iuris można zgłaszać wypadki przestępstw motywowanych nienawiścią,  Instytut angażuje się również w zapewnienie wsparcia prawnego dla ofiar przestępstw z nienawiści.

Grupę zgłaszanych przestępstw na potrzeby raportu nazwano „przestępstwami z nienawiści”, mogą one obejmować groźby, szkody materialne na mieniu, napaści, morderstwa lub jakiekolwiek inne przestępstwa motywowane nienawiścią bądź uprzedzeniami.

Na potrzeby sporządzenia ogólnoeuropejskiego raportu przyjęto ujednolicone kryteria weryfikacji dla zgłoszeń ze wszystkich państw. Aby dany czyn został zakwalifikowany przez autorów zbiorczego raportu OBWE za tzw. przestępstwo z nienawiści, dane zdarzenie musi spełniać jednocześnie dwa kryteria: po pierwsze akt musi stanowić przestępstwo w świetle prawa karnego zgodnie z porządkiem krajowym danego państwa; po drugie, akt musiał być motywowany uprzedzeniami (np. na tle rasowym, religijnym, etnicznym, narodowościowym, płciowym, orientacji seksualnej).

 

Pobierz raport

Wolność Sumienia

22.11.2017

OBWE uznaje przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce na podstawie danych opracowanych przez Ordo Iuris

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wydała kolejny Raport o przestępstwach z nienawiści. Po raz pierwszy w Raporcie za rok 2016, w części dotyczącej Polski, wskazano chrześcijan jako odrębną grupę ofiar przestępstw z nienawiści i uwzględniono 19 takich przypadków, z których aż 17 przekazał OBWE Instytut Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

12.10.2017

Rada Europy uznaje prześladowania chrześcijan za ludobójstwo i apeluje do ONZ o ustanowienie trybunału ad hoc ds. zbrodni ISIS

W dniu 12 października Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło historyczną rezolucję w sprawie ścigania i karania zbrodni przeciw ludzkości oraz możliwego ludobójstwa popełnianego przez tzw. Państwo Islamskie (ISIS/Daesh).
Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

26.09.2017

Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie za zbadaniem zbrodni wobec chrześcijan

W dniu 21 września Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jednomyślnie przyjęła rezolucję, która potępia zbrodnie "Państwa Islamskiego" (ISIS) popełniane wobec mniejszości religijnych w Iraku. Rezolucja przewiduje utworzenie specjalnego Zespołu Śledczego, którego zadaniem będzie wsparcie irackiego rządu w zbieraniu dowodów islamskich przestępstw.
Czytaj Więcej

Na konferencji OBWE o patologiach związanych z funkcjonowaniem Barnevernet

Na warszawskiej konferencji OBWE Instytut Ordo Iuris zorganizował panel poświęcony ocenie funkcjonowania norweskiego Urzędu ds. Dzieci Barnevernet. Eksperci Ordo Iuris wskazywali na konieczność podjęcia kroków w celu udzielania ochrony Norwegom poszukującym schronienia w Polsce, jak również systemowego wsparcia dla Polaków mieszkających dzisiaj w Norwegii.
Czytaj Więcej