Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Adatvédelmi irányelvek
Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

 

 1. BEVEZETÉS

 

Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, székhelye Varsóban , ul. Zielna 39, 00-108 Varsó (a továbbiakban: Intézet vagy adminisztrátor ), teljesítve a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok hatályos rendelkezéseiből, köztük az Európai Parlament és a Tanács (EU) rendeletéből eredő kötelezettségeit A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: GDPR ) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679. tájékoztatást kap személyes adatainak kezeléséről és védelméről.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt információk segítenek megérteni, hogy az Intézet milyen személyes adatokat gyűjt és kezel, azokat milyen célból használja fel, és milyen jogai vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

 

 1. FELDOLGOZÁSA AZ INTÉZMÉNYBEN

 

Az Intézet a személyes adatokat a következőkkel kapcsolatban gyűjti és kezeli:

 1. folyamatos kapcsolattartás az Intézettel az alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítása kapcsán, így különösen a szervezett társadalmi kampányokról (kampányok, viták, szemináriumok, tudományos és sajtótájékoztatók), valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről való tájékoztatás < tovább >
 2. társadalmi akciókat lebonyolított ( aláírások gyűjtése akciók, petíciók, tiltakozások stb. alá) < tovább >
 3. kapcsolatfelvétel a weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül < tovább >
 4. nyilvános rendezvények, viták, szemináriumok, tudományos vagy sajtótájékoztatók szervezése < tovább >
 5. kiadványok, elemzések, brosúrák, az Intézet állásfoglalásainak biztosítása < tovább >
 6. magánszemélyek és szervezetek (az eljárási beavatkozási program kedvezményezettjei) jogi segítségnyújtása < tovább >
 7. az Intézet tevékenységének adományozói támogatása < tovább >
 8. toborzás az internetes rendszerben üres álláshelyekre, szakmai gyakorlatokra vagy szakmai gyakorlatokra az intézetben < tovább >
 9. az Intézet weboldalainak használata a felhasználók által ( cookie -k használatával ) < tovább >

 

 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL FELDOLGOZOTT ADATOK KATEGÓRIÁI

 

Az Intézet a személyes adatokat az adatgyűjtés céljának eléréséhez szükséges mértékben gyűjti és kezeli.

A személyes adatok kezelésének céljától és jogalapjától függően az Intézet gyűjthet és kezelhet többek között a következő adatok:

 1. azonosító adatok, beleértve: név, vezetéknév, PESEL szám, születési idő;
 2. elérhetőségei, beleértve: lakcím vagy levelezési cím, telefonszám, e-mail cím;
 3. az Intézet jogszabályi céljaival összefüggésben gyűjtött és feldolgozott adatok, ideértve: nyilvános rendezvények, társadalmi kampányok szervezéséhez, az eljárási beavatkozási program kedvezményezettjeinek jogi segítségnyújtáshoz szükséges adatok, az Intézetnek nyújtott támogatással összefüggésben az adományozókra vonatkozó adatok.

 

 1. AZ INTÉZMÉNYBEN A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLKITŰZÉSEI, JOGALAPJA ÉS IDŐSZAKAI

 

1. Ha az Intézettől meghívást vagy tájékoztatást kap az Intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokat is.

 

Ez vonatkozik a levelezőlistára feliratkozott személyekre, az Intézettel közösségi oldalakon ( facebook , twitter , youtube ) kommunikáló személyekre, valamint azokra, akiknek adatait nyilvánosan elérhető forrásokból szerezte meg az Intézet.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

tájékoztatás az Intézet alapszabályban meghatározott céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokról (kampányokról, akciókról, tiltakozásokról, petíciókról, vitákról, szemináriumokról, tudományos vagy sajtótájékoztatókról), valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az ügyintéző jogos érdekének megvalósítása, amely az Intézetünkkel való folyamatos kapcsolattartás a jogszabályi céljaival kapcsolatban.

a cél eléréséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb addig, amíg Ön nem tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen

igények előterjesztése, érvényesítése és a követelésekkel szembeni védekezés, ideértve a személyes adatok kezelése elleni kifogások dokumentálását

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdeke

a jogszabályi rendelkezésekből eredő esetleges követelések elévülési ideje

 

2. Ha támogatja az Intézet által szervezett társadalmi akciókat (tüntetések, petíciók, kampányok).

 

Ez vonatkozik azokra a természetes személyekre, akik papíralapú formanyomtatványokat töltöttek ki és küldtek el az Intézet címére, vagy akik az Intézet által szervezett akciók, petíciók, tiltakozások vagy kampányok támogatása érdekében nyomtatványokat töltöttek ki az Intézet által üzemeltetett honlapokon.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

 

az adott társadalmi akciót támogató személyek tájékoztatása annak további menetéről

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az ügyintéző jogos érdekeinek érvényesítése az adott közösségi kampányt támogató személyekkel való kommunikáció formájában

a társadalmi kampány lefolyásáról való tájékoztatáshoz szükséges időtartam, de legfeljebb addig, amíg Ön kifogásolja a személyes adatok kezelése ellen

tájékoztatás az Intézet jogszabályban meghatározott céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokról (kampányok, akciók, tiltakozások, rendezvények, találkozók, versenyek, viták, szemináriumok, tudományos és sajtótájékoztatók), valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az ügyintéző jogos érdekének megvalósítása, amely az Intézetünkkel való folyamatos kapcsolattartás a jogszabályi céljaival kapcsolatban.

a cél eléréséhez szükséges időtartam, de legfeljebb a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

igények előterjesztése, érvényesítése és a követelésekkel szembeni védekezés, ideértve a személyes adatok kezelése elleni kifogások dokumentálását

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdeke

a jogszabályi rendelkezésekből eredő esetleges követelések elévülési ideje

 

3. Amennyiben az Intézet által üzemeltetett weboldalakon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapokat használja.

 

Kezelt vagy társigazgatású weboldalakon található kapcsolatfelvételi űrlapon tettek fel kérdést vagy nyújtottak be jelentkezést.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

kapcsolatfelvétel a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül benyújtott kérdéssel, bejelentéssel kapcsolatban

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az adminisztrátor jogos érdekeinek érvényesítése a weboldal felhasználóival való kommunikáció formájában

a kérdések vagy kérés megválaszolásához szükséges időtartam, de legfeljebb a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

tájékoztatás az intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokról szóló tájékoztatást, valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az adminisztrátor jogos érdeke, amely az Intézetünkkel való folyamatos kapcsolattartás a törvényi céljaival kapcsolatban

a cél eléréséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb addig, amíg Ön nem tiltakozik a személyes adatok e célból történő kezelése ellen, és ezt követően az esetleges igények elévülési idejéig kezelhető ( 17. cikk (3) bekezdés e) pont). a GDPR)

igények előterjesztése, érvényesítése és a követelésekkel szembeni védekezés, ideértve a személyes adatok kezelése elleni kifogások dokumentálását

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdeke

a jogszabályi rendelkezésekből eredő esetleges követelések elévülési ideje

 

4. Ha részt vesz az Intézet által szervezett nyilvános rendezvényeken.

 

Azokra a természetes személyekre vonatkozik, akik az Intézet által szervezett adott rendezvényen, találkozón, vitán, szemináriumon, tudományos vagy sajtótájékoztatón részt kívánnak venni, pl. előadást tartanak, vagy konferencia résztvevőként részt vesznek a honlapon található űrlap kitöltésével. az adott konferenciáról, vagy közvetlenül a rendezvény előtt a recepción kitöltött űrlapot.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

 

Tájékoztatás szervezett eseményről, találkozóról, vitáról, szemináriumról, tudományos vagy sajtótájékoztatóról

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az adminisztrátor jogos érdekeinek érvényesítése olyan személyekkel folytatott kommunikáció formájában, akik kifejezték szándékukat egy adott nyilvános eseményen való részvételre

a szervezett eseményről való tájékoztatáshoz szükséges időtartamig, de legfeljebb addig, amíg Ön kifogásolja a személyes adatok kezelése ellen

tájékoztatás az intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokról szóló tájékoztatást, valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az adminisztrátor jogos érdeke, amely az Intézetünkkel való folyamatos kapcsolattartás a törvényi céljaival kapcsolatban

a cél eléréséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb addig, amíg Ön nem tiltakozik a személyes adatok e célból történő kezelése ellen, és ezt követően az esetleges igények elévülési idejéig kezelhető ( 17. cikk (3) bekezdés e) pont). a GDPR)

igények előterjesztése, érvényesítése és a követelésekkel szembeni védekezés, ideértve a személyes adatok kezelése elleni kifogások dokumentálását

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdeke

a jogszabályi rendelkezésekből eredő esetleges követelések elévülési ideje

 

5. Ha az Intézet által kiadott ingyenes kiadványokat kap.

 

Azokra a természetes személyekre vonatkozik, akiknek az Intézet ingyenes tudományos publikációkat, könyveket, jelentéseket, közleményeket, brosúrákat, elemzéseket, állásfoglalásokat bocsát rendelkezésre.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

a közzétételi megrendelés végrehajtása, ideértve a megrendelő részére történő kiszállítást , kapcsolattartás a megrendelés teljesítésével kapcsolatban

Művészet. 6 mp. 1 lit. b GDPR

a személyes adatok kezelésének céljának eléréséhez szükséges időtartam

tájékoztatás az intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokról szóló tájékoztatást, valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az adminisztrátor jogos érdeke, amely az Intézetünkkel való folyamatos kapcsolattartás a törvényi céljaival kapcsolatban

a cél eléréséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb addig, amíg Ön nem tiltakozik a személyes adatok e célból történő kezelése ellen, és ezt követően az esetleges igények elévülési idejéig kezelhető ( 17. cikk (3) bekezdés e) pont). a GDPR)

igényekkel szembeni védekezés , amely az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdek

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

a jogszabályi rendelkezésekből eredő esetleges követelések elévülési ideje

 

6. Ha Ön az Intézet által lebonyolított eljárási beavatkozási program kedvezményezettje.

 

Azokra a természetes személyekre vonatkozik, akiknek az Intézet ingyenes jogi segítséget nyújt polgári, büntető, családi, szabálysértési, munkavállalói vagy közigazgatási bírósági ügyekben.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

jogi segítségnyújtás, beleértve a kedvezményezett képviseletét hivatalok és bíróságok előtt

Művészet. 6 mp. 1 lit. c GDPR


amíg az ügy be nem fejeződik

a kedvezményezettel ingyenes költségmentesség nyújtására kötött szerződés végrehajtása

Művészet. 6 mp. 1 lit. b GDPR

a kedvezményezettel kötött szerződés időtartama

a kedvezményezettel kötött szerződés alapján követelések előterjesztése és követelésekkel szembeni védekezés , amely az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdek

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

a kedvezményezettel kötött szerződéssel kapcsolatos igények elévülési ideje

tájékoztatás az intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról, ideértve a szervezett társadalmi kampányokról szóló tájékoztatást, valamint az Intézet tevékenységének támogatási lehetőségeiről

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
, az adminisztrátor jogos érdeke, amely az Intézetünkkel való folyamatos kapcsolattartás a törvényi céljaival kapcsolatban

a cél eléréséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb addig, amíg Ön nem tiltakozik a személyes adatok e célból történő kezelése ellen, és ezt követően az esetleges igények elévülési idejéig kezelhető ( 17. cikk (3) bekezdés e) pont). a GDPR)

 

7. Ha adományokkal támogatja az Intézet tevékenységét

 

Azokra a természetes személyekre vonatkozik, akik közvetlenül az Intézet www.ordoiuris.pl weboldalon megjelölt bankszámlájára vagy a tpay.pl vagy PayPal fizetési rendszeren keresztül és annak használatával adományoznak .

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

az adományozók hozzájárulásainak kezelése, beleértve az adózási célú igazolások kiállítását

Művészet. 6 mp. 1 lit. b GDPR

az adományozás időtartama, beleértve az adomány összegének szja elszámolásban történő levonását lehetővé tevő igazolás kiállítását

hagyományos vagy e-mailben felveheti a kapcsolatot az adományozókkal, hogy megválaszolják kérdéseiket vagy jelentéseiket, és köszönetet küldjenek támogatásukért

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

a megkeresések megválaszolásához vagy az adományozó értesítéséhez, vagy támogatásukért köszönetnyilvánításhoz szükséges időtartam

számviteli könyvek és adóügyi dokumentáció vezetése

Művészet. 6 mp. 1 lit. c GDPR a cikkel kapcsolatban. 74 mp. A számviteli törvény 2. §-a és egyéb speciális előírások

jogszabályi rendelkezésekből fakadó számviteli és adózási bizonylatok tárolásának időtartama

tájékoztatás az intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról, beleértve a szervezett társadalmi kampányokról és az Intézet további támogatásának lehetőségéről szóló tájékoztatást

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR,
amely az adminisztrátor jogos érdeke, melynek célja, hogy állandó kapcsolatot tartson fenn Intézetünkkel annak jogszabályi céljaival kapcsolatban

a cél eléréséhez szükséges időtartam, de legfeljebb tiltakozik a személyes adatok e célból történő kezelése ellen, és ezt követően az Ön személyes adatai a követelések elévülési idejéig kezelhetők ( 17. cikk (3) bekezdés). ) a GDPR)

követelések előterjesztése és a megkötött szerződés szerinti követelésekkel szembeni védekezés, amely az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdek

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

a jogszabályi rendelkezésekből eredő esetleges követelések elévülési ideje

 

8. Ha érdekel egy állás, szakmai gyakorlat vagy tanulószerződéses gyakorlati képzés az Intézetben.

 

Az intézetben munkára, szakmai gyakorlatra vagy szakmai gyakorlatra jelentkezőkre vonatkozik.

 

Személyes adatok kezelésének célja
 

Személyes adatok kezelésének jogalapja
 

A
személyes adatok kezelésének időtartama

egy meghatározott munkakörben állásra, szakmai gyakorlatra vagy tanulószerződéses gyakorlati képzésre jelentkező képesítésének, képességeinek és készségeinek felmérése,
amely szükséges a megfelelő személy kiválasztásához a foglalkoztatásra vagy az intézettel való együttműködésre

Művészet. 22 1. § (1) bekezdése a
jelölt személyes adatainak munkaszerződés megkötéséhez szükséges kezelése tekintetében.

Művészet. 6 mp. 1 lit. GDPR
, hozzájárulás az önéletrajzban vagy egyéb jelentkezési dokumentumokban megadott adatok kezeléséhez, ha a jelölt a következő adatokon kívül más adatokat ad meg: vezeték- és vezetéknév, szülők neve, születési idő, lakóhely ( levelezési cím), végzettség, korábbi munkavégzés ( pl. kép az önéletrajzban ), érdeklődési köre vagy a jelölt hajlandó részt venni a jövőbeni toborzásokon)

 

Művészet. 6 mp. 1 lit. b GDPR
a polgári jogi szerződésekkel kapcsolatban

 

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR
az interjú során gyűjtött adatok és a minősítési tesztek eredményei körében

amíg nem születik döntés a szerződés megkötéséről

követelések előterjesztése és védekezés a felvétellel kapcsolatos követelésekkel szemben, amely az Adatkezelő általi adatkezeléshez fűződő jogos érdek

Művészet. 6 mp. 1 lit. f GDPR

Művészet. 17 mp. 3 lit. e GDPR

törvény foglalkoztatási hátrányos megkülönböztetésről szóló rendelkezéseiből eredő esetleges követelések elévülési idejét

 

9. Ha az Intézet honlapjait használja.

 

Az Intézet által üzemeltetett weboldalak az Ön kényelme érdekében sütiket (cookie-kat) használnak annak érdekében, hogy a weboldalt a felhasználók igényeihez igazítsák (például megjegyezzék a választott nyelvet vagy betűméretet), valamint statisztikai célokra. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a fent említett célokra cookie -k kerüljenek elhelyezésre számítógépén vagy más eszközén. Ha a felhasználó nem szeretne sütiket kapni , azokat böngészője beállításain keresztül kezelheti és szabályozhatja. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a cookie -k törlése vagy blokkolása hatással lehet a webhely használatára.

A webhely időről időre harmadik fél internetes szolgáltatásokat vesz igénybe bizonyos tartalmak, például képek vagy videók megjelenítésére. Az Intézet nem tudja megakadályozni, hogy ezek a webhelyek vagy domainek információkat gyűjtsenek arról, hogyan használják fel a felhasználók az ott közzétett tartalmat. Ha meg szeretné tudni, hogyan használják fel a felhasználókról megszerzett információkat, valamint a megfelelő cookie -k letiltásának vagy az ilyen adatok törlésének lehetőségeiről, olvassa el ezen weboldalak használati feltételeit az adatvédelmi szabályzat és a cookie -k hatálya alatt .

 

 1. AZ INTÉZMÉNY ADATKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLLAMI JOGOK

 

Személyes adatainak Intézet általi feldolgozásával kapcsolatban Ön jogosult:

 1. szerinti személyes adataihoz való hozzáférés joga. 15 GDPR;
 2. pontja szerinti személyes adatainak helyesbítéséhez való jog. 16 GDPR;
 3. pontjában meghatározott esetekben kérheti az adatok törlését. 17 mp. 1 GDPR (a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt kivételekre is figyelemmel), különösen, ha Ön az alábbi jogait gyakorolja:
   1. a hozzájárulás visszavonásának joga - abban az esetben, ha az Intézet a személyes adatokat a hozzájárulás alapján kezeli - a természetes személyek bármikor jogosultak hozzájárulásukat visszavonni anélkül, hogy az érintett adatkezelés jogszerűségét érintené. visszavonása előtt kifejezett hozzájárulását. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy az Intézet nem hozzájárulás alapján kezel személyes adatot, mivel általában az 1. cikkben foglalt egyéb jogalapok alapján működik. 6 GDPR és a jelen Szabályzat IV. pontjában meghatározott jogalapok bármelyikének teljesítése. 6 A GDPR elegendő ahhoz, hogy az Intézet feldolgozza az Ön adatait;
   2. tiltakozási jog - személyes adatainak az Intézet által követett jogos érdek alapján történő kezelése esetén (pl. az Intézet jogszabályi céljainak megvalósításáról való tájékoztatás, az Intézet által szervezett nyilvános rendezvényekre való meghívók kiküldése esetén) Intézet, köszönetet mond az adományozóknak a támogatásért). Ebben az esetben az Intézet a személyes adatot nem kezeli tovább, illetve az adatkezelést nem korlátozza, kivéve, ha bizonyítja az adatkezelés érvényes, jogilag indokolt, az érintett érdekeit, jogait és szabadságait elsőbbséget élvező okának fennállását, vagy az adatkezelés alapját, az Intézet követeléseinek kivizsgálása és védelme;
 4. pontjában meghatározott esetekben kérheti az adatkezelés korlátozását. 18 GDPR;
 5. rendelkezéseiben meghatározott esetekben adattovábbítási jog. 20 GDPR.

 

Ha e jogok bármelyikével élni kíván, az Intézet lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjen a kijelölt Személyes Adatvédelmi Felügyelővel e-mailben: [email protected] vagy postai úton: Ordo Iuris Institute for Law Culture, ul. Zielna 39, 00-108 Varsó, „Adatvédelmi tisztviselő” megjegyzéssel.

 

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket, Önnek is jogában áll panasszal élni a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél.

 

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSEK SZEMÉLYES ADATAIRA VONATKOZÓAN

 

Adatait az Intézet automatizáltan kezelheti, ideértve a profilalkotást is. Az ezzel a feldolgozással kapcsolatos, egyénre vonatkozó döntések azonban nem lesznek automatizálva. 

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA HARMADIK FELEKKEL

 

Az Intézet megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében, ideértve a személyes adatok jogosulatlan hozzáférés, elvesztés vagy megsemmisülés elleni védelmét is. Az Intézet az Ön személyes adatai biztonságának biztosítása érdekében megfelelő személyi, szervezési, technikai (informatikai) és fizikai biztonsági intézkedéseket hozott.

 

Személyes adatokat csak abban az esetben továbbítunk más jogalanyoknak , ha erre jogszabály feljogosít. Ebben az esetben a szerződés rendelkezéseket és biztonsági mechanizmusokat ír elő az adatok védelmére, valamint az adatvédelemre, a titoktartásra és a biztonságra vonatkozó szabványaink betartására.

 

Személyes adataihoz az alábbiak férhetnek hozzá:

 1. az Intézet munkatársai és munkatársai, akik az Adatkezelő kérésére az Ön személyes adatainak feldolgozására jogosultak;
 2. azon jogalanyok, akiket az Intézet az Ön személyes adatainak feldolgozásával bízott meg, ideértve az Intézet számára tárhelyszolgáltatást, informatikai, nyomtatási, szállítási, fizetési, jogi, számviteli és HR szolgáltatásokat nyújtó jogalanyokat.

 

Az Intézet az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba és nemzetközi szervezetekbe továbbíthatja, ami az Intézet tevékenységi köréhez és különböző szervezetekkel való együttműködéséhez kapcsolódik. Az Intézet gondoskodik arról, hogy az adatokat olyan országokba továbbítsák, amelyekre vonatkozóan az Európai Bizottság határozatot hozott a személyes adatok megfelelő szintű védelmének vagy minden jogszabályi követelménynek való megfelelésről, ideértve az adatvédelmet tartalmazó megfelelő megállapodást is. az Európai Bizottság által elfogadott záradékokat, biztosítva a megadott személyes adatok megfelelő biztosításának módját.

 

 1. AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELV VÁLTOZÁSAI

 

Az Intézet az átláthatóság elvét szem előtt tartva rendszeresen felülvizsgálja és frissíti a fent említett Adatvédelmi Szabályzatot, új változatának közzétételével a honlapján.

 

 

 

GDPR

 

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait az Ordo Iuris Institute for Legal Culture Foundation dolgozza fel, amelynek székhelye Varsóban, ul. Zielna 39., 00-108 irányítószám (adatkezelő) alapítványunkkal való folyamatos kapcsolattartás részeként annak alapszabályi céljaihoz kapcsolódóan, így különösen a szervezett társadalmi kampányokról való tájékoztatással. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Art. 6 mp. 1 lit. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) f) pontja a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről EK (GDPR). Az adatszolgáltatás önkéntes, de megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem biztosítható . Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van személyes adataihoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, törölni vagy korlátozni az adatkezelést, joga van az adatok továbbításához, joga van tiltakozni azok kezelése ellen, valamint panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. A hírlevél felhasználása határozatlan idejű. Önnek bármikor jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a regisztráció során Ön által megadott adatok a Polgári Törvénykönyvben meghatározott igények és jogok elévülési idejének lejárta után haladéktalanul törlésre kerülnek. Az Ön személyes adataihoz hozzáférhetnek a számunkra szolgáltatásokat nyújtó jogalanyok is, különösen tárhelyszolgáltatás, informatikai, nyomtatási, szállítási és fizetési szolgáltatások. jogi, számviteli és HR. A megadott személyes adatok automatizált módon kezelhetők, ideértve a profilalkotást is. Az ezzel a feldolgozással kapcsolatos, egyénre vonatkozó döntések azonban nem lesznek automatizálva. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérés, kérdés vagy kétség esetén az általunk kijelölt adatvédelmi felügyelőhöz forduljon írásban az Alapítvány székhelye: ul. Zielna 39, 00-108 Varsó, „Adatvédelmi tisztviselő” megjegyzéssel vagy az [email protected] e-mail címre.