Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści

Raport Ordo Iuris dla OBWE na temat przestępstw z nienawiści

Data publikacji: 11.05.2017

fotolia.com

Już po raz trzeci Instytut Ordo Iuris przygotował raport na temat przestępstw z nienawiści popełnionych w Polsce. Raport będzie częścią ogólnoeuropejskiego zestawienia OBWE, przygotowanego na podstawie danych przekazanych przez rządy poszczególnych państw oraz organizacje pozarządowe.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie od 2012 roku prowadzi badania nad skalą tzw. przestępstw z nienawiści, do których dochodzi w krajach europejskich. Informacje zbierane są dzięki raportom cząstkowym sporządzanym przez państwa, organizacje międzynarodowe oraz organizacje pozarządowe.

Instytut Ordo Iuris począwszy od 2015 roku regularnie partycypuje we współtworzeniu wspomnianego raportu. Ostatni, trzeci z kolei raport Instytutu złożony został w kwietniu 2017 r. i obejmował w głównej mierze przykłady przestępstw motywowanych nienawiścią na tle religijnym, m.in. akty przemocy oraz uprzedzenia wobec chrześcijan w Polsce. Każdego roku dochodzi bowiem do minimum kilkudziesięciu przypadków wandalizmów, desakracji, obrazy uczuć religijnych, a tylko część z nich zgłaszana jest na policję lub nagłaśniania przez media. Jednym z najgłośniejszych przykładów, wymienionym w raporcie Ordo Iuris, było zakłócenie Mszy Świętej w kościele św. Anny w kwietniu ubiegłego roku, gdy podczas czytania listu biskupów dotyczącego kwestii niedopuszczalności aborcji zorganizowana grupa feministek zakłóciła Msze i wyszła z kościoła. Akcja była zaplanowana przez radykalne środowiska feministyczne, o czym można było dowiedzieć się z wydarzenia na facebooku. Przeciwko organizatorkom wniesiono zarzuty o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawą zajmuje się obecnie prokuratura.

Inne doniesienia wskazane przez Instytut dotyczą m.in. kradzieży i włamań do kościołów np. w Warszawie, Lipianach, Kaskach, Siemieniu, Regulicach, Sejnach na Podlasiu, czy dewastacji grobów np. zniszczenie grobów w Częstochowie, Ostrowie Wielkopolskim czy Ełku. Niestety kilkukrotnie w ciągu roku dochodziło również do profanacji Hostii, w tym nawet przez gimnazjalistów w głośnej sprawie z Jasła. Dane z raportów Ordo Iuris przekazywanych do OBWE wskazują, że każdego roku liczba incydentów motywowanych nienawiścią wobec chrześcijan i chrześcijańskich symboli wzrasta. Do Ordo Iuris można zgłaszać wypadki przestępstw motywowanych nienawiścią,  Instytut angażuje się również w zapewnienie wsparcia prawnego dla ofiar przestępstw z nienawiści.

Grupę zgłaszanych przestępstw na potrzeby raportu nazwano „przestępstwami z nienawiści”, mogą one obejmować groźby, szkody materialne na mieniu, napaści, morderstwa lub jakiekolwiek inne przestępstwa motywowane nienawiścią bądź uprzedzeniami.

Na potrzeby sporządzenia ogólnoeuropejskiego raportu przyjęto ujednolicone kryteria weryfikacji dla zgłoszeń ze wszystkich państw. Aby dany czyn został zakwalifikowany przez autorów zbiorczego raportu OBWE za tzw. przestępstwo z nienawiści, dane zdarzenie musi spełniać jednocześnie dwa kryteria: po pierwsze akt musi stanowić przestępstwo w świetle prawa karnego zgodnie z porządkiem krajowym danego państwa; po drugie, akt musiał być motywowany uprzedzeniami (np. na tle rasowym, religijnym, etnicznym, narodowościowym, płciowym, orientacji seksualnej).

Wolność Sumienia

17.07.2017

Klauzula sumienia dla farmaceutów - demaskujemy kłamstwa Gazety Wyborczej

W ostatnim dniach Gazeta Wyborcza we właściwy sobie sposób przekazała informacje na temat działań Instytutu Ordo Iuris skierowanych do farmaceutów. Przypominamy, że wolność sumienia zawsze będzie posiadać pierwszeństwo przed rzekomym „prawem do antykoncepcji”, które nie posiada żadnych gwarancji w Konstytucji RP ani w prawie międzynarodowym.
Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

04.07.2017

Czas zareagować na to ludobójstwo! Prześladowania chrześcijan i międzynarodowe instrumenty reagowania na zbrodnie ISIS

Raport Instytutu Ordo Iuris: „Persecutions of Christians: Time to React to Genocide” nie pozostawia złudzeń – prześladowania chrześcijan to fakt, który na forum międzynarodowym jest uznawany za bardzo niewygodny. Nadszedł jednak najwyższy czas na właściwą reakcję wspólnoty międzynarodowej i wykorzystanie właściwych instrumentów w celu adekwatnego ukarania i powstrzymania zbrodni ludobójstwa.
Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

13.06.2017

Austriacki parlament uznaje prześladowania chrześcijan za ludobójstwo

6 czerwca austriacki parlament jednomyślnie uchwalił historyczną rezolucję, w której formalnie uznał prześladowania chrześcijan przez tzw.  Państwo Islamskie za ludobójstwo.  To kolejna uchwała, która potwierdza, że chrześcijanie na Wschodzie są ofiarami ludobójstwa.
Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

06.06.2017

Kolumbia: cezar zamierza zasiąść na ołtarzu

Instytut Ordo Iuris dla Episkopatu Kolumbii przygotował analizę prawną kontrowersyjnych rozwiązań wprowadzających swoisty system państwowego zarządzania wolnością religijną.
Czytaj Więcej