Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Adw. Jerzy Kwaśniewski

jk

Adwokat. Współtwórca i Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Wspólnik w kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski.

W praktyce adwokackiej skupiony na procesie cywilnym, prawach i wolnościach obywatelskich, prawach rodziny i prawach dziecka. Reprezentuje obywateli i organizacje społeczne w licznych precedensowych postępowaniach przed krajowymi i międzynarodowymi sądami i trybunałami oraz w ramach procesu konsultacyjnego na zaproszenie międzynarodowych organów jak Komisja Wenecka czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Doradza krajowym i międzynarodowym organizacjom społecznym i gospodarczym, uczestniczył w formowaniu ruchów obywatelskich i organizacji członkowskich zabierających głos w debacie publicznej w przestrzeni praw człowieka. Do 2017 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Rady Winiarstwa.

Twórca i pierwszy dyrektor Programu Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris, w ramach którego udzielono bezpłatnej pomocy prawnej w kilkuset sprawach kluczowych dla ochrony praw rodzin i dzieci, wolności sumienia i klauzuli sumienia, wolności słowa i zgromadzeń obrońców życia, ochrony osób oskarżanych, znieważanych lub prześladowanych za wyrażane przywiązanie do naturalnego ładu społecznego poświadczonego w Konstytucji RP.

Członek rad doradczych czterech Ministrów Sprawiedliwości, w tym Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce oraz Zespołu ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego. W 2016 roku zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. Członek i sekretarz Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji od 2017 roku. Od 2017 członek International Association of Genocide Scholars. W marcu 2019 roku powołany przez Konferencję Episkopatu Polski do Rady Fundacji Bona Fama.

Z żoną Beatą mają pięcioro dzieci.