Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Pigułka po” dla dzieci i bez recepty? Ordo Iuris interweniuje u posłów

Data publikacji: 01.02.2024

Adobe Stock

· Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, zakładający zniesienie wymogu uzyskania recepty na zakup w aptece tzw. pigułek „dzień po”.

· Tabletki miałyby być sprzedawane także osobom małoletnim bez jakiegokolwiek nadzoru lekarza.

· Aktualnie w Polsce wszystkie tabletki antykoncepcyjne, w tym tzw. pigułki „dzień po” dostępne są wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej.

· Projektowane zwiększenie dostępności tych produktów wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia kobiet.

· Badania naukowe wykazały, że pigułki „dzień po”, oprócz działania antykoncepcyjnego, mają również właściwości wczesnoporonne.

· Do posłów i posłanek trafiło stanowisko Ordo Iuris, w którym Instytut zaapelował o zachowanie przepisów umożliwiających kontrolę nad stosowaniem tabletek.

   

PRZECZYTAJ MEMORANDUM – LINK

 

W memorandum Instytut Ordo Iuris wykazał wątpliwości i zagrożenia jakie wiążą się ze stosowaniem tabletek tzw. antykoncepcji awaryjnej, powszechnie określanych jako pigułki „dzień po”. Rządowy projekt ustawy, który w poniedziałek trafił do Sejmu, zakłada zmianę kategorii dostępności tych produktów, czyli umożliwienie ich sprzedaży bez wymogu przedstawienia recepty lekarskiej. Zgodnie z projektem możliwość swobodnego nabywania tych środków hormonalnych miałyby także osoby małoletnie.

W swoim stanowisku Instytut powołał się w szczególności na badanie włoskich naukowców z 2011 r., w którym wykazali oni, że antykoncepcyjny charakter pigułek „dzień po” dotyczy wyłącznie fazy przedowulacyjnej, a jeżeli zostały przyjęte po owulacji i zapłodnieniu, ich mechanizm działania polega na uniemożliwieniu zagnieżdżenia się ludzkiego zarodka w macicy matki. Jest to więc typowe działanie wczesnoporonne. Ten sam mechanizm działania jest właściwy dla innych produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce jako tzw. antykoncepcja awaryjna.

Polskie prawo przewiduje ochronę życia ludzkiego od poczęcia, stąd obrót środkami poronnymi jest zakazany. Przywołane w piśmie Ordo Iuris stanowisko doktryny w tym zakresie jednoznacznie wskazuje, że dopuszczenie do obrotu środków o działaniu wczesnoporonnym stanowi obejście przepisów chroniących życie ludzkie. Jednocześnie zwrócono uwagę, że zakazanie lub przynamniej ograniczenie sprzedaży takich preparatów jest w pełni zgodne z prawem, w tym prawem Unii Europejskiej. 

Niezależnie od powyższych zastrzeżeń natury etycznej i prawnej, w memorandum Instytut przypomniał zastrzeżenia dotyczące możliwości nabywania tych środków bez recepty lekarskiej, które w 2015 r. wyraziła Naczelna Rada Aptekarska. W stanowisku NRA podkreślono zagrożenia dla zdrowia kobiet, które niesie ze sobą częste stosowanie tabletek antykoncepcji awaryjnej.

„W wysłanym do posłów stanowisku zaapelowaliśmy o zachowanie wymogu uzyskania recepty lekarskiej jako warunku nabycia w aptece tzw. tabletek awaryjnych. Jest to absolutne minimum jakie powinien zapewnić ustawodawca, aby przeciwdziałać nadmiernemu stosowaniu tych środków. Ich nadużywanie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia kobiet” – stwierdziła Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.    

Wspieram
Ochrona życia

12.04.2024

Sejm zignorował Konstytucję i przyjął w pierwszym czytaniu 4 projekty aborcyjne do dalszych prac

W dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) miały miejsce głosowania nad czterema proaborcyjnymi poselskimi projektami ustaw. Choć wszystkie bez wyjątku są rażąco niezgodne z Konstytucją, żaden z nich nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Przyczynili się do tego nie tylko posłowie koalicji rządzącej, ale niestety również niektórzy politycy opozycji, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu niektórych projektów lub wstrzymywali się od głosu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Pierwsze czytanie proaborcyjnych projektów. Opinie Ordo Iuris

Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji. Instytut Ordo Iuris przygotował opinie na temat projektów.

PROJEKT KOALICJI OBYWATELSKIEJ - LINK

Czytaj Więcej