Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Polsko-węgierska współpraca na rzecz ochrony wartości. Deklaracja Ordo Iuris i Center for Fundamental Rights

Data publikacji: 18.02.2020

Center for Fundamental Rights

W czasach podważania podstawowych wartości duże znaczenie ma międzynarodowa współpraca w celu ich ochrony. Delegacja Instytutu Ordo Iuris spotkała się w Budapeszcie z reprezentantami węgierskiego think-tanku prawnego Center for Fundamental Rights. Przedstawiciele obydwu organizacji podpisali wspólną Deklarację oraz Porozumienie o Współpracy. Spotkanie ma być początkiem wspólnych działań na rzecz realizacji najważniejszych celów na forum międzynarodowym. Podczas wizyty w Budapeszcie, przedstawiciele Ordo Iuris odbyli także rozmowy z delegatami rządu Węgier.

 

Instytut reprezentowali: Prezes Jerzy Kwaśniewski, Wiceprezes dr Tymoteusz Zych i Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Karolina Pawłowska. Poprzez wspólną działalność interwencyjną, analityczną i doradczą obie organizacje mają zamiar przywrócić zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym właściwe rozumienie praw człowieka. Dziś, gdy traktowane są one instrumentalnie, a radykalni ideolodzy próbują przypisywać im znaczenie stojące w całkowitej sprzeczności z ich prawdziwym brzmieniem, stworzenie szerokiej koalicji broniącej podstawowych wartości jest szczególnie ważne. Będzie to również istotne ze względu na konieczność przeciwstawienia się coraz silniejszym tendencjom Unii Europejskiej i ONZ zmierzającym do zmniejszenia wpływu państw na ich funkcjonowanie, które szczególnie uderzają w państwa Europy Środkowej i Wschodniej.

 

W trakcie wizyty w Budapeszcie przedstawiciele Ordo Iuris mieli również możliwość spotkania się z reprezentantami węgierskiego rządu. Podczas licznych spotkań dzielili się doświadczeniami i proponowanymi kierunkami działań w wielu obszarach. Rozmowy dotyczyły m.in. polityki rodzinnej, ochrony wolności religijnej, walki z prześladowaniami chrześcijan, a także ochrony prawa do życia oraz praw rodziców i rodziny na forum międzynarodowym.

 

„Rozmawialiśmy o konieczności przeciwstawienia się coraz częstszym próbom naruszania suwerenności poszczególnych państw członkowskich przez urzędników Unii Europejskiej, ONZ i Rady Europy. Wszystkie rozmowy prowadziły do jednego wniosku - tylko zdecydowane działania będą w stanie zatrzymać coraz bardziej radykalne postulaty ideologicznych aktywistów” – podkreśliła Karolina Pawłowska.

Wspieram
Ochrona życia

21.10.2020

Międzynarodowe poparcie dla ochrony życia. Opinia Ordo Iuris i organizacji prorodzinnych trafiła do TK

Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał kwestię zgodności z Konstytucją przepisów dopuszczających przeprowadzenie aborcji eugenicznej. Instytut Ordo Iuris podkreśla w swojej opinii „amici curiae”, że tzw. przesłanka eugeniczna narusza potwierdzoną w ustawie zasadniczej gwarancję ochrony życia na każdym jego etapie oraz wiążące Polskę umowy międzynarodowe.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

16.10.2020

Aborcja eugeniczna narusza Konstytucję. Opinia Ordo Iuris przekazana Trybunałowi

W najbliższych dniach Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał kwestię zgodności z ustawą zasadniczą przepisów pozwalających na dokonywanie aborcji eugenicznej. Wniosek w tej sprawie złożony został przez grupę posłów reprezentowaną przez dra Bartłomieja Wróblewskiego oraz Piotra Uścińskiego. Swoją opinię na ten temat skierował do Trybunału także Instytut Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.10.2020

Gender w sporcie. Projekt rezolucji ONZ dyskryminujący kobiety

Rada Praw Człowieka ONZ opracowała projekt rezolucji mającej eliminować dyskryminację kobiet i dziewcząt w sporcie. Projekt miał być procedowany na zakończonej 7 października 45.

Czytaj Więcej
Wolność religii w szkole

14.10.2020

Po interwencji Ordo Iuris krzyże wróciły do szkoły

Do sal jednej z wrocławskich szkół podstawowych wróciły krzyże. Wcześniej zostały one usunięte przez dyrekcję, co spotkało się ze sprzeciwem grupy rodziców. Interwencję w tej sprawie podjął Instytut Ordo Iuris. Prawnicy przekazali dyrekcji analizę stwierdzającą, że naraża się ona na odpowiedzialność prawną lekceważąc wolę rodziców.

Czytaj Więcej