Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

European Centre for Law and Justice

ECLJ

European Centre for Law and Justice (ECLJ) – jest międzynarodową, pozarządową organizacją zajmującą się promowaniem oraz ochroną praw człowieka w Europie i na świecie. ECLJ posiada specjalny status konsultacyjny przy ONZ/ECOSOC od 2007. ECLJ zajmuje się prawnymi, legislacyjnymi oraz kulturalnymi problemami poprzez prowadzenie skutecznej strategii lobbowania, edukacji oraz działalności procesowej. ECLJ jest rzecznikiem głownie w sprawach ochrony wolności religijnych oraz godności człowieka przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz przy użyciu innych mechanizmów zapewnionych przez ONZ, Radę Europy, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz inne. ECLJ opiera swoją działalność na „duchowych oraz moralnych wartościach, które są wspólnym dziedzictwem Europejczyków i stanowią prawdziwe źródło wolności osobistej, wolności politycznej oraz rządów prawa – zasad, które tworzą podstawy każdej prawdziwiej demokracji”(Preambuła Statutu Rady Europy).

Rodzina i Małżeństwo

Kolejne sprawy dotyczące związków osób tej samej płci trafiły do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) rozpatrzy dwie skargi podważające obowiązującą we Włoszech definicję małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny.
Czytaj Więcej

Rodzina i Małżeństwo

H. v Finlandia: małżeństwo i „tożsamość płciowa” przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka postanowił skierować sprawę H. przeciwko Finlandii do Wielkiej Izby, w celu powtórnego jej rozpatrzenia.
Czytaj Więcej