Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Medyczne aspekty ograniczeń covidowych – raport Ordo Iuris i debata ekspertów

Data publikacji: 12.01.2022

Ordo Iuris

· Instytut Ordo Iuris, we współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, przygotował raport o zdrowotnych aspektach ograniczeń covidowych.

· W publikacji zwrócono uwagę m.in. na spadek liczby hospitalizacji oraz porad udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

· Autorzy raportu zauważyli także negatywny wpływ izolacji na zdrowie psychiczne obywateli, szczególnie młodzieży.

· Publikacja podejmuje również temat zasadności obowiązku szczepień w świetle badań naukowych oraz etycznego aspektu szczepionek produkowanych z wykorzystaniem linii płodowych. 

· Raport został zaprezentowany podczas debaty ekspertów.

POBIERZ RAPORT - LINK

Pandemia Covid-19 przyniosła szereg negatywnych skutków, przede wszystkim w obszarze ochrony zdrowia publicznego i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Interdyscyplinarne podejście do badań nad skutkami wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem epidemii ograniczeń praw i wolności musi zatem obejmować nauki o zdrowiu.

„W demokratycznym państwie wolność badań naukowych i prezentowania ich poglądów oraz szeroko pojęta wolność słowa jest wręcz elementem ustrojowym. Wolna debata oparta na argumentach naukowych pozwala społeczeństwu ocenić przyjęty przez rządzących kierunek działań” – podkreślił Łukasz Bernaciński, Członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris, we współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, przygotował raport o zdrowotnych aspektach obostrzeń epidemicznych. Publikacja obejmuje rozważania nad definicją pandemii i epidemii, skutecznością interwencji niefarmaceutycznych jako sposobu zwalczania zakażeń SARS-CoV-2, skutkami długotrwałej izolacji dla zdrowia psychicznego czy wreszcie skutecznością szczepień i etycznością procesu produkcji szczepionek i leków na Covid-19.

Autorzy publikacji podkreślili m.in., że w czasie pandemii spadła liczba hospitalizacji oraz porad udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Może się z tym wiązać wzrost wskaźnika śmiertelności. W raporcie poruszony został także temat pogorszenia stanu psychicznego w wyniku różnych sytuacji związanych z pandemią, w tym przymusowej izolacji. Problem ten dotknął w szczególności osoby w wieku 18-30 lat oraz ludzi, którzy już wcześniej zmagali się z problemami psychicznymi. Raport podejmuje też zagadnienie zasadności wprowadzania przymusu szczepień przeciwko Covid-19. Autorzy zwracają uwagę, że znaczny udział osób zaszczepionych w transmisji wirusa podważa konieczność segregacji sanitarnej.

Raport Instytutu został zaprezentowany podczas debaty ekspertów. Wśród panelistów znaleźli się współautorzy raportu - immunolog dr Piotr Witczak czy znany z licznych wypowiedzi medialnych kardiolog i internista lek. med. Paweł Basiukiewicz. W debacie udział wzięli także prof. Bogdan Chazan - dyrektor medyczny MaterCare International, biotechnolog prof. Piotr Rieske, dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska -ginekolog-położnik, kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Dorota Jarczewska - lekarz rodzinny oraz r.pr. Katarzyna Gęsiak Dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

„Interwencje niefarmaceutyczne doprowadziły do bardzo gwałtownych zmian w strukturze leczenia chorych w Polsce. Wywołały spadek liczby osób, które zgłaszały się po poradę lekarską oraz spadek sumarycznej liczby hospitalizacji. Jeżeli w jakimś województwie mieliśmy mniej redukcji hospitalizacji w stosunku do lat poprzednich, tam była mniejsza śmiertelność ponadnormatywna. Nie było też korelacji między śmiertelnością ponadnormatywną, a liczbą zgonów przypisanych do Covid" - zaznaczył lek. med. Basiukiewicz.

O przyczynach nadmiarowej liczby zgonów mówił też prof. Chazan.

„Nieszczęścia zaburzenia stanu zdrowia najczęściej zaczynają się w opiece ambulatoryjnej w domu. Jeżeli choroba nie zostanie odpowiednio wcześnie wykryta, a pacjent nie zostanie przewieziony do szpitala, to często już jest za późno, żeby uratować życie. Przyczyny obecnych problemów mogą leżeć w opiece ambulatoryjnej, w zdalnych poradach" - zauważył.

Do problemów personalnych w służbie zdrowia odniosła się natomiast dr hab. Gajzlerska.

„Wyeliminowanie na początku pandemii studentów pracujących w szpitalach było bardzo złą rzeczą. Po 7-8 miesiącach studenci sami prosili o możliwość kontaktu z pacjentem, dlatego że nie byli w stanie się uczyć wyłącznie zdalnie. Żaden fantom nie zastąpi człowieka. Decydenci chyba nie zastanowili się nad tym, w jaki sposób studentów, szczególnie ostatnich lat, można wykorzystać do pomocy" - stwierdziła.

Prelegenci poruszyli również kwestię szczepień. Dr Witczak omówił ich wpływ na poziom transmisji wirusa.

„Raport poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego szczepionki nie hamują transmisji wirusa, a wręcz mogą tę transmisję wzmagać. Po dłuższym okresie obserwacji wykazano, że skuteczność szczepionek spada gwałtownie, zwłaszcza w czasie występowania wariantu delta, a szczególnie wariantu omikron, który zaczyna dominować. W ciągu kilku miesięcy może ona spaść do zera" - powiedział lekarz.

Pozytywny wpływ szczepionek na walkę z pandemią zauważył za to prof. Rieske

„Nie ma skutecznego leczenia przeciwko COVID-19 i szybko nie będzie. Dzieje się tak dlatego, że pacjenci przychodzą do lekarzy, gdy kończy się okres namnażania wirusa - po 5 dniu od wystąpienia objawów, a po 10 od infekcji. Leki przeciwwirusowe wtedy nie mogą pomóc. Leki te są bardziej szkodliwe niż szczepienia. Skuteczną metodą jest szczepienie, bo dzięki niemu pojawiają się naturalne terapie immunologiczne, które działają od pierwszego dnia infekcji, a jeśli zaczną się objawy to ich skuteczność - stężenie, liczba komórek - gwałtownie wzrasta" - zaznaczył.

Kwestie etyczne szczepionek poruszyła dr Jarczewska.

„Osoby będące zwolennikami szczepień podnoszą argument, że wykorzystanie linii płodowych to kwestia historyczna, dotycząca aborcji sprzed kilkudziesięciu lat. Powiązania przemysłu farmaceutycznego i aborcyjnego są jednak coraz ściślejsze. Obecnie jest już 1557 linii płodowych, które można zakupić. Coraz więcej jest także pobrań tkanek dzieci uśmierconych w wyniku aborcji" - zauważyła.

R.pr. Gęsiak odniosła się za to do aspektów prawnych związanych z przymusem szczepień.

„Jeden z problemów występujących w projekcie Lewicy jest dyskryminacja osób, które chciałyby się zaszczepić, ale na skutek badania diagnostycznego przed szczepieniem, mają te możliwość co najmniej odroczoną. Takie osoby byłyby traktowane jako osoby niezaszczepione i musiały się testować co 48 godzin. Obowiązek szczepień przewidziany w projekcie jest powszechny i nie uwzględnia wyjątkowych okoliczności, które dotyczą poszczególnych grup osób, które mają przeciwwskazania albo nie potrzebują szczepień, ponieważ mają już odporność" - wskazała. 

Wcześniej Instytut opublikował także pierwszą część raportu, dotyczącą aspektów prawnych obostrzeń.

Wspieram
Wolności obywatelskie

30.11.2023

Walczymy z antychrześcijańską agresją. Aborcjoniści odpowiedzą za przerwanie Mszy św.

Radykałowie zapowiadający „opiłowywanie katolików” z praw liczą na to, że pozostaniemy bierni i z założonymi rękami będziemy patrzeć na wprowadzanie antychrześcijańskiego ustawodawstwa w Polsce. Aby się temu przeciwstawić, świadomi chrześcijanie muszą się zorganizować i podjąć zdecydowane działania. W przeciwnym razie, bezpieczeństwo chrześcijan w Polsce może zostać obniżone, co ośmieli wulgarnych prowokatorów do kolejnych ataków na katolickie świętości. 

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2023

Trwają prace nad nową wersją Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w mediach

· W WHO trwają pracę nad nową wersją Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

· W związku z tym, pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące upływu terminu na złożenie zastrzeżeń do obecnie opracowywanej wersji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

· Niektórzy komentatorzy wskazują, że nowa wersja Przepisów miałaby wejść w życie już 1 grudnia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

29.11.2023

Brutalny atak na działaczy pro life nie jest czynem chuligańskim. Sąd uwzględnia apelację w sprawie „Margota”

· Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację w sprawie trojga aktywistów LGBT skazanych za udział w zbiegowisku, zniszczenie ciężarówki Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz atak na jej działaczy, w wyniku którego jeden z wolontariuszy doznał obrażeń ciała.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.11.2023

Postępowanie o zniszczenie sowieckiej tablicy propagandowej umorzone

· Sąd Rejonowy w Elblągu umorzył postępowanie przeciwko dwóm mężczyznom oskarżonym o uszkodzenie tablicy znajdującej się przed tamtejszym cmentarzem wojennym Armii Czerwonej.

Czytaj Więcej