fbpx Polsko-węgierska współpraca na rzecz ochrony wartości. Deklaracja Ordo Iuris i Center for Fundamental Rights | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Polsko-węgierska współpraca na rzecz ochrony wartości. Deklaracja Ordo Iuris i Center for Fundamental Rights

Data publikacji: 18.02.2020

Center for Fundamental Rights

W czasach podważania podstawowych wartości duże znaczenie ma międzynarodowa współpraca w celu ich ochrony. Delegacja Instytutu Ordo Iuris spotkała się w Budapeszcie z reprezentantami węgierskiego think-tanku prawnego Center for Fundamental Rights. Przedstawiciele obydwu organizacji podpisali wspólną Deklarację oraz Porozumienie o Współpracy. Spotkanie ma być początkiem wspólnych działań na rzecz realizacji najważniejszych celów na forum międzynarodowym. Podczas wizyty w Budapeszcie, przedstawiciele Ordo Iuris odbyli także rozmowy z delegatami rządu Węgier.

 

Instytut reprezentowali: Prezes Jerzy Kwaśniewski, Wiceprezes dr Tymoteusz Zych i Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Karolina Pawłowska. Poprzez wspólną działalność interwencyjną, analityczną i doradczą obie organizacje mają zamiar przywrócić zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym właściwe rozumienie praw człowieka. Dziś, gdy traktowane są one instrumentalnie, a radykalni ideolodzy próbują przypisywać im znaczenie stojące w całkowitej sprzeczności z ich prawdziwym brzmieniem, stworzenie szerokiej koalicji broniącej podstawowych wartości jest szczególnie ważne. Będzie to również istotne ze względu na konieczność przeciwstawienia się coraz silniejszym tendencjom Unii Europejskiej i ONZ zmierzającym do zmniejszenia wpływu państw na ich funkcjonowanie, które szczególnie uderzają w państwa Europy Środkowej i Wschodniej.

 

W trakcie wizyty w Budapeszcie przedstawiciele Ordo Iuris mieli również możliwość spotkania się z reprezentantami węgierskiego rządu. Podczas licznych spotkań dzielili się doświadczeniami i proponowanymi kierunkami działań w wielu obszarach. Rozmowy dotyczyły m.in. polityki rodzinnej, ochrony wolności religijnej, walki z prześladowaniami chrześcijan, a także ochrony prawa do życia oraz praw rodziców i rodziny na forum międzynarodowym.

 

„Rozmawialiśmy o konieczności przeciwstawienia się coraz częstszym próbom naruszania suwerenności poszczególnych państw członkowskich przez urzędników Unii Europejskiej, ONZ i Rady Europy. Wszystkie rozmowy prowadziły do jednego wniosku - tylko zdecydowane działania będą w stanie zatrzymać coraz bardziej radykalne postulaty ideologicznych aktywistów” – podkreśliła Karolina Pawłowska.

Wspieram

Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski

· Instytut Ordo Iuris opublikował odpowiedź na zarzuty skierowane przez maltańskiego europosła Cyrusa Engerera, dotyczące m.in. rzekomej dyskryminacji kobiet i osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

02.08.2022

Grupa europosłów sprzeciwia się zakazowi wstępu do Parlamentu Europejskiego dla organizacji prolife

· Grupa 24 europosłów podpisała przygotowany przez Instytut Ordo Iuris list do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wyrażający sprzeciw wobec prób wycofania dostępu do PE dla organizacji konserwatywnych i prolife.

Czytaj Więcej

Przesłuchania publiczne w sprawie traktatu antypandemicznego: wiele krytycznych głosów

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny przeprowadził cztery sesje w ramach pierwszej rundy wysłuchań publicznych z udziałem zainteresowanych stron i różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (organizacji międzynarodowych, instytucji akademickich, organizacji sektora prywatnego, instytucji medycznych) w celu omówienia treści tzw.

Czytaj Więcej

Kolejna próba wykorzystania przez Unię Europejską porozumienia gospodarczego do narzucenia agendy aborcyjnej i LGBTIQ krajom Południa

• Umowa post-Cotonou między Unią Europejską a 79 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) została wynegocjowana w celu zastąpienia poprzedniego dwudziestoletniego porozumienia gospodarczego między tymi dwoma blokami państw.

Czytaj Więcej